Biznis vesti

Počinje primena Zakona o zaštiti potrošača - šta se menja od danas i jesu li izmene samo kozmetičke

Komentari

Autor: Euronews Srbija / Z. R.

20/12/2021

-

09:00

Počinje primena Zakona o zaštiti potrošača - šta se menja od danas i jesu li izmene samo kozmetičke
Počinje primena Zakona o zaštiti potrošača - šta se menja od danas i jesu li izmene samo kozmetičke - Copyright Tanjug/Dušan Aničić, profimedia, Pexels

veličina teksta

Aa Aa

Primena novog Zakona o zaštiti potrošača, koji je usvojen u septembru, u najvećem delu počinje danas, ali će neke novine biti uvedene i tokom sledeće godine. Jedna od njih je obaveza trgovca da učestvuje u vansudskim sporovima sa kupcima, ukoliko dođe do njih, koja stupa na snagu od 19. marta, dok bi dugo najavljivani registar "Ne zovi" trebalo da profunkcioniše u narednih godinu dana.

Jedna od najčešćih primedbi potrošača kada su u pitanju usluge su visoke cene popravki, koje majstori korisnicima predoče tek po završetku posla. Od danas, vodoinstalateri, električari, moleri, keramičari, zidari, serviseri će, ukoliko ugovoreni posao prelazi iznos od 5.000 dinara, morati da izdaju proračun sa specifikacijom. Ukoliko je proračun okvirni i majstor to navede, onda dodatni trošak može da se poveća najviše za 15 odsto od cene koja je načelno dogovorena. U zakonu je navedeno i da kupac neće morati da plati uslugu ukoliko mu prodavac, u ovom slučaju majstor, nije dostavio specifikaciju.

profimedia

Majstori će morati da izdaju specifikaciju troškova za usluge skuplje od 5.000 dinara

Uvode se i detaljnija pojašnjenja u vezi sa reklamacijom potrošača. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Predlog novog zakona detaljnije se bavi i korisnicima turističkih usluga. Tako se navodi da će organizator biti odgovoran za sve greške koje nastanu usled tehničkih nedostataka u procesu rezervisanja turističkog putovanja ili usluga. Preciziran je i rok u kojem putnik mora da obavesti agenciju ukoliko želi da na putovanje ode neko drugi.

Zakon o zaštiti potrošača predviđa visoke kazne za određene prekršaje, a one za pravna lica idu od 300.000 do dva miliona dinara, za preduzetnika od 50.000 do 500.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara.

Predsednik Udruženja potrošača Efektiva Dejan Gavrilović smatra da su promene uglavnom kozmetičke i da one neće značajnije doprineti popravljanju položaja potrošača.

"One bi mogle uticati na neke od manjih trgovaca, koji će gledati da izbegnu neku konfrontaciju ili prijave tržišnoj inspekciji za određenje radnje, pa će gledati da reše reklamacije na zadovoljavajući način. Postoje mnogo veći problemi, i mnogo konkretniji potezi, koji su se mogli uraditi kako bi položaj potrošača bio značajnije popravljen. Jedan od njih je i uvođenje instituta kolektivne tužbe, koji je nekada postojao u našem zakonodavnom sistemu", rekao je Gavrilović za Euronews Srbija. 

On je istakao da bi popravljanju položaja potrošača moglo donekle da doprinese, to što tržišna inspekcija ovim izmenama dobija mogućnost da odmah uruči prekršajni nalog trgovcu koji nije ispoštovao određene zakonske odredbe, ali je napomenuo da su one i ranije bile kažnjive na neki način, samo ne ovako direktno, pa da to opet nije sprečavalo trgovce da takve stvari izigraju. 

Gavrilović smatra da novi propis donosi "male promene na bolje, ali i jednu krupnu promenu na gore", jer ne predviđa kolektivnu tužbu, čime je, ako tvrdi, prekršen i sam Ustav, jer se prava koja su stečena, ne mogu se umanjivati, jer udruženja neće moći na taj način da zaštite potrošače.

On napominje i da ostaje nepoznanica kako će funkcionisati registar "Ne zovi", jer će u pojedinim slučajevima, kada prodavci zovu sa nepoznatog ili prikrivrenog broja, biti teško utvrditi odakle je došao poziv, pa tako građani neće znati ni koga da prijave.

Registar "Ne zovi" za godinu dana

Registar "Ne zovi" će predstavljati bazu podataka potrošača koji su se izjasnili da ne žele da putem telefona u promotivne svrhe primaju pozive ili poruke u okviru promocije ili prodaje određene robe ili usluge. U Regionalnoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) objašnjavaju da će prvi korak ka uvođenju registra biti izrada podzakonskog akta od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona. Njime će se dalje bliže urediti način upisa i ispisa, uslovi, način korišćenja i vođenja predmetnog registra, obrazac zahteva za upis i ispis, kao i rok za njegovo uspostavljanje.

profimedia

Registar će voditi RATEL, a telekomunikacioni operatori će unositi podatke

Posle donošenja tog akta, RATEL će u propisanom roku uspostaviti i voditi registar, s tim što će upis i ispis podataka potrošača obavljati operator koji sa potrošačem ima zaključeni ugovor o korišćenju telekomunikacionih usluga.

"Potrošač koji ne želi da bude pozivan od strane trgovaca, odnosno agencija koja rade promociju ili istraživanje, obratiće se svom operatoru elektronskih komunikacija sa kojim ima zaključen ugovor i od njega tražiti da se nađe u registru. Obaveza trgovaca, odnosno promotera, je da pre pozivanja potrošača u registru proveri da li se određeni telefonski broj nalazi na spisku telefona koje ne treba zvati", objašnjavaju u RATEL - u.

Vansudsko rešavanje sporova od marta

Nacrtom Zakona o zaštiti potrošača predviđeno je da trgovac ima obavezu da se odazove postupku vansudskog rešavanja spora, inače će, posle 19. marta, morati da plati kaznu po prekršajnom nalogu. Propisano je da postupak vansudskog poravnanja može da pokrene jedino potrošač, uz uslov da je prethodno pokušao da sa trgovcem reši predmet spora. Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova sačinjava i objavljuje Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije.

Prema podacima Ministarstva trgovine, u regionalnim savetovalištima potrošača je, u toku 2020. godine evidentirano 22.213 potrošačkih prigovora, a samo dva su rešena vansudskim poravnanjem, dok je podneto 16 tužbi protiv trgovaca. 

profimedia

Trgovac će morati da se odazove pozivu za rešavanje potrošačkog spora

Vansudski postupak moći će da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu, a ako trgovac osporava predlog, u izjašnjenju mora da navede činjenice na kojima zasniva svoje navode i dokaze.

Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom koje će biti formirano, a čije će uslove za osnivanje i rad utvrditi ministar trgovine. U svakoj radnji će biti obavezno isticanje obaveštenja da je prodavac po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kazna za one koji odbiju da učestvuju u medijaciji ili ne objave obaveštenje da kupac ima pravo na vansudsko rešavanje spora je 50.000 dinara.

Preporuka za vas

Komentari (0)

Biznis