Vise o temi

Došla je do vrata i pozvonila: Pas je zbog vatrometa pobegao od kuće, ali se posle sedam sati vratio i obradovao vlasnike