Društvo

Novi zakon zbunio vozače: Kada se i zbog kojih saobraćajnih prekršaja oduzima automobil?

Komentari

Autor: Euronews Srbija

27/02/2024

-

14:36

Novi zakon zbunio vozače: Kada se i zbog kojih saobraćajnih prekršaja oduzima automobil?
Novi zakon zbunio vozače: Kada se i zbog kojih saobraćajnih prekršaja oduzima automobil? - Copyright MUP Srbije

veličina teksta

Aa Aa

Primena novih zaštitnih mera iz Zakona o bezbednosti saobraćaja, odnosno privremeno oduzimanje vozila od onih koji su napravili teži prekršaj, počela je pre nekoliko dana, ali u javnosti ima još mnogo dilema.

Naime, vozila se, prema novim merama, oduzimaju od onih koji su u prethodne dve godine pravnosnažno osuđivani za teže prekršaje iz oblasti bezbednosti saobraćaja, a u teteže prekršaje spadaju, na primer,  nasilnička vožnja, najmanje teška alkoholisanost, odbijanje alkotesiranja ili utvrđivanja prisustva psihoaktivnih supstanci, upravljanje motornim vozilom bez vozačke dozvole, prekoračenje brzine u naselju i van njega za više od 70, odnosno 80 kilometara na čas od dozvoljene.

MUP je objavio listu od 18 prekršaja zbog kojih se može ostati bez automobila, ali iz brojnih komentara na društvenim mrežama jasno je možda zakonodavci nisu mislili baš na sve. 

Šta je sve definisano, a šta nije

Problematično je, prema mišljenu običnih ljudi, to što nije definisamo kada se vraća oduzeti automobil, šta se događa kada automobil nije registrovan na ime vozača, ali i da li su neki prekršaji propušteni, kao što je neovlaštena upotreba blinkera?

Zato se Euronews Srbija obratio Agenciji za bezbednost saobraćaja za razjašnjenje najčeščih pitanja koja imaju vlasnici automobila.

"Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja je donet na inicijativu privrede i institucija i stručnjaka u oblasti saobraćaja. Naime, izmenama su se uglavnom rešavali sledeći problemi i nove pojave: nedostatak profesionalnih vozača, novi način finansiranja bezbednosti saobraćaja preko lokalnih samouprava i naplaćenih novčanih kazni na njihovoj teritoriji, ispitivanje autonomnih vozila bezbednost saobraćaja, rešavanje problema vozila od istorijskog značaja, uvoz nehomologovanih vozila u Srbiju, električni trotineti… Na osnovu propisanih procedura, uz realizaciju više javnih rasprava i sugestija svih zainteresovanih strana donet je tekst izmena ZOBS i usvojen u Skupstini RS septembra 2022. godine", navodi Milan Ilič, savetnik drirektora ABS i dodaje:

"ABS je učestvovala u predlaganju i donošenju određenih zakonskih rešenja, sa stručnim misljenjima, sugestijama i dobrom praksom. Očekujemo da ćemo sa izmenama i dopunama Zakona imati bezbedniji saobraćaj, da će predložena rešenja unaprediti bezbednost saobraćaja i da ćemo primenom novih zakonskih rešenja imati manji broj povređenih i smrtno stradalih na putevima u Republici Srbiji", dodao je Ilić za Euronews Srbija i odgovorio na nekoliko pitanja koja su se izdvojila kao najvažnija.

Najčešća pitanja

Da li je uslov za oduzimanje vozila da vozač ima 2 teža prekršaja u prethodna 24 meseca?

"Uslov za primenu odredbe ZOBS-a o privremenom oduzimanju vozila od strane policijskog službenika je da je vozač otkriven u činjenju težeg prekršaja iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja na putevima a koji je u poslednje dve godine pravosnažno osuđivan na teže prekršaje iz ove oblasti".

