Uslovi korišćenja

Pristupajući sajtu www.euronews.rs, Vi bez ograničenja prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas i kompanije Arena news channels d.o.o. Beograd, koja je vlasnik ovog sajta.

Korišćenjem bilo kog sadržaja na sajtu koji je u vlasništvu Arena news channels d.o.o. Beograd smatra se da ste upoznati sa Uslovima korišćenja.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu Arena news channels d.o.o. Beograd ili su u vlasništvu poslovnih partnera Arena news channels d.o.o. Beograd, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu, u nekomercijalne svrhe i na sopstvenu odgovornost.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa sajta www.euronews.rs, bez prethodnog odobrenja ili pisane saglasnosti Arena news channels d.o.o. Beograd.

Sadržaj sa sajta, kao i svi delovi sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Arena news channels d.o.o. Beograd, ili zaštićeno autorsko pravo trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Arena news channels d.o.o. Beograd.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sadržaja dostupnog na sajtu smatra se povredom autorskog prava i podleže mаterijаlnom i krivičnom gonjenju.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu dana 24.05.2021. godine i isti se u svakom trenutku mogu izmeniti od strane Arena news channels d.o.o. Beograd bez posebne najave. Izmena Uslova korišćenja stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sve informacije na našem sajtu su predviđene u svrhu opšteg informisanja. Mi se trudimo da informacije budu tačne i pouzdane, međutim, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastupiti kao posledica oslanjanja na informacije koje se nalaze na našem sajtu.

Arena news channels d.o.o. Beograd ne odgovara za sadržaje koji se pojavljuju na sajtu, a koji se objavljuju ili potiču od trećih lica.

Obaveze korisnika

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na sajtu nije dozvoljeno:

– objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;

– objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;

– objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;

– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;

– manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;

– objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;

– objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;

– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta.

Arena news channels d.o.o. Beograd zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

Pravila komentarisanja

Arena news channels d.o.o. Beograd ne garantuje za tačnost, poreklo, verodostojnost i kvalitet sadržaja komentara. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav kompanije Arena news channels d.o.o. Beograd, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav autora komentara.

Autor komentara u svemu garantuje da je celokupan sadržaj komentara u isključivom vlasništvu autora, tako da sadržaj komentara nesmetano može da bude objavljen na sajtu. Arena news channels d.o.o. Beograd zadržava pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara autora, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao bez bilo kakvog ograničenja u prostoru i vremenu.

Autor komentara je isključivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru sadržaja komentara, te Arena news channels d.o.o. Beograd nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv Arena news channels d.o.o. Beograd, autor će biti u obavezi da nadoknadi svaku vrstu štete Arena news channels d.o.o. Beograd. Arena news channels d.o.o. Beograd zadržava pravo izbora, neobjavljivanja i brisanja komentara, kao i pravo postmoderacije komentara koji će biti objavljeni.

U svakom slučaju, nije dozvoljeno objavljivanje komentara koji sadrže informacije, podatke, mišljenja i ideje kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti.

Arena news channels d.o.o. Beograd zadržava pravo da ne objavi ili da obriše komentare koji podstiču govor mržnje, ili sadrže psovke i uvrede, Arena news channels d.o.o. Beograd zadržava pravo da ne objavi ili pravo da obriše komentare koji se negativno, uvredljivo ili neprijatno odnose na uredjivačku politiku sajta.

Linkovi na spoljne stranice

Sajt Euronews.rs sadrži linkove na web stranice koje nisu pod kontrolom Arena news channels d.o.o. Beograd. Arena news channels d.o.o. Beograd linkove objavljuje u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan sajta.

Arena news channels d.o.o. Beograd posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja sajta. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Sajt se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice.

Sve sadržaje sajta koristite na vlastitu odgovornost Arena news channels d.o.o. Beograd se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.