Društvo

Promena male mature - umesto sedam, tri predmeta: Pomoćnik ministra otkriva da li će moći da se menja izabrani test

Komentari

Autor: Euronews Srbija

12/09/2022

-

09:27

Euronews

veličina teksta

Aa Aa

Osmaci će ubuduće umesto kombinovanog testa na maloj maturi raditi test iz jednog od pet ponuđenih predmeta - istorije, geografije, fizike, hemije i biologije. Pomoćnik ministra prosvete Milanan Pašić kaže da će se izmenom koncepta trećeg testa postići veća motivisanost učenika, jer će sami birati predmet koji će polagati, ali da će biti i manji stres za đake. 

On je za Euronews Srbija naveo da đaci više neće pripremati sedam predmeta za malu maturu, već tri predmeta. Obavezni ostaju srpski (maternji) i matematika, a treći test će biti po izboru od pet ponuđenih. Do kada će đaci morati da se izjasne koji predmet će polagati biće definisano u narednih nekoliko dana.

Kako će izgledati novi koncept kombinovanog testa već su imali priliku da vide osmaci koji će polagati završni ispit u junu. Oni su kao učenici sedmog razreda u junu, na kraju prošle školske godine, radili probni kombinovani test gde su se opredeljivali za jedan od pet ponuđenih predmeta. 

Na testiranju je učestvovao 60.021 učenika u 1.206 škola, što je oko 94 odsto od ukupnog broja učenika sedmog razreda.

"Najveći broj đaka, 28 odsto se opredelio da polaže biologiju, zatim 24 odsto učenika hemiju, 18 odsto istoriju, 15 geografiju, 8 odsto fiziku. Kada se pogledaju rezultati najbolje su uradili test iz fizike", rekao je Pašić i dodao da će zbirke zadataka za pripremu osmaka izaći krajem januara, ali da će imati mogućnost da vežbaju i elektronski.

U predlogu Pravilnika i programu završnog ispita koji je uradio Zavod za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja stoji da učenici osmog razreda treba da se izjasne do 30. septembra koji predmet će polagati. Članovi Nacionalnog prosvetnog saveta, koji su prošle nedelje dali pozitivno mišljenje na predlog, smatraju da je realno da to bude do kraja prvog polugodišta.

Tanjug/Dragan Kujundžić

 

"U narednih nekoliko dana i to ćemo definisati. Realno je da to bude do kraja polugodišta.Prijavljivaće se u svojoj školi, ali i preko portala moja srednja škola. Daćemo mogućnost i da ukoliko se neko predomisli promeni koji test će da polaže. Nakon toga više neće moći da menjaju", precizirao je Pašić.

Navodi da od izbora predmeta koji će se polagati na trećem testu neće zavisiti izbor srednje škole. 

"Neće se menjati Pravilnik upisa u srednju školu. U školama za nadarene učenike đaci će polagati prijemni ispit kao i do sada", pojasnio je on.

Menja se i način bodovanja, te će tako ubuduće đaci maksimalno 60 bodova nositi iz osnovne škole, a 40 sa testona, ali će sa testa iz matematike i srpskog moći maksimalno da ostvare po 14 bodova, dok će treći test nositi 12 bodova.

Jednoglasna odluka NPS

Nacionalni prosvetni savet (NPS) dao je pozitivno mišljenje i jednoglasno usvojio predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za promenu koncepta kombinovanog testa koji učenici osmog razreda polažu na kraju osnovne škole na završnom ispitu, odnosno na Predlog izmena Pravilnika i programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Promena koncepta polaganja kombinovanog testa podrazumeva da se učenici opredeljuju za jedan test iz nekog od pet predmeta - istorija, biologija, geografija, fizika ili hemija, u skladu sa svojim interesovanjima, umesto kombinovanog testa koji su polagali do sada kada su odgovarali na pitanja iz svih pet predmeta.

U narednih desetak dana Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja definisaće rok u kome će se učenici osmog razreda izjašnjavati iz kog predmeta će polagati test na završnom ispitu.

Promena koncepta polaganja kombinovanog testa predviđena je Strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine.

Tanjug/Rade Prelić

 

U predlogu Pravilnika, koji je NPS jednoglasno usvojio, navodi se da se učenik osmog razreda najkasnije do 30 septembra izjašnjava iz kojeg će predmeta, od pet ponuđenih, raditi treći test. Menja se i način bodovanja. Do sada su đaci na testu iz srpskog i matematike mogli da ostvare maksimalno po 13 bodova, dok je kombinovani test nosio 14 bodova.

"Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, 14 bodova na testu iz matematike i 12 bodova na trećem testu", navedeno je u predlogu Pravilnika.

Predlog izmene Pravilnika o programu završnog ispita uradio je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a procedura je takva da se predlog prosleđuje Ministarstvu prosvete, a resorno ministarstvo Nacionalnom prosvetnom savetu (NPS) na mišljenje. Na osnovu mišljenja NPS Ministrastvo prosvete donosi konačnu odluku.

Kritike i u Strategiji obrazovanja

Već duže nastavnici prosvetnim vlastima ukazuju da je treći test na maloj maturi slabije koncipiran u odnosu na ostala dva i da ga treba unaprediti. Navode da se na osnovu četiri pitanja iz svakog predmeta nije mogao dobiti dublji uvid u znanje po predmetima. Roditelji su ukazivali da to predstavlja veliko i nepotrebno opterećenje za učenike.

Tanjug/Rade Prelić

 

Kritike na račun trećeg testa iznete su i u Strategiji razvoja obrazovanja do 2030 godine.

"Nakon višegodišnje primene završnog ispita došlo se do izvesnih uvida koji nameću
potrebu za preispitivanjem njegovog kvaliteta, svrsishodnosti, kao i prednosti i
nedostataka. Ovo se pre svega odnosi na kombinovani test. Mišljenja stručne javnosti,
nastavnika i direktora ukazuju na to da koncept kombinovanog testa u ovom obliku nema
kapacitet da ostvari svoj puni potencijal i svrhu i da su izmene neminovne", navodi se u Strategiji.

Preporuka za vas

Komentari (0)

Srbija