Mera privremenog oduzimanja vozila traje do okončanja postupka pred nadležnim sudom, šta se potom dešava? Zapravo, kada se vlasniku vraća oduzeto vozilo?

"Privremno oduzimanje vozila može trajati do okončanja postupka. Troškove nastale čuvanjem privremeno oduzetog vozila snosi vozač od kog je vozilo oduzeto. U vezi sa krajnjim ishodom sa vozilom, odluku donosi sud, ceneći sve okolnosti".

Šta se dešava sa vozilima kupljenim u braku. Ona su zajednička svojina supružnika, bez obzira na koga se vodi. Da li se ženi oduzima vozilo ako je muž napravio prekršaj? Šta se dešava kada se vozilo vodi na drugu osobu, firmu ili je pod lizingom?

Tanjug/Miloš Milivojević

 

"Ne postoji izuzetak zakonu u vezi sa vrstom i vlasništvom vozila kada je policijsko postupanje u pitanju odnosno kada se steknu uslovi za privremno oduzimanje vozila. Policajac je dužan da tako postupi. Ukoliko postupi drugačije on će odgovarati u skladu sa zakonom i drugim propisima. Međutim, sud donosi konačnu odluku o vozilu, ceneći sve okolnosti".

Zašto se kažnjava prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje (prtljažnik, instrument-tabla, zadnja polica, spoljnji delovi vozila i sl.) - a ne kažnjava se ako se tako voze odrasli?

"Odredbom ZOBS-a u članu 330, stav 1, tačka 18. vozač koji na mestu vozača prevozi dete mlađe od 12 godina kazniće se kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 do 120.000 dinara, zabranom upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci i izreći će se 14 kaznenih poena. Ova kaznena odredba je sa ciljem zaštite dece u saobraćaju od sterane roditelja i drugih lica koji izlažu decu riziku od steradanja u saobraćaju i lošim primerom prema propisima trajno negativno utiču na stavove dece u vezi sa kulturnim i ujedno bezbednim ponašanjem u saobraćaju".

Zbog čega na listi prekršaja nema neovlaštene upotrebe blinkera?

"Uređaje za davanje svetlosnih i zvučnik oznaka mogu da upotrebljavaju vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila pod pratnjom. Upotreba ovih uređaja na drugim vozilima je sankcionisano posebnim zakonskim odredbama, posebno za pravna i posbeno za fizička lica. Kršenje ovih odredbi nije u grupi teških prekršaja ZOBS-a".

Šta kažu advokati? 

Ustav RS predviđa da je oduzimanje ili ograničenje imovine radi naplate poreza i drugih dažbina ili kazni, dozvoljeno je samo u skladu sa zakonom, kaže za Euronews Srbija advokat Nenad Cvjetićanin.

"Zakon o prekršajima je u članu 54 propisao da: "Predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja mogu se oduzeti od učinioca prekršaja".
U skladu sa članom 295. Zakona o bezbezdnosti saobraćaja: „Policijski službenik će u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, od učinioca težeg prekršaja iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja na putevima, koji je u poslednje dve godine pravnosnažno osuđivan za teže prekršaje iz ove oblasti, privremeno oduzeti predmet koji je bio upotrebljen za izvršenje tog prekršaja".
"Troškove nastale u vezi sa čuvanjem privremeno oduzetog predmeta snosi lice od koga je predmet oduzet". 
"Privremeno oduzimanje predmeta može trajati do okončanja postupka pred nadležnim sudom".

Euronews/Ljiljana Pavlović

 

Vozila će se, kako je saopšteno, oduzimati onim vozačima koji su zatečeni u vršenju težeg prekršaja a ustanovi se da su u protekle dve godine pravnosnažno osuđeni za najmanje dva teža prekršaja. U takvim slučajevima policijski službenik će moći da privremeno oduzme vozilo kojim je učinjen prekršaj na licu mesta do okončanja postupka pred nadležnim sudom koji može da traje i do godinu dana, nekada i više.

