Vise o temi

Sudija Priska Matimba Nijambe izdvojila je mišljenje u presudi Mladiću i njeni zaključci potpuno odskaču od Veća koje ga je osudilo