Region

Vlada Republike Srpske: Neobjavljivanje odluka Šmita u skladu sa Ustavom

Komentari

Autor: Tanjug

20/06/2023

-

14:45

Vlada Republike Srpske: Neobjavljivanje odluka Šmita u skladu sa Ustavom
Vlada Republike Srpske: Neobjavljivanje odluka Šmita u skladu sa Ustavom - Copyright Euronews Srbija

veličina teksta

Aa Aa

Vlada Republike Srpske saopštila je danas da postoji ustavni osnov za donošenje predloženog zakona o izmeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Srpske, koji predviđa da se doneti propisi i drugi akti "nelegalnog visokog predstavnika" (Kristijana Šmita) u BiH ne objavljuju u Službenom glasniku.

Vlada Srpske je na posebnoj sednici razmotrila Predlog zakona o izmeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, koji su u skupštinsku proceduru, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske, uputili narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, po hitnom postupku.

"Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama Amandmana XXXII tačka 4, na član 68. Ustava Republike Srpske, prema kojem Republika uređuje i obezbeđuje ustavnost i zakonitost i u članu 70. stav 1. tačka 2. Ustava Srpske, prema kojem Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte. Ustavom Srpske propisano je da se zakoni, drugi propisi i opšti akti, pre stupanja na snagu objavljuju u odgovarajućem službenom glasilu", saopšteno je iz Vlade Srpske.

Navodi se i da je u preambuli Ustava Republike Srpske izražena jasna opredeljenost Republike Srpske za potpuno poštovanje i dosledno primenjivanje Opšteg okvirnog sporazuma o miru za BiH, dok je Ustavu izričito utvrđeno da se ustavno uređenje Republike, između ostalog, temelji na garantovanju i zaštiti ljudskih sloboda i prava u skladu sa međunarodnim standardima i vladavini prava.

"Važećim Zakonom o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske uređen je način objavljivanja zakona, drugih propisa i opštih akata Republike Srpske u službenom glasilu Republike Srpske, kao i osnivanje, status i upravljanje Službenim glasnikom Republike Srpske. Predloženom izmenom ovog zakona briše se odredba koja propisuje da će se u Službenom glasniku Republike Srpske objavljivati propisi i drugi akti koje donosi visoki predstavnik za BiH", stoji u saopštenju objavljenom na sajtu Vlade Republike Srpske.

U obrazloženju predlagače se navodi, između ostalog, da Šmit nije imenovan u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom o miru za BiH, koji predviđa, između ostalog, da visoki predstavnik "treba da bude imenovan u skladu sa relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija" i da se stoga ne može se smatrati visokim predstavnikom u BiH.

Predlaže da se propisi i drugi akti koje donosi ne objavljuju u Službenom glasniku Republike Srpske.

"Kada su u pitanju razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku, predlagač shodno Poslovniku Narodne skupštine Republike Srpske, navodi da s obzirom na to da imenovanje visokog predstavnika nije izvršeno u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom o miru za BiH, odluke koje donosi ne mogu da se objavljuju u službenom glasilu, egzistiraju u pravnom sistemu i proizvode pravne posledice, zbog čega je predmetni zakon potrebno doneti u hitnoj proceduri", stoji u saopštenju.

Nakon uvida u propise Evropske unije i analize odredaba Predloga zakona o izmeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, po hitnom postupku, nisu ustanovljeni obavezujući sekundarni izvori prava EU koji su relevantni za predmet regulisanja dostavljenog predloga. Zbog toga u Izjavi o usklađenosti stoji ocena 'Neprimenjivo', navode iz Vlade Srpske.

"Shodno svemu navedenom, smatramo da je Predlog zakona o izmeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, po hitnom postupku, u skladu sa Ustavom Republike Srpske, pravnim sistemom Republike Srpske i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske", zaključeno je u saopštenju.

 

Preporuka za vas

Komentari (0)

Evropa