Vise o temi

Nove sankcije EU protiv pojedinaca i entiteta u Belorusiji zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava