Uslovi korišćenja

Pristupajući sajtu www.euronews.rs, Vi bez ograničenja prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas i kompanije Euronews d.o.o. Beograd, koja je vlasnik ovog sajta.

Korišćenjem bilo kog sadržaja na sajtu koji je u vlasništvu Euronews d.o.o. Beograd smatra se da ste upoznati sa Uslovima korišćenja.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu Euronews d.o.o. Beograd ili su u vlasništvu poslovnih partnera Euronews d.o.o. Beograd, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu, u nekomercijalne svrhe i na sopstvenu odgovornost.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa sajta www.euronews.rs, bez prethodnog odobrenja ili pisane saglasnosti Euronews d.o.o. Beograd.

Sadržaj sa sajta, kao i svi delovi sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Euronews d.o.o. Beograd, ili zaštićeno autorsko pravo trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Euronews d.o.o. Beograd.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sadržaja dostupnog na sajtu smatra se povredom autorskog prava i podleže mаterijаlnom i krivičnom gonjenju.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu dana 24.05.2021. godine i isti se u svakom trenutku mogu izmeniti od strane Euronews d.o.o. Beograd bez posebne najave. Izmena Uslova korišćenja stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sve informacije na našem sajtu su predviđene u svrhu opšteg informisanja. Mi se trudimo da informacije budu tačne i pouzdane, međutim, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastupiti kao posledica oslanjanja na informacije koje se nalaze na našem sajtu.

Euronews d.o.o. Beograd ne odgovara za sadržaje koji se pojavljuju na sajtu, a koji se objavljuju ili potiču od trećih lica.

Obaveze korisnika

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na sajtu nije dozvoljeno:

– objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;

– objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;

– objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;

– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;

– manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;

– objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;

– objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;

– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta.

Euronews d.o.o. Beograd zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

Pravila komentarisanja

Euronews d.o.o. Beograd ne garantuje za tačnost, poreklo, verodostojnost i kvalitet sadržaja komentara. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav kompanije Euronews d.o.o Beograd, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav autora komentara.

Autor komentara u svemu garantuje da je celokupan sadržaj komentara u isključivom vlasništvu autora, tako da sadržaj komentara nesmetano može da bude objavljen na sajtu. Euronews d.o.o. Beograd zadržava pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara autora, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao bez bilo kakvog ograničenja u prostoru i vremenu.

Autor komentara je isključivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru sadržaja komentara, te Euronews d.o.o Beograd nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv Euronews d.o.o Beograd, autor će biti u obavezi da nadoknadi svaku vrstu štete Euronews d.o.o. Beograd. Euronews d.o.o. Beograd zadržava pravo izbora, neobjavljivanja i brisanja komentara, kao i pravo postmoderacije komentara koji će biti objavljeni.

U svakom slučaju, nije dozvoljeno objavljivanje komentara koji sadrže informacije, podatke, mišljenja i ideje kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti.

Euronews d.o.o. Beograd zadržava pravo da ne objavi ili da obriše komentare koji podstiču govor mržnje, ili sadrže psovke i uvrede, Euronews d.o.o. Beograd zadržava pravo da ne objavi ili pravo da obriše komentare koji se negativno, uvredljivo ili neprijatno odnose na uredjivačku politiku sajta.

Linkovi na spoljne stranice

Sajt Euronews.rs sadrži linkove na web stranice koje nisu pod kontrolom Euronews d.o.o Beograd. Euronews d.o.o Beograd linkove objavljuje u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan sajta.

Euronews d.o.o Beograd posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja sajta. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Sajt se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice.

Sve sadržaje sajta koristite na vlastitu odgovornost Euronews d.o.o se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.