Biznis vesti

Nemački zakon o lancu snabdevanja zahteva promene i kod srpskih kompanija

Komentari

Autor: Tanjug

29/01/2023

-

12:54

Nemački zakon o lancu snabdevanja zahteva promene i kod srpskih kompanija
Nemački zakon o lancu snabdevanja zahteva promene i kod srpskih kompanija - Copyright pixabay

veličina teksta

Aa Aa

Prema nemačkom Zakonu o dju dilidžensu (Due Dilligence) u lancu snabdevanja, koji je počeo da se primenju je 1. januara ove godine, sve srpske kompanije koje su u lancima dobavljača nemačkih kompanija moraju da uspostave menadžment rizika, kojim će se ispuniti niz zahteva na polju zaštite ljudskih prava i ekologije.

Zakon se odnosi kako na kompanije koje su registrovane u Nemačkoj tako i na njihove ćerke firme u inostranstvu, kao i na direktne i indirektne dobavljače u njihovim lancima snabdevanja.

Kako se navodi na sajtu Privredne komore Srbije, zahtevi koji se postavljaju pred dobavljače odnose se na zabranu dečijeg rada, zabranu prinudnog rada i diskriminacije, pravo na mogućnost udruživanja i primerenu zaradu, zabranu protivpravnog oduzimanja zemljišta, kao i zabranu zloupotrebe privatnog obezbeđenja.

U oblasti zaštite životne sredine zakon propisuje poštovanje tri međunarodne konvencije - Upotrebu žive u skladu sa međunarodnom konvencijom u Minamati, primenu Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama kao i primenu Bazelske konvencije o prekograničnom kretanju opasnih otpada i njihovom odlaganju.

Zakon se odnosi samo na lance dobavljača proizvoda i usluga, a ne na plasiranje finalnih proizvoda domaćih kompanija na nemačko tržište. Kako se navodi, ovaj akt je samo uvod i priprema za EU direktivu koja je već u pripremi i koja će u narednom periodu biti usvojena, a imaće još više zahteve po pitanju zaštite ljudskih prava i ekološkog „dju dilidžensa“.

Zakon se odnosi na privredna društva koja imaju sedište ili ogranak u Nemačkoj i koja zapošljavaju više od 3.000 radnika u Nemačkoj, a od 1. januara 2024. se važenje zakona proširuje na sva privredna društva koja u Nemačkoj zapošljavaju više od 1.000 radnika.

Kako bi se srpske kompanije što lakše prilagodile zahtevima inodobavljača, Privredna komora Srbije (PKS) u saradnji sa Nemačkom međunarodnom saradnjom (GIZ) pokrenuće u prvom kvartalu ove godine „help desk“ (Responsible Business Hub) za savete kompanijama.

"Radićemo na stvaranju mreže strateških partnera i konsultanata, a PKS će u narednom periodu organizovati i niz seminara događaja i konsultacija usmerenih na podizanje svesti i podsticanje dijaloga između zainteresovanih strana o nemačkom zakonu u lancu snabdevanja i predstojećoj EU regulativi", rekla je pomoćnica direktora u Sektoru udruženja privrede PKS Tanja Lindel.

Prvi deo ove godine će nemačke kompanije iskoristiti da prilagode svoje procedure, a za domaće kompanije se očekuje da će u drugoj polovini ove godine dobiti od svojih nemačkih partnera zahteve koje treba da ispune shodno odredbama ovog akta.

Sve kompanije koje su sada u nekom od lanaca dobavljača nemačkih kompanija, ukoliko žele da nastave poslovnu saradnju sa svojim partnerima, moraće da ispune obaveze iz ovog akta, kao i kompanije koje su u pregovorima i planiraju saradnju sa nekom od nemačkih kompanija.

Komentari (0)

Biznis