Biznis vesti

Ministarstvo finansija: Konvertovanjem kredita u evre postignuta ušteda od 26 miliona evra

Komentari

Autor: Euronews Srbija

25/11/2021

-

11:17

Ministarstvo finansija: Konvertovanjem kredita u evre postignuta ušteda od 26 miliona evra
Ministarstvo finansija: Konvertovanjem kredita u evre postignuta ušteda od 26 miliona evra - Copyright E-Stock/Dušan Milenković

veličina teksta

Aa Aa

Republika Srbija je realizovala još jednu, četvrtu svop transakciju i tako obaveze po osnovu zajma uzetog od Fonda za razvoj Abu Dabija, 2016. godine, inicijalno ugovorene u dirhamima, sa plaćanjem u američkim dolarima, konvertovala u evre", saopštili su iz Ministarstva finansija. Oni su naveli da su dug i obaveze po osnovu navedenog zajma na koji je plaćana fiksna kamatna stopa od 2,25 odsto godišnje zamenjene u evre po godišnjoj kamatnoj stopi od 0,96 odsto što rezultira uštedom troškova za kamate do dospeća duga od oko 26 miliona evra, odnosno 3 milijarde dinara.

Iz resornog ministarstva poručuju da su se vodili najboljom međunarodnom praksom aktivnog upravljanja javnim dugom, a u cilju zaštite od različitih oblika finansijskih rizika, kao i dodatnog smanjenja troškova zaduživanja. Svop tranakcija je realizovana sa dve renomirane banke sa kojima Republika Srbija ima potpisan ISDA Master sporazum, Deutche Bank i BNP Paribas.

Republika Srbija je od decembra 2020. godine, u skladu sa međunarodnim standardima ISDA (International Swaps and Derivatives Association), uspešno realizovala četiri hedžing transakcije i konvertovala obaveze inicijalno ugovorene u američkim dolarima, kineskim juanima i dirhamima u evre.

U Ministarstvui finansija podsećaju da je prva svop transakcija realizovana u decembru 2020. godine i oda su baveze po osnovu evroobveznice emitovane u američkim dolarima konvertovane u evre pri čemu će biti ostvarena ušteda od oko 11,6 milijardi dinara.

Tokom februara 2021. godine realizovana je druga svop transakcija, kojom je obaveza po osnovu Sporazuma o reprogramu duga između Republike Srbije i Kuwait Investment Authority konvertovana iz američkih dolara u evre. Obaveze po osnovu navedenog reprogramiranog zajma, ugovorene u dolarima po kamatnoj stopi od 1,5%, Republika Srbija će isplaćivati u evrima po kamatnoj stopi od 0,393%, čime će se ostvariti ušteda u iznosu od oko 2 milijarde dinara.

U aprilu 2021. godine., kako navode u resornom ministarstvu, zaključena je nova svop transakcija kojom je kredit kod Export - Import Bank of China za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na auto-putu E70/E75, koji je 2018. godine inicijalno ugovoren u kineskim juanima konvertovan u evre sa negativnom kamatnom stopom. Navedeni zajam, na koji je plaćana fiksna kamatna stopa od 2,50% godišnje u kineskim juanima, konvertovan je u evre po fiksnoj negativnoj kamatnoj stopi od -0,07% što rezultira uštedom na kamatama od oko 4,2 milijarde dinara. Kako je ugovorena negativna kamatna stopa, Republika Srbija neće imati nikakve troškove po osnovu kamata u prvih 5 godina svop aranžmana, koji važi do 2030. godine, već će ostvarivati dodatna primanja od banaka sa kojima je transakcija zaključena.

"Uspešnom realizacijom navedenih transakcija smanjen je rizik fluktuacija kursa ino valuta prema dinaru, kako bi uticaj promene istog na servisiranje i stanje javnog duga bio minimiziran.

Zahvaljujući aktivnom upravljanju javnim dugom učešće duga u američkim dolarima u ukupnom javnom dugu je smanjeno sa 33,9%, koliko je iznosilo na kraju 2016. godine, na 10,5% na kraju septembra 2021. godine. To je doprinelo smanjenju i rizika i troškova koji nastaju usled znatno veće fluktuacije kursa američkog dolara prema dinaru koji je samo od 1. septembra do 24. novembra 2021. godine porastao sa 99,6303 na 104,5563", objasnili su iz Ministarstva finansija.

Oni napominju i da su značajno smanjeni troškovi kamata po osnovu obaveza koje su već ugovorene, a tome u prilog govori i podatak da je prosečno ponderisana kamatna stopa snižena sa 5,70% koliko je iznosila na kraju 2014. godine na 2,61% na kraju septembra 2021. godine, a posle realizacije navedene četvrte transakcije prosečna ponderisana kamatna stopa dodatno je snižena i sada iznosi 2,55 odsto.

Preporuka za vas

Komentari (0)

Biznis