Biznis vesti

Poreska uprava objavila kalendar poreskih obaveza firmi za jun: Termini u zavisnosti od delatnosti

Komentari

Autor: Tanjug

28/05/2023

-

23:28

Poreska uprava objavila kalendar poreskih obaveza firmi za jun: Termini u zavisnosti od delatnosti
Ministarstvo finansija - Copyright E-Stock/Miloš Rafailović

veličina teksta

Aa Aa

Poreska uprava objavila je kalendar izmirivanja poreskih obaveza firmi u junu, a prema njemu 5. juna ističu prvi rokovi i to za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u maju kao i o obavljanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za maj.

Firme bi do 12. juna trebalo da podnesu poreske prijave i plate porez na premije neživotnih osiguranja a poreski dužnici iz člana 10. Zakona o PDV da podnesu poreske prijave za porez na dodatu vrednost i da plate PDV za mesec maj.

Najviše rokova ističe 15. juna i to za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za maj, plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec maj.

Do 15. juna je neophodno podneti poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za maj, podneti poreske prijave za porez na dodatu vrednost, kao i  obrazac PID PDV 1 za maj ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvo.

Takođe 15. jun je rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za maj, plaćanje akcize za drugu polovinu maja, podnošenje poreske prijave za obračun akcize za maj, kao i podnošenje prijave o obračunu i plaćanju akcize na struju za krajnju potrošnju za maj.

Firme su, prema ovom kalendaru obavezne da do 29. juna podnesu poreske prijave za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, kao i više poreskih bilansa za prošlu godinu.

Reč je o poreskom bilansu obveznika poreza na dobit pravnih lica, poreskom bilansu stalne poslovne jedinice, zatim za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni plan za budžetski sistem, kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike ili kontni okvir za banke, kao i za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni okvir za Narodnu banku Srbije.

Uz ove poreske bilanse podnose se propisani obrasci i ostala propisana poslovna dokumentacija a do 29. juna neophodno je plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2022. godinu i plaćenih akontacija.

Poslednjeg dana u junu ističe rok za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj ove godine, kao i za plaćanje obračunate akcize za prvu polovinu juna.

 

Preporuka za vas

Komentari (0)

Biznis