"Nesporan je javni interes kada je u pitanju bezbednost saobraćaja, jer je neko upravljao vozilom bez odgovarajuće obuke i na način koji je mimo zakonskih propisa. Ali sve to treba uskladiti sa ustavnim i zakonskim ograničenjima. U ovom slučaju oduzimanje vozila moglo bi da se protumači kao odmazda države prema građanima", kaće Cvjetićanin za Euronews Srbija i dodaje:

"Sa druge strane, postoje i drugi načini da se neko spreči da upravlja vozilom. Ukoliko je cilj zakonodavca bio da se smanji broj saobraćajnih prekršaja teže prirode, mera oduzimanja vozačke dozvole čini se da ostvaruje tu svrhu na sveobuhvatniji način. Šta bi za posledicu predstavljalja mera oduzimanja vozila? Da li je licu tada onemogućeno da ponovo kupi vozilo ili da koristi vozilo drugog lica?".

Slučajevi kada se vozilo nalazi u svojini drugih lica ili kada predstavlja predmet pravnog posla takođe otvaraju nova pitanja, kaže advokat.

"Šta se, naime dešava, ako je vozilo kojim je načinjen prekršaj u vlasništvu lizing kuće ili pravnog lica? Sa pravne strane može se predpostaviti da će onaj kome je vozilo oduzeto, a uzeto je na lizing, morati da nastavi sa plaćanjem lizing kompaniji. A ako je vozilo vlasništvo firme, ona bi mogla da tuži vozača za naknadu štete. Dalje, kako privremeno oduzimanje predmeta može trajati do okončanja postupka pred nadležnim sudom, ovi postupci mogu trajati i dve godine, koliki je apsolutni rok zastrelosti u saobraćajnim prekršajima. Ovaj rok svakako nije kratak, ukoliko se vozilo koristi za potrebe određene preduzetničke radnje (koja je možda porodični posao, npr.pekara) zbog koje bi ceo posao - cela porodica mogla da trpi posledice. Ostaje na Ustavnom sudu da u narednom periodu zauzme stav da li se na ovaj način ograničava pravo svojine na nezakonit/zakonit način", smatra Cvjetičanin.

Uprava saobraćajne policije: Biće i trajnog oduzimanja vozila

Vladan Nikolić iz Uprave saobraćajne policije izjavio je danas da je Zakon o bezbednosti u saobraćaju propisao uslove pod kojima može da bude primenjena mera privremenog oduzimanja vozila i da su to situacije kada vozač učini teži prekršaj iz oblasti bezbednosti saobraćaja, a utvrdi se da je u prethodne dve godine pravosnažno osuđivan za teže prekršaje.

On je za Tanjug, povodom izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja koje su stupile na snagu, rekao da oduzimanje vozila traje do okončanja sudskog postupka.

Printskrin/Tanjug video

Vladan Nikolić, USP

"U ovom trenutku zakon o prekršaju prepoznaje oduzimanje predmeta, ali da bi izvesnost eventualnog oduzimanja specifičnog vozila, odnosno na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja moglo da bude oduzeto. Mi ćemo sa novim zakonom predložiti i zaštitnu meru oduzimanja vozila koju bi izrekao sud, i to bi u tom slučaju bila trajna mera", rekao je on.

Kako je naveo, teški prekršaji za koje je predviđeno oduzimanje vozila su nasilnička vožnja, alkoholisanost veća od 1,2 promila, odbijanje utvrđivanja prisustva alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, vožnja u vreme zabrane, kao i vožnja bez i jedne vozačke dozvole.

"Ima ih 17, ali možete i sami da zaključite da su to oni najteži prekršaji, odnosno oni prekršaji koji nam govore da se radi o najneodgovornijima u saobraćaju", dodao je Nikolić.

Za nepunih šest dana primene ove mere, Nikolić kaže da je oduzeto ukupno pet vozila, u Leskovcu, Valjevu, Novom Pazaru i dva u Beogradu.

