Društvo

Janković: Osobe sa invaliditetom suočavaju se sa različitim problemima

Komentari

Autor: Tanjug

03/12/2023

-

11:52

Janković: Osobe sa invaliditetom suočavaju se sa različitim problemima
Brankica Janković - Copyright Tanjug/Miloš Milivojević

veličina teksta

Aa Aa

Pristup domu zdravlja, školi, bioskopu ili korišćenje javnog prevoza, problem je o kome većina nas ne razmišlja, a za osobe sa invaliditetom to je često svakodnevni izazov, izjavila je danas Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Ona je u saopštenju ukazala da se osobe sa invaliditetom suočavaju sa različitim problemima, kako u pogledu pristupa objektima, javnim površinama, informacijama i komunikacijama, tako i uslugama zdravstvene i socijalne zaštite, pri zapošljavanju i napredovanju na poslu. Iako su vidni pomaci, praksa Poverenika pokazuje da je po broju pritužbi građana, invaliditet među prvih pet osnova i ove, kao i svih prethodnih godina.

"Pristupačnost objekta u kom se živi je osnovni uslov kako bi osobe sa invaliditetom bile ravnopravne i učestvovale podjednako u svim segmentima života. Zbog toga smo, između ostalog, uputili inicijativu za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji, koja je delimično usvojena, tako da je sada postupak olakšan, pa se za izvođenje radova koji se odnose na ostvarivanje pristupačnosti na građevinskom zemljištu ili objektu u vlasništvu više lica, ne traži više overena saglasnost vlasnika, nego odluka stambene zajednice", navodi poverenica.

Janković naglašava da osobe sa invaliditetom teže dolaze do posla i pored mera aktivne politike zapošljavanja, a ostvarivanje prava na rad je ključno i za ostvarivanje drugih prava, izlazak iz siromaštva ili rizika od siromaštva.

Poverenica kaže da značajan broj dece sa invaliditetom i dalje nema adekvatnu podršku u obrazovanju, jer se mere podrške ne organizuju i ne sprovode na istom nivou u svim opštinama i gradovima.

Poverenik je uputio još 2019, a ponovio 2021. godine preporuku svim jedinicama lokalne samouprave da preduzmu sve neophodne mere i aktivnosti kojima će obezbediti uspostavljanje i pružanje usluge ličnog pratioca deci kojoj je ova usluga neophodna. Podrška ličnog pratioca nije usluga na koju dete može da čeka, a ukoliko se ne obezbedi na vreme i u kontinuitetu, može otežati deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju napredovanje u školovanju i osamostaljivanju, navodi Janković.

Poverenica ističe da je potrebno uložiti dodatan napor za puno uključivanje osoba sa invaliditetom u društveni život, što podrazumeva i ostvarivanje političkih prava. U pogledu arhitektonske pristupačnosti biračkih mesta, napravljen je najveći pomak, a potrebno je i dalje raditi na mogućnosti glasanja uz pomoć šablona ili listića na Brajevom pismu za slepe i slabodive osobe.

Svakako, mi kao društvo moramo mnogo više uraditi na uklanjanju svih prepreka kako bi naši građani i građanke sa invaliditetom bili istinski ravnopravni u svim segmentima života, zaključila je Janković.

Preporuka za vas

Komentari (0)

Srbija