Društvo

Ka­me­re od danas sni­ma­ju sva­ki pro­laz na cr­ve­no: Šta se dešava kad vas snime u prekršaju i kolike su kazne

Komentari

Autor: Euronews Srbija

10/02/2023

-

07:02

Ka­me­re od danas sni­ma­ju sva­ki pro­laz na cr­ve­no: Šta se dešava kad vas snime u prekršaju i kolike su kazne
Pixabay, Tanjug/Vladimir Šporčić, Dragan Stanić - Copyright Pixabay, Tanjug/Vladimir Šporčić, Dragan Stanić

veličina teksta

Aa Aa

Saobraćajna policija od danas počinje da sakncioniše vozače koji prođu vozilom na crveno svetlo semafora ispred raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza. Vozači će biti sankcionisani na osnovu snimaka zabeleženih kamerama sistema video-nadzora grada Beograda.

Kako su ranije saopštili iz policije kamere koje su postavljene ispred raskrsnica ili pešačkih prelaza na kojima je saobraćaj regulisan semaforima, detektovaće vozila koja prođu na znak crvenog svetla i automatski beležiti video-snimak učinjenog prekršaja. 

Kako navode vlasniku, odnosno korisniku takvog vozila, biće upućen poziv da u roku od osam dana dostavi potpune i tačne podatke o identitetu lica koje je učinilo prekršaj. 

Advokat Aleksandar Radivojević objašnajva za Euronews Srbija da će procedura biti ista kao kada kada uhvati bilo kakva saobraćajna kamera u prekršaju. On objašnajva kako izgleda postupak kada vas kamera snimi u prekršaju.

"Nakon što kamera snimi vozača, napravi se fotozapis nakon čega se utvrđuje ko je vlasnik vozila. To se čini tako što se proveri registarska tablica i utvrđuje ko je vlasnik i, ukoliko postoji i podatak, provera se ko je korisnik vozila. Kada se to nabavi, pozivi sa fotografijama snimljenog prekršaja šalju na adresu vlasnika, odnosno korisnika vozila", objašnajva Radivojević.

Tanjug/Strahinja Aćimović

 

Kako dodaje, na početku je za nadležne najbitnije da se najpre utvrdi prekršaj, pa da se onda dođe do vlasnika vozila. Radivojević navodi da i nakon toga procedura za vlasnike automobila nije prezahtevna.

"Kada kamera usnimi vozača u prekršaju i načini se fotozapis, poziv se odmah šalje vlasniku automobila i on nakon toga može da reaguje. Zapravo, da u roku od osam dana da podatak da je on lično upravljao vozilom u trenutku kada je snimak sačinjen. Takođe, može da obavesti nadležne da on u trentuku prekršaja nije upravljao motornim vozilom. Ukoliko je to isitina, on bi trebalo da sa vozačem ode kod notara i da načini zapisnik sa izjavom tog lica. Notar to onda overava i dokument se daje policiji. Poslednja opcija je da u roku od osam dana plati polovinu izrečene novčane kazne. On će inače uz obaveštenje koje dobije od nadležnih, dobiti i uplatnicu koju može tako da iskoristi", objasnio je on.

Kakve su kazne?

Za prolazak vozila na crveno svetlo semafora, odnosno za nezaustavljanje vozila ispred pešačkog prelaza koji je regulisan semaforima, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisana je novčana kazna u vrednosti od 20.000 do 40.000 dinara, navodilo se u ranijem saopštenju MUP-a.

Takođe je propisana i kazna zatvora u trajanju do 30 dana, šest kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca.

Kako je Radivojević naveo važno je i da se građani odazovu pozivu policjie kada je u pitanju dostavljanje podataka.

"Vlasnici ili korisnici vozila trebalo bi da se jave, jer u suprutnom čine čine prekršaj iz člana 330 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima za koje je pripisana veća novčana kazna", rekao je on.

Dodao je da je situacija ista i za sve druge prekršaje, pa je zbog toga, kaže, poštovanje ovog zakona važno zbog bezbednosti vozača i suvozača, ali i ostalih učensika u saobraćaju.

Vladimir Jeftić, stručnjak za bezbednost saobraćaja kaže za Euronews Srbija da će visoke kazne uticati na ljude da se poveća pažnja. 

Euronews

"Nama se pojavilo posle korone odsustvo pažnje. Odsustvo pažnje i prolazak na crveno ne sme da se desi. Malo je vozača koji to namerno i nasilnički rade i ne verujem da će na njih uticati ta mera", rekao je Jeftić.

Podseća da je prolazak kroz crveno jedan od najtežih prekršaja u bezbednosti saobraćaju, da takav prekršaj najčešće izaziva saobraćajne nesreće sa teškim telesnim povredama i smrću.

"Zakonodavac je to definisao i kao nasilničku vožnju ukoliko imate dva prolaska kroz crveno svetlo u periodu od deset minuta. Uglavnom se vozači plaše prolaska kroz žuto svetlo. Raskrsnice imaju takoznani žuti treptač, tako da vozači imaju dovoljno vemena i vizuelno će biti obavešteni da treba da se zaustave", naveo je on.