"Mi ipak mislimo da ta mera neće biti masovna, da će rad saobraćajne policije i medijska kampanja koja to prati biti generalna prevencija i odvratiti potencijalne učinioce ovih prekršaja", ocenio je on.

Prema njegovim rečima, u ovom trenutku u Srbiji ima oko 10.000 vozača koji su pravosnažno osuđivani za teže prekršaje, ali dodaje da velika većina njih poštuje to što ih je zakon prepoznao kao nesavesne vozače.

Milan Božović: Primećuju se promene u ponašanju vozača

Stručnjak za bezbednost saobraćaja Milan Božović izjavio je danas da su primećene promene u ponašanju vozača u proteklih šest meseci, koliko traje primena izmenjenog Zakona o bezbednosti u saobraćaju, ali dodao da se postavlja pitanje koliko će te pozitivne promene trajati, odnosno koliko će držati vozače jer svaka mera ima određeni rok trajanja i nakon toga njeni efekti počinju da slabe.

Komentarišući poslednjih 48 sati kada je policija u Nišu zaustavila vozače koji su vozili sa više od 2 promila alkhola u krvi i pod dejstvom marihuane, dok je u Pančevu iz saobraćaja isključen vozač koji je upravljao vozilom sa 4,1 promilom alkhola, Božović je za Tanjug rekao da je i ranije bilo sličnih situacija, i dodao da se postavlja pitanje načina merenja, odnosno trenutka merenja. 

Postoje određena uputstva koja treba da se ispoštuju prilikom utvrđivanja alkohola u organizmu. Ako se to radi na licu mesta, to je onda najmanje 15 minuta od poslednjeg ispijanja alkoholnog pića jer će u suprotnom i alkoholne pare iz disajnih puteva doći u aparat za merenje", objasnio je on.

Božović smatra da pojedine prekršaje treba drastično kažnjavati, kao što je vožnja u suprotnom smeru na auto-putu sa namerom, i dodaje da zakon treba da bude podložan izmenama jer se i okruženje menja. 

"Ako jednu meru držite 30 godina, okruženje će da ogugla na tu meru. Nju stalno treba menjati i treba tragati za merom koja će dati najbolji rezultat. Pogrešan je stav koji smo mogli da čujemo do pre nekog vremena, a to je nemojte da menjamo zakon jer će ljudi da kažu da ne znamo da ga napišemo", poručio je on.

Tanjug/Sava Radovanović

Milan Božović ABS

Od kada se pisala izmena postojećeg Zakona o bezbednosti u saobraćaju, koja je usvojena 15. septembra, zahvaljujući medijskoj propraćenosti to je imalo veliki uticaj promene saobraćajne kulture i na ponašanje učesnika u soabraćaju, samim tim i na broj saobraćajnih nezgoda i posledica, izjavio je danas za Tanjug Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

"Od 15. septembra imali smo zakonski rok da se donesu podzakonska akta, odnosno pravilnici i učesnici u saobraćaju su se malo opustili tako da imamo blago pogoršanje. Na današnji dan ukupno imamo 68 smrtno stradalih lica, što je za četiri lica više nego posmatrajući isti period prošle godine. Samo posmatrajući februar, svakog dana imamo po jedno smrtno stradalo lice", naveo je on i dodao da je u januaru ove godine bilo 42 smrtno stradala lica. 

Koković kaže da će donošenje mere oduzimanja vozila uticati na ponašanje učesnika u saobraćaju, istakavši da je za pet dana od kada je Pravilnik o načinu kontrole i regulisanja saobraćaja stupio na snagu, oduzeto pet vozila.

Napominje da je 2022. godine oktiveno 1.350.000 saobraćajnih prekršaja, prošle godine 1.400.000 saobraćjnih prekršaja, što pokazuje da je izvesnost da će vozač biti zaustavljen, kontrolisan i eventualno sankcionisan jako velika. 

Preporuka za vas

Komentari (0)

Srbija