Društvo

Program biologije za osmi razred zasnovan na naučnim činjenicama - na potezu Ministarstvo prosvete

Komentari

Autor: Slavica Tuvić

20/09/2022

-

17:45

Program biologije za osmi razred zasnovan na naučnim činjenicama - na potezu Ministarstvo prosvete
Počinje trodnevni završni ispit - Copyright Tanjug/Rade Prelić

veličina teksta

Aa Aa

Slučaj udžbenika iz biologije za osmi razred koji je pokrenuo buru u javnosti zbog lekcija o polnom i rodnom identitetu, još nije dobio konačan epilog.

Ministarstvu prosvete stiglo je mišljenje od Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS) da je "program biologije za osmi razred osnovne škole zasnovan na naučnim činjenicama". Smatraju da je program usvojen pre tri godine u skladu sa prihvaćenim teorijama, zaključcima, činjenicama bioloških nauka. To je i stav Srpskog biološkog društva, svih bioloških katedri univerziteta u Srbiji, kao i Instituta za biološka istraživanja. Savet se nije izjašnjavao o udžbenicima biologije za osmi razred jer za to, kako kažu, nisu nadležni.

U Ministarstvu prosvete za Euronews Srbija kažu da će razmotriti zaključak NPS-a i nakon toga informisati javnost o daljim koracima. Još navode da im je do sada stigao jedan zahtev za povlačenje udžbenike iz biologije za osmi razred od advokatske kancelarije "Radić".

Predsednik NPS Radivoje Stojković za Euronews Srbija navodi da je na vanrednoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta usvojen i zaključak da "nijedna interpretacija programa ne sme da sadrži elemente ideologije i da se mora voditi računa o psihološkim i sociološkim predznanjima učenika kada je u pitanju interpretacija programa".

"Program biologije za osmi razred je naučan, to je jedinstven stav svih - Srpskog biološkog društva,  svih katedri bioloških fakulteta, Instituta za biološka istraživanja. Međutim, insistirali smo da se ostane u okvirima biologije, nikako da izađe u ideologiju i da se vodi računa o psihološkom i sociološkom predznanju učenika. To je suština. Mišljenje NPS-a prosleđeno je Ministarstvu prosvete", naveo je Stojković.

Dodaje da se prepoznaje da odgovarajuća znanja iz psihologije i sociologije ne postoje kod učenika osmog razreda da bi određene interpretacije mogli u potpunosti i na pravi način da razumeju.

Program, koji je nesporan za biologe, usvojen je pre tri godine, a na osnovu njega urađeni su udžbenici. U lekcijama tih udžbenika ništa nije bilo sporno nadležnim institucijama koje ih odobravaju - komisija eksperata koju formira  Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Polemika oko rodnog i polnog identiteta

Udžbenici biologije za osmi razred, nekoliko izdavačkih kuća, izazvali su buru u javnosti predhodnih dana zbog lekcija koje obrađuju temu rodnog i polnog identiteta, odnosno da se kod nekih osoba pol i rod ne poklapaju. U celu priču uključili su se i pojedine političke stranke, pa je pokret Dveri zatražio da se "sporne lekcije izbace iz udžbenika biologije" jer, kako kažu,  predstavljaju "skandaloznu propagandu homoseksualizma i transrodnosti maloletnim licima".

Tanjug/Miloš Milivojević, Euronews/Slavica Tuvić

 

Potom je patrijarh Porfirije rekao da su u "udžbenike osnovnih i srednjih škola kod nas ispod žita, daleko od oka javnosti, unete lekcije koje propagiraju rodnu ideologiju" i zatražio od nadležnih organa da se odmah povuku iz upotrebe svi udžbenici.

Nakon toga ministar prosvete Branko Ružić  vratilo Nacionalnom prosvetnom savetu da preispita i da stručno mišljenje o programu nastave i učenja biologije za osmi razred.

"Zbog polemike koja je u proteklih nekoliko dana prisutna u javnosti, a odnosi se na sadržaje udžbenika biologije za osmi razred, zahtevao sam da se Nacionalni prosvetni savet ponovo izjasni i da stručnu ocenu o tome da li je takav program u skladu sa naučnim teorijama koje prihvataju i po kojima rade biološki fakulteti, da li se i kroz njih odražava nacionalni interes, i pre svega, da li je to u najboljem interesu po obrazovanje naše dece", poručio je Ružić.

Naveo je da struka mora da se pita zbog kompleksnosti procesa i važnosti da se da najveći kvalitet obrazovanja učenicima.

"U potpunosti razumem i podržavam da je potrebno i da učimo decu o toleranciji i međusobnom poštovanju, razumevanju različitosti i prihvatanju istih, ali na bazi priznatih naučnih teorija i u skladu sa politikama države u kojoj živimo“, naveo je tada ministar.

Procedura odobravanja udžbenika

Važno je znati da sve udžbenike odobrava stručna komisija koju formira Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a zatim zeleno svetlo daje i Ministarstvo orosvete.

Naime, procedura je takva da zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika izdavač, zajedno sa elaboratom, podnosi Ministarstvu prosvete. Elaborat sadrži tri stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika koju daje recenzentska komisija izdavača. Recenzentska komisija ima najmanje tri člana iz reda stručnjaka za odgovarajuću oblast, pri čemu jedan obavezno mora da bude iz redova nastavnika koji neposredno učestvuju u izvođenju nastave.

Tanjug/Miloš Milivojević

 

Ministarstvo dostavlja Zavodu četiri primerka rukopisa udžbenika i elaborata u štampanoj i elektronskoj formi u roku od deset dana od dana prijema rukopisa od izdavača. Komisija koju obrazuje Zavod, obavlja  stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika i dostavlja je Ministarstvu  u roku od 60 dana od dana prijema rukopisa od strane Ministarstva.

Zavod, ukoliko rukopis sadrži nedostatke, može jednom vratiti izdavaču rukopis udžbenika na doradu. Izdavač ima mogućnost da otkloni uočene nedostatke i tako ispravljen rukopis vrati Zavodu. Ukoliko izdavač ne dostavi korigovan tekst rukopisa udžbenika smatra se da je odustao od zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika.

Zavod daje predlog da se prihvati ili odbije zahtev za odobravanje rukopisa, koji zajedno sa obrazloženom stručnom ocenom, dostavlja Ministarstvu na odlučivanje. 

Komentari (0)

Srbija