Vise o temi

Naši građevinci odlaze u inostranstvo, a sve više stranaca angažovano na izgradnji objekata i puteva u Srbiji