Vise o temi

Inicijativa da se ukrasi sa srpskih ćilima nađu na Uneskovoj listi, ambasadori Kanade i Nemačke: To su umetnička dela