Biznis vesti

Ocena Tela SE: Srbija je unapredila mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Komentari

Autor: Euronews Srbija

14/12/2021

-

16:03

Ocena Tela SE: Srbija je unapredila mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
profimedia - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Srbija je unapredila mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, pokazujući time značajan napredak u nivou usaglašenosti sa standardima FATF-a (Task Force za finansijsku akciju), navodi se u novom naknadnom izveštaju koji je objavilo telo Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca - Moneyval. 

Pozitivni koraci koje su preduzele vlasti doveli su do napretka Srbije sa „delimično usklađene” na „u velikoj meri usaglašene” u četiri oblasti koje se odnose na delatnost određenih nefinansijskih preduzeća i profesija, kao i na međunarodnu saradnju. Međutim, u oblasti novih tehnologija, gde su uvedeni novi međunarodni zahtevi za virtuelna sredstva, rejting Srbije je oboren, stoji u izveštaju.

Ovaj pregled se fokusirao na obaveze Srbije u vezi s borbom protiv pranja novca i finansiranja terorizma koje se odnose na advokate i notare, uslove za ulazak na tržište za računovođe i agente za nekretnine i međunarodnu saradnju finansijskih supervizora. 

Moneyval je, kako je saopšteno, ispitao niz zakonodavnih, regulatornih i institucionalnih mera koje je Srbija uvela u ovim oblastima, međutim, zbog svojih proceduralnih ograničenja, nije procenio stepen do kojeg su one efektivno sprovedene u praksi.

Kao pozitivne pomake Moneyval  je konstatovao je proširenje opsega subjekata koji su obavezni da sprovode dubinsku analizu klijenata na advokate i notare. Osim toga, navedno je, izmenjeno zakonodavstvo sada obavezuje kazina da identifikuju i provere identitet klijenta na ulasku, da pribave pisanu izjavu klijenta da on/ona učestvuje u njegovo/njeno ime, au slučaju pojedinačne transakcije ili nekoliko međusobno povezanih transakcija koje prelaze 2.000 evra radi sprovođenja analize klijenta u cilju identifikacije i verifikacije stvarnog vlasnika transakcije. 

Takođe su razmotreni i ranije uočeni nedostaci u vezi sa potrebom za povećanom dužnom pažnjom za zemlje visokog rizika, dojavom i poverljivošću. Srbija je, kako se navodi, preduzela neophodne korake u oblasti licenciranja računovođa i agenata za nekretnine u cilju sprečavanja da kriminalci i s njima povezane osobe budu profesionalno akreditovani i da imaju značajan interes ili upravljačku funkciju u takvim preduzećima, navodi Moneyval.

Kako se kosntatuje, u oblasti međunarodne saradnje, finansijski supervizori su sada jasno ovlašćeni da sarađuju sa stranim kolegama i nametnuta je opšta obaveza nadzornim organima da uspostave odgovarajuće mere zaštite i poštuju zahteve poverljivosti.

Međutim, primećuje se u  izveštaju, ostaju neki manji nedostaci, uključujući definiciju stvarnih vlasnika, zahteve za vođenje evidencije koje ispunjavaju advokati i notari, kao i primenu kontramera srazmernih identifikovanim rizicima.

Izveštaj o praćenju takođe se bavi primenom novih međunarodnih zahteva za virtuelna sredstva, koji pokrivaju, između ostalog, najistaknutije virtuelne valute i dobavljače ovih sredstava. Iako je Moneyvay zabeležio značajan napredak u primeni  novih zahteva za virtuelna sredstva, takođe je otkrio strateške nedostatke, a ocena Srbije za primenu ove ažurirane preporuke je smanjena sa „u velikoj meri usklađena” na „delimično usklađena”.

"Sve u svemu, Srbija je uspela da ispuni opšta očekivanja Moneyvala da zemlje otklone većinu – ako ne i sve – nedostataka tehničke usklađenosti u roku od pet godina nakon usvajanja izveštaja o međusobnoj evaluaciji. Pravni sistem je postigao punu usklađenost sa pet od 40 preporuka FATF-a koje čine međunarodni standard za BPPN/BPFT. Srbija zadržava manje nedostatke u primeni 34 preporuke za koje je utvrđeno da je „u velikoj meri usklađena“. Jedna preporuka (o novim tehnologijama) ostaje „delimična žalba“. Srbija nema ocenu „neusaglašenosti“, navodi se.

Takođe je precizirano da će Srbija za dne godine izvestiti Moneyval o daljem napretku u jačanju implementacije mera SPN/FT.

Komentari (0)

Biznis