Društvo

Grad raspisao javni poziv za obuku 202 komunalna milicionara

Komentari

Autor: Tanjug

19/09/2023

-

14:10

Grad raspisao javni poziv za obuku 202 komunalna milicionara
Grad raspisao javni poziv za obuku 202 komunalna milicionara - Copyright Euronews/Ljiljana Pavlović

veličina teksta

Aa Aa

Gradska uprava Grada Beograda oglasila je Javni poziv za izbor kandidatat za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara.

Kako se navodi u pozivu, traži se ukupno 202 kandidata koji će proći obuku za obavljanje poslova komunalnog milicionara, od kojih je 200 sa srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju i dva sa visokim obrazovanjem.

Opšti uslovi za kandidate su da su punoletni državljani Srbije, da imaju propisano obrazovanje, nisu pravosnažno osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, kao i da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Posebni uslovi konkursa koji se traže od kandidata su da imaju psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije, da ne postoji bezbednosna smetnja za obavljanje poslova komunalne milicije i da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

Sa kandidatima, koji budu izabrani, kako se navodi u pozivu, zaključivaće se ugovor o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara i oni će se upućivati na obuku o trošku Gradske uprave grada Beograda.

Ističe se da u momentu zaključenja ugovora kandidat mora biti nezaposleno lice. Nakon uspešno završene obuke, kandidati polažu ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara, nakon čega dobijaju sertifikat pa oni kandidati koji uspešno završe obuku imaju pravo da učestvuje na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta komunalnog milicionara.

Prijave na ovaj poziv se dostavljaju na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za poslove načelnika Gradske uprave, Beograd, Kraljice Marije 1, sa naznakom: Za javni poziv za izbor kandidata za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara.

Obaveštenja se mogu dobiti na telefon 011/715-7421 i 011/715-7423, radnim danom od 10 do 12 časova.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet prezentaciji grada Beograda.

Komentari (0)

Srbija