Izbori 2022

Svi kapaciteti javnih beležnika angažovani za overu potpisa za izbore

Komentari

Autor: Tanjug

16/02/2022

-

16:50

Svi kapaciteti javnih beležnika angažovani za overu potpisa za izbore
Svi kapaciteti javnih beležnika angažovani za overu potpisa za izbore - Copyright Pixabay

veličina teksta

Aa Aa

Javnobeležnička komora Srbije saopštila je danas da su svi kapaciteti javnobeležničkih kancelarija angažovani u overi potpisa birača za predstojeće parlamentarne izbore, kao i za lokalne izbore u pojedinim mestima.

Ističe da se na zahteve za overu potpisa odgovara u skladu sa redosledom prijema, te da se overa obavlja i danas u javnobeležničkim kancelarijama širom Srbije koje su otvorene za prijem zahteva, iako je državni praznik.

Političke stranke koje podnose zahtev za overu potpisa birača za podržavanje izbornih lista dužne su da kancelariji javnog beležnika podnesu pisani zahtev radi obavljanja službene radnje van javnobeležničke kancelarije, i to moraju uraditi lično u kancelariji, napominje JKS u saopštenju i ukazuje da zahtevi podneti elektonskom poštom ili telefonom ne mogu biti uvaženi.

Zahtev mora da sadrži tačno označeno mesto i datum obavljanja overe potpisa.

Takođe, prostorije u kojima će se obavljati overa potpisa moraju da ispunjavaju minimum uslova kako bi se obezbedilo zakonito i kvalitetno obavljanje ove službene radnje.

Mesto gde se obavlja overa mora biti na teritoriji službenog sedišta javnog beležnika, odnosno na području osnovnog suda za koje je imenovan javni beležnik.

Javni beležnik koji prima te zahteve, zavodi ih hronološki, i tačno naznačava i datum i vreme primljenog zahteva.

Takođe, hronološki, u skladu sa primljenim zahtevima, javni beležnici izlaze na teren, jer, kako ukazije JKS, ne mogu biti na dva i više mesta u isto vreme.

Prema Pravilniku koji je donelo Ministarstvo pravde, javnom beležniku pripada naknada od 30 dinara, uključujući PDV, po potpisu birača koji podrži izbornu listu za narodne poslanike i izbornu listu za gradske odbornike.

JKS takođe napominje da nikakvih dodatnih troškova kod javnih beležnika nema za političke stranke i pokrete koji podnesu zahtev za overu potpisa birača, jer javni beležnik nema pravo da naplaćuje naknadu drugih troškova pri overi potpisa za kandidovanje na izborima, poput rada van radnog vremena, terenskog rada ili dnevnica.

Svih 225 kancelarija angažovalo je, pored beležnika, i 740 javnobeležničkih pomoćnika, pripravnika i saradnika, koji izlaze na teren po redosledu prijema zahteva.

Pored ovih pravnika, koji su su kao stručna lica ovlašćeni za overu potpisa, njima pomaže i administartivno osoblje javnobeležničkih kancelarija.

Za sada nije zabeležen nijedan slučaj otkazivanja, a ima više kancelarija u Srbiji koje još nisu primile nijedan zahtev za overu potpisa birača.

JKS navodi da je, nakon navoda koalicije „Moramo“ da su neki javni beležnici otkazali overe ovoj koaliciji, komora utvrdila da je ova koalicija zakazala overe u nekoliko kancelarija.

Između ostalog, zakazana je overa u samo jednoj od postojeće tri javnobeležničke kancelarije u Šapcu, koja je na teren uputila dvoje ovlašćenih overitelja.

Javnobeležnička komora je uverena da će javni beležnici obaviti posao overe potpisa birača bez primedbi na efikasnost i zakonitost ovog procesa, kao što su to činili i u prethodnih nekoliko izbornih ciklusa.

Takođe ističe i potrebu da ostali poslovi u javnobeležničkim kancelarija širom Srbije budu obavljani bez većih zastoja, iako su ogromni kapaciteti angažovani na overavanju potpisa birača.

U skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, kao i Zakonom o lokalnim izborima, izjava birača da podržava izbornu listu overava se kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a u opštinama, odnosno gradovima gde nisu imenovani javni beležnici izjavu birača da podržava izbornu listu može overiti i osnovni sud, sudska jedinica ili prijemna kancelarija osnovnog suda.

Komentari (0)

Talk of the town