Društvo

Izveštaj dve NVO upozorava na zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju u ustanovama socijalne zaštite, Ministarstvo traži dokaze

Komentari

Autor: Slavica Tuvić

30/06/2021

-

13:29

Izveštaj dve NVO upozorava na zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju u ustanovama socijalne zaštite, Ministarstvo traži dokaze
Ilustracija - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Nevladine organizacije Disability Rights International (DRI) i Inicijativa za prava osoba sa invaliditetom (MDRI-S) objavile su izveštaj u kojem tvrde da deca i mladi sa smetnjama u razvoju u institucijama socijalne zaštite u Srbiji borave u veoma lošim uslovima, da su zanemarivani i da nemaju adekvatnu negu. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odbacuje te navode i poziva organizacije da dostave jasne dokaze o tim navodima.  

Izveštaj DRI i MDRI-S se zasniva na nalazima poseta u osam državnih institucija socijalne zaštite za decu bez roditeljskog staranja i decu sa smetnjama u razvoju, koje su sprovedene tokom oktobra i novembra 2019. godine. 

Autori nisu naveli imena ustanova socijalne zaštite koje su posetili, ali kažu da su imena poznata Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Posebno su ukazali na zanemarivanje dece koja boluju od cerebralne paralize, a koja su smeštena u jednoj ustanovi socijalne zaštite. Tvrde da u toj ustanovi oko 100 mališana po ceo dan leže u metalnim krevecima sa visokim rešetkama – "koji praktično funkcionišu kao kavezi za decu koja ne mogu samostalno da se kreću".

Dodaje se da deca retko napuštaju krevece osim kada idu na kupanje i presvlačenje, da izgledaju znatno mlađa u odnosu na njihov uzrast i da su im mišiči atrofirali usled manjka aktivnosti i kretanja.

U izveštaju piše da "dugotrajan manjak fizičke aktivnosti i izostanak ljubavi i ljudskog kontakta "doslovno ubija decu" i da je to stanje poznato kao "izostanak napredovanja", kada se zaustavlja rast i razvoj deteta bez obzira na količinu hrane koja im je dostupna.

Istraživači navode da je problem što se više od 50 dece hrani putem sonde – creva koje prenosi hranu od nosa do stomaka,  i da trajna upotreba sondi može biti opasna po život deteta. 

profimedia

Ilustracija

DRI ekspert M. Reeves Miller kaže da "tako veliki broj dece koja se hrane putem sondi ukazuje na izostanak adekvatne procene za prelazak na bezbedniji oblik hranjenja ili da je takva praksa ustaljena da se osoblju olakša briga o deci".

Tvrdnje o uskraćenoj medicinskoj nezi

U jednoj od ustanova socijalne zaštite (označena u izveštaju kao ustanova 2) istraživačima je rečeno da se deci uskraćuje medicinska nega jer u bolnicama medicinsko osoblje često odbija da primi akutno bolesnu decu sa smetnjama u razvoju iz te ustanove.

Osoblje je istraživačima prenelo s kakvim ih rečima dočekuju kada decu dovedu u bolnicu. Oni tvrde da im kažu: "Zašto ste ga doveli ovde – pustite ga da umre".

Zaposleni u istoj ustanovi su naglasili da "palijativna nega“ nije adekvatno regulisana zakonom i da bolničko osoblje to često koristi kao izgovor da uskrati lečenje deci koja se nalaze u institucijama. 

U izveštaju se navodi da su u toj ustanovi zatekli nekoliko dece sa hidrocefalusom (nakupljanje cerebrospinalne tečnosti u mozgu) i da deca koja su bez adekvatnog tretmana, osećaju konstantan bol, nisu u mogućnosti da se kreću i konačno umiru. 

"Ukoliko se sprovede pravovremena intervencija, koja bi trebalo da bude dostupna odmah po rođenju deteta, ova deca mogu živeti dugo i srećno", navodi se u izveštaju.

"S obzirom da je pravo na život osnovno ljudsko pravo, koje podrazumeva pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti, uskraćivanje takvih tretmana suštinski predstavlja svesno ubijanje dece sa smetnjama u razvoju", navode autori izveštaja.

Rizik od seksualnog zlostavljanja

Istraživači ističu da su u ustanovama za smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju zabeležili i praksu koja "dovodi veliki procenat žena i devojčica u rizik od seksualnog zlostavljanja". 

Naime, u jednoj od ustanova (označena kao ustanova 6) dozvoljeni su "partnerski odnosi“, a tvrdi se da je visok procenat žena podvrgnut prinudnoj kontracepciji.

Kako navode skoro polovina žena ima ugrađenu "spiralu“, dok ostatak žena dobija oralne tablete za kontracepciju bez njihove saglasnosti.

"Umesto da ulažu napore da informišu žene o njihovim pravima i da ih podrže u donošenju
ključnih odluka, osoblje svesno zanemaruje mišljenje i izbor žena. Ova praksa praktično služi za prikrivanje eventualnih slučajeva silovanja i seksualnog zlostavljanja", navodi se u izveštaju.

