Biznis vesti

"Srbijagas" otpisao zastarela potraživanja korisnicima do kraja novembra: "Nemamo više prostora za opraštanje dugova"

Komentari

Autor: Tanjug

27/01/2023

-

11:20

"Srbijagas" otpisao zastarela potraživanja korisnicima do kraja novembra: "Nemamo više prostora za opraštanje dugova"
"Srbijagas" otpisao zastarela potraživanja korisnicima do kraja novembra: "Nemamo više prostora za opraštanje dugova" - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Nadzorni odbor "Srbijagasa" je doneo odluku o otpisu i isknjižavanju zastarelih potraživanja i obaveza iz evidencije u poslovnim knjigama preduzeća sa stanjem sa kraja novembra. Sa sednice Nadzornog odbora "Srbijagasa" je poručeno da to javno preduzeće nema više prostora da oprašta dugove svojim kupcima. 

Predsednik Nadzornog odbora Muamer Redžović je, u vezi sa procenom rizika naplate potraživanja, istakao da u otežanim uslovima poslovanja, kada se ima u vidu to da sve obaveze moraju da se plate, "Srbijagas" nema više prostora da oprašta dugove svojim kupcima. 

On je dodao da cilj preduzeća mora da bude da se otpis potraživanja u narednom periodu svede na najmanju moguću meru. Nadzorni odbor doneo je i odluku o usvajanju rezervisanja za sudske sporove.

 Na sednici je usvojen Izveštaj o proceni rizika naplate kratkoročnih potraživanja i plasmana, odnosno o njihovom vrednovanju, kao i Izveštaja o vrednovanju dugoročnih finansijskih plasmana i dugoročnih potraživanja na kraju godine. 

Nadzorni odbor usvojio je i Izveštaj stručne komisije u vezi sa sagledavanjem odstupanja tržišnih vrednosti nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina i nematerijalne imovine u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrednost. 

Preporuka za vas

Komentari (0)

Biznis