U Beogradu 663 kamere na 262 lokacije

Kako Politika piše, prema do­stup­nim po­da­ci­ma od sre­di­ne pro­šle go­di­ne, Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va, po­sta­vi­lo je 633 ka­me­re na 262 lo­ka­ci­je u Be­o­gra­du. Od tog bro­ja 357 je fik­snih i 149 po­kret­nih ka­me­ra, kao i 127 "sa­o­bra­ćaj­nih" ko­je su po­ve­za­ne na soft­ver ko­ji auto­mat­ski pre­po­zna­je re­gi­star­ske ta­bli­ce. 

Ove ka­me­re in­sta­li­ra­ne su u svih de­set cen­tral­nih be­o­grad­skih op­šti­na, a naj­vi­še ih je na No­vom Be­o­gra­du gde ih ima 63. Politika piše da one pre­po­zna­ju ši­rok spek­tar sa­o­bra­ćaj­nih pre­kr­ša­ja – pre­ko­ra­če­nje do­zvo­lje­ne br­zi­ne, pro­la­zak kroz cr­ve­no sve­tlo, kre­ta­nje u su­prot­nom sme­ru, kre­ta­nje žu­tom tra­kom, za­u­sta­vlja­nje na ne­do­zvo­lje­nom me­stu, da li je vo­zi­lo re­gi­stro­va­no. Nji­ho­va pred­nost je u to­me što po auto­ma­ti­zmu pre­po­zna­ju na­ve­de­ne pre­kr­ša­je, bez po­tre­be da po­li­cij­ski slu­žbe­nik kon­tro­li­še mo­ni­to­re.

Komentari (2)

Milos

10.02.2023 08:29

Ne mogu da kazem da je lose to sto se povećava svest da treba da budemo oprezniji prilikom voznje automobila i da se nadam da će postavljene kamere imati stvarno dobru ulogu prilikom kaznjavanja bahatih vozaca. Obicni ljudi koji nisu nasilnici, kojima jbg moze da se desi da su nesmotreno prosli na crveno tj nesmotreno napravili prekrsaj razumem da ce kazna opet automatski stići, visine kazne po meni nisu upitne da svi mi imamo stvarne plate barem od 1000 do 1500 evra pa onda stvarno da u slucaju napravis opet kazem nenamerno prekrsaj pa da mozes da platis, ovako mislim da ce kamere opet raditi selektivno kao i u slucaju parking servisa i svega ostalog, te da ce samo nesretnim ljudima stizati kazne, a oni koji voze besna auta, njihovi indetiteti posto su unapred poznati policajcima nece opet biti kaznjeni. Ono sto bih voleo kao resenje jeste da svaki gradjanin moze da prijavi i politicara i biznismena i sve pa da budemo jednaki po ovom pitanju, na primer kada neko parkira svoj auto ispred kafica nepropisno, slikas posaljes aplikacijom pa nek se i ti ljudi kazne… uvek drzava ocekuje da je gradjanin robot koji obitava u idealnim uslovima i gradjanin uvek mora da postupa hitno a kad drzava treba da presudi neku parnicu ili dosudi neke troskove gradjaninu onda moze gradjanin i godinama da ceka.. meni se sve cini da ce se ovi sistemi zloupotrebljavati i da se nece koristiti za kaznjenje lica koja su stvarno bahata.. cak i ovo kada pisem imam bojazan da svaki komentar i demokratsko pravo da iskazete svoje misljenje po nekom pitanju moze biti negde zabelezeno i dovedeno u pitanje jednog dana kada to bude bilo potrebno nekom pojedincu da iskoristi, zivot nisu idealni zivotni uslovi, kao ni saobracaj sto nije idealno mesto za voznju jer su putevi stari, signalizacija losa, u beogradu putevi iskrivljeni kao posle rata…

Dejan

14.02.2023 08:53

Pre svega treba smanjiti prenatrpanost Beograda. Gde je bila kućica sa dvorištem niče zgrada sa 50 stanova a infrastruktura ostaje ista. Čak i to malo zelenila pretvara se u zgrade. Beograd gubi svaki smisao blagostanja života u gradu. Automobili su nam parkirani sada već kilometrima udaljeni od mesta stanovanja. Za pregled zakazujem kod lekara mesecima unapred. Kod majstora za auto nedeljama. Trotoari više ne postoje. Idemo ulicama kuda jurcaju pijani i drogirani klinci. Poslednji je čas da se prvo naprave ulice i sva infrastruktura pa tek onda da se prave zgrade i to van Beograda ili po obodu. U unutrašnjosti grada je sve već odavno preterano. Vidi se po gužvama koje nikada ne prestaju. Ispred škola na stotine parkiranih vozila koja dovoze decu u školu. Tu je obično i neki semafor koj zbog tih vozila gubi smisao. Parkirani na samoj raskrsnici, na pešačkom ti automobili ugrožavaju svu tu malu decu koja sama dolaze u školu. Tu je i na samom semaforu ne bezbedno preći ulicu i nama odraslima jer pravila ne postoje. Javašluk u ljudskim glavama svi gledaju samo sebe. Veliki pozdrav i mir u duši vam želim.

Srbija