Vise o temi

Šta donosi novi Zakon o zaštiti poslovne tajne - kazna za "biznis izdaju" do tri miliona dinara