Praksa koja zabrinjava, kažu autori, je i to što deca i odrasli spavaju i istom prostoru što je, kako navode, opasno za decu koja su podložna maltretiranju, nasilju i seksualnom zlostavljanju.

U toj ustanovi istraživači kažu da je smrad urina, znoja, fekalija i prljave posteljine bio preplavljujući.  

profimedia

 

Ministarstvo poziva da se dostave dokazi

Prva zvanična reakcija na izveštaj "Zaboravljena deca Srbije" stigla je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarstvo poziva grupu nevladinih organizacija koje su iznele tvrdnje o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite, da neodložno i hitno dostave jasne dokaze o tim navodima.

"Iznošenje paušalnih tvrdnji o ovako ozbiljnom kršenju zakona i standarda, bez toga da su nevladine organizacije dostavile nadležnim organima jasne dokaze, krajnje je neodgovorno i neozbiljno, sa jasnim ciljem urušavanja sistema socijalne zaštite i uznemirenja javnosti", navodi se u saopštenju Ministarstva za rad.

Ukazuju da su svi oblici nasilja i zlostavljanja strogo zabranjeni i da je neophodno da svi koji imaju saznanja o tome prijave takve slučajeve i dokaze Inspekciji socijalne zaštite ovog ministarstva ili nadležnom pokrajinskom sekretarijatu.

U Ministarstvu kažu da redovno sprovode inspekcijske nadzore, da je takvih nadzora tokom 2020. i 2021. godine bilo 163 i da nije utvrđena pojava nasilja nad korisnicama i njihovo zlostavljanje.

Ukazuju i da je Zaštitnik građana od početka 2021. godine u svojstvu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture obišao šest ustanova socijalne zaštite i da nije imao ozbiljne primedbe na njihov rad i zaštitu prava korisnika na smeštaju.

"U martu ove godine, delegacija Кomiteta protiv torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Saveta Evrope je obišla dve ustanove socijalne zaštite i u preliminarnom izveštaju nije navela primedbe na poštovanje ljudskih prava korisnika u periodu epidemije", navode u ministarstvu.

Podsećaju i da je u proceduri Nacrt zakona o zaštiti prava korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti, koji treba da unapredi položaj korisnika usluga privremenog smeštaja, kao i da je u toku proces donošenja Strategije deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period od 2021-2026.godine.

Preporuke zaštitnika građana

Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da je više puta obilazio sa saradnicima ustanove socijalne zaštite u kojima su smeštena deca i mladi sa smetnjama u razvoju, da su dali više preporuka različitim ministarstvima da se otklone nepravilnosti.

Kako je rekao za Euronews Srbija, jedan od hroničnih problema je nedovoljan broj zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, zatim to što nisu adekvatno nagrađeni za posao koji obavljaju, ali i što su ta deca potpuno zaboravljena od rodbine.

"Mi smo do sada dali više preporuka nadležnim ministarstvima vezano za rad ustanova socijalne zaštite. Dali smo preporuku prošle godine za formiranje centara za hraniteljstvo", naveo je Pašalić za Euronews Srbija.

Ko su autori izveštaja?

DRI je nevladina organizacija sa sedištem u Vašingtonu, sa regionalnim kancelarijama u Londonu, Srbiji i Meksiku. Bave se stanjem ljudskih prava i saradnjom sa aktivistima iz više desetina zemalja u Africi, Severnoj i Južnoj Americi, Aziji, Evropi i na Bliskom Istoku. Radom DRI upravljaju osobe sa invaliditetom i članovi njihovih porodica.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je organizacija za ljudska prava posvećena zaštiti i punom socijalnom uključivanju dece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa invaliditetom u društvo.

MDRI-S je osnovana 2008. godine uz podršku Disability Rights International sa ciljem unapređivanja prava dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Prethodni izveštaj DRI

Ovo nije prvi izveštaj Disability Rights International (DRI) o stanju u ustanovama socijalne zaštite za decu i mlade bez roditeljskog staranja sa smetnjama u razvoju. Pažnju javnosti privukao je i izveštaj "Mučenje kao lečenje”, koji je ta NVO objavila 2007.godine, a naročito delovi koji su se osnosili na uslove boravka u Domu u Stamnici i Domu u Kulini. 

Oni su tada loše uslove u kojima žive mališani, ali i odrasli, sa višestrukim smetnjama u razvoju potkrepili brojnim fotografijama. U novom izveštaju fotografije su izostale.

Navode da je u Srbiji napravljen pomak od tada, da je 2009. godine donet zakon koji je svoj deci zagarantovao pravo na inkluzivno obrazovanje bez diskriminacije. Kaže se i da je 
prema zvaničnim podacima, broj dece u institucijama opao za oko 50 odsto tokom poslednjih 10 godina. Međutim, ističe se da su u Srbiji zaboravljena deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koja su izostavljena iz reforme. 

Još dodaju da su godinama unazad, DRI, MDRI-S i brojne druge organizacije, ukazivale Vladi Srbije na veoma loše uslove, zlostavljanje, zanemarivanje i nečovečno postupanje koje je i dalje prisutno u institucijama, ali da nisu preduzeti adekvatni koraci, niti pozvani počinioci na odgovornost.

Komentari (0)

Srbija