Zdravlje

Evropa odlučila da stane na put nevidljivom neprijatelju koji godišnje ubije 35.000 ljudi: Prvi rezultati ohrabruju

Komentari

Autor: Euronews Srbija

21/02/2024

-

21:45

Evropa odlučila da stane na put nevidljivom neprijatelju koji godišnje ubije 35.000 ljudi: Prvi rezultati ohrabruju
Evropa odlučila da stane na put nevidljivom neprijatelju koji godišnje ubije 35.000 ljudi: Prvi rezultati ohrabruju - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Zemlje koje su smanjile potrošnju antibiotika i kod životinja i kod ljudi, primetile su smanjenje bakterija otpornih na antibiotike, navodi se u zajedničkom izveštaju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, Evropske agencije za bezbednost hrane i Evropske agencije za lekove. U pitanju je četvrti zajednički izveštaj o integrisanoj analizi potrošnje antimikrobnih agenasa i pojave antimikrobne rezistencije (AMR) na bakterije kod ljudi i životinja.

Koristeći pristup jednstvenog zdravlja (One Health), koji prepoznaje vezu između zdravlja ljudi i životinja, izveštaj predstavlja podatke prikupljene između 2019. i 2021. na osnovu potrošnje antibiotika i AMR-a u Evropi.

Po prvi put u okviru ovog projekta, tri agencije su analizirale trendove potrošnje antimikrobnih sredstava i rezistenciju na ešerihiju koli i kod ljudi i kod životinja. Takođe su ispitali kako su se ovi trendovi menjali kod ljudi i životinja u periodu od 2014. do 2021. Na primer, tokom ovog vremenskog perioda, potrošnja antibiotika kod životinja koje proizvode hranu smanjena je za 44 odsto.

Analiza koju su sprovele tri agencije takođe je pokazala da bakterije ešerihije koli i kod životinja i kod ljudi postaju manje otporne na antibiotike kako se ukupna potrošnja antibiotika smanjuje, što pokazuje da se zabrinjavajući trendovi rezistencije na antibiotike mogu preokrenuti ispravnim akcijama i politikom.

"Povećani napori da se smanji nepotrebna potršnja antibiotika su imperativ za suočavanje sa pretnjom javnom zdravlju od AMR-a. Pored toga, jačanje programa imunizacije i unapređenje prakse prevencije i kontrole infekcija u zajednicama i zdravstvenim ustanovama su od suštinskog značaja za smanjenje potrebe za antibioticima", kaže Andrea Amon, direktorka Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

Izvršni direktor Evropske agencija za bezbednost hrane Bernard Url kaže da se korišćenje manje antibiotika u stočarskoj proizvodinji već isplatilo.

"U većini zemalja koje su smanjile upotrebu antibiotika primetili smo odgovarajući pad nivoa rezistencije. To znači da nacionalni napori funkcionišu"

S druge strane, Emer Kok, izvršni direktor Evropske agencije za lekove kaže da je od ključnog značaja pristup pouzdanim informacijama o potrošnji i otpornosti na anbitiotike.

Izveštaj takođe pokazuje da je kod ljudi upotreba važnih grupa antibiotika, kao što su karbapenemi, cefalosporini 3. i 4. generacije i hinoloni, povezana sa otpornošću na ove antibiotike kod ešerihije koli kod ljudi. Slično, upotreba hinolona, polimiksina, aminopenicilina i tetraciklina kod životinja koje proizvode hranu povezana je sa rezistencijom na ove antibiotike u bakterijama ešerihije koli kod životinja koje proizvode hranu.

AMR predstavlja ozbiljnu pretnju javnom zdravlju i zdravlju životinja. Procenjuje se da AMR svake godine uzrokuje smrt više od 35.000 ljudi u EU i EEA i predstavlja značajno opterećenje za evropske zdravstvene sisteme, sa približnom cenom od 11,7 milijardi evra godišnje, podaci su Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

 

Komentari (0)

Magazin