Društvo

Stiglo uputstvo direktorima škola: Precizirano kako će se zaključivati ocene i do kada će raditi boravak u školama

Komentari

Autor: S. Tuvić

02/06/2023

-

09:46

Stiglo uputstvo direktorima škola: Precizirano kako će se zaključivati ocene i do kada će raditi boravak u školama
Profimedia - Copyright Profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Ministarstvo prosvete uputilo je danas dopis svim direktorima osnovnih i srednjih škola u kome se navodi da se redovna nastava završava 6. juna, ali da se sve ostale aktivnosti predviđene kalendarima obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole ostvaruju i dalje kako je utvrđeno.

"U skladu sa kalendarima obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole, kojima je data mogućnost odstupanja od utvrđenog broja nastavnih dana do 5 odsto, drugo polugodište školske 2022/2023. godine za učenike osnovne i srednje škole, u delu koji se odnosi na redovnu nastavu, završava se u utorak, 6. juna 2023. godine. Sve ostale aktivnosti predviđene kalendarima obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole ostvaruju se i dalje kako je utvrđeno", navodi se u dopisu.

Precizirano je i da škola mora da utvrdi predlog zaključnih ocena na kraju školske godine najkasnije do 6. juna 2023. godine i da blagovremeno obavesti učenike i njihove roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike.

"Prilikom upoznavanja učenika i roditelja sa predlogom zaključne ocene, nastavnik daje i obrazloženje ocena, kao i sugestije za učenika o tome na koji način mogu da, ukoliko žele, poprave ocenu. Posebno je potrebno da se vodi računa, prilikom utvrđivanja predloga zaključnih ocena, o odredbama koje se odnose na mogućnost predlaganja zaključne ocene u slučajevima kada je učenik ocenjen manje puta od propisanog", dodaju.

Sugerišu da praćenje razvoja, napredovanja i ostvarenosti postignuća učenika u toku školske godine obavlja se formativnim i sumativnim ocenjivanjem, te da prilikom pripreme zaključne ocene nastavnik treba da ima u vidu i samostalnost i angažovanje učenika i u okviru drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada.

"Veoma je važno da ocenjivanje zadrži svoje različite funkcije (da pruža informaciju o ostvarenim rezultatima, da motiviše učenike za dalji rad i učenje, da služi planiranju daljih koraka u radu) i da ocene budu korisne za učenike, roditelje, kao i nastavnike", navodi se u dopisu.

U periodu od 7. juna 2023. godine, odnosno nakon završetka drugog polugodišta u delu koji se odnosi na redovnu nastavu i najkasnije do 20. juna 2023. godine u školama se ostvaruju oblici obrazovno-vaspitnog rada (dopunska, dodatna i pripremna nastava i nastava u prirodi), kao i ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa godišnjim planom rada škole, u cilju obezbeđivanja boljih postignuća učenika na kraju školske 2022/2023. godine, a sve u najboljem interesu učenika.

Od škola se očekuje da svakom učeniku koji nije zadovoljan predlogom zaključne ocene, obezbedi uslove da tu ocenu i popravi ukoliko pokaže rezultat koji je osnova za popravljanje ocena.

"Produženi boravak, kao poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada, u školama gde postoji, organizuje se i dalje, odnosno do 20. juna 2023. godine. Preporuka je da škola izvrši anketiranje roditelja i na osnovu rezultata anketiranja organizuje rad produženog boravka", stoji u dopisu.

Takođe, celodnevna nastava, kao poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada, organizuje se i dalje, odnosno do 20. juna 2023. godine. Rad u odeljenjima celodnevne nastave ostvaruje se kroz organizaciju različitih oblika slobodnih aktivnosti. Preporuka je da škola, i u ovom delu, izvrši anketiranje roditelja i na osnovu rezultata anketiranja organizuje celodnevnu nastavu.

Sve aktivnosti koje se odnose na organizaciju i realizaciju završnog ispita za učenike osmog razreda osnovne škole, završnog ispita na kraju srednjeg obrazovanja u trogodišnjem trajanju i maturskog ispita za učenike srednje škole sprovode se u skladu sa godišnjim planom. Takođe, sve aktivnosti koje se odnose na razredne i popravne ispite, godišnje ispite u osnovnim i srednjim muzičkim školama, kao i sve druge ispite koji se polažu u školama, sprovode se u skladu sa godišnjim planom. U stručnim školama se praksa, praktična nastava i učenje kroz rad sprovode u skladu sa godišnjim planom.

Takođe, potrebno je da nastavnici i stručni saradnici u okviru ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada organizuju aktivnosti i teme u cilju razvoja socijalnih i emocionalnih veština učenika, kao na primer: tolerancije, empatije, timskog rada, kreativnosti, samokontrole, optimizma,

poštenja i zahvalnosti.

 

Komentari (0)

Srbija