Novosti

Portparolka EK za Euronews Srbija o ETIAS-u: Šta se menja za građane Srbije i kako će se putovati u EU od 2024.

Komentari

Autor: Euronews Srbija

14/03/2023

-

15:15

Euronews

veličina teksta

Aa Aa

Evropski sistem putnih informacija i autorizacije poznat kao ETIAS ponovo je odložen, a kada jednom bude zaživeo određene promene zahvatiće i putnike iz naše zemlje. O tome koliko će se putovanja u zemlje Evropske unije razlikovati, za Euronews Srbija govorila je portparolka Evropske komisije zadužena za unutrašnje poslove i migracije Anita Hiper.  

Hiper kaže kako je ETIAS evropski sistem putnih informacija i autorizacije i da to nije viza, tako da neće biti potreban odlazak u konzulat i apliciranje, neće se tražiti biometrijski podaci i biće potrebna samo validna putna isprava.

Zahtev za ETIAS dozvolu će se podnositi online i apliciranje bi trebalo da traje svega nekoliko minuta. Osim osnovnih ličnih podataka, moraćete da odgovorite i na nekoliko pitanja koja se odnose na putovanja u ratne zone ili u vezi sa kriminalnim dosijeom.

"Biće potrebno da se plate takse od sedam evra koje važe tri godine za neograničeni broj ulazaka, a takav sistem nije nov, postoje i druge zemlje koje su imale takvu vrstu putne preautorizacije kao što su SAD, Kanada ili Australija", kaže Hiper. 

Kaže da svrha ETIAS-a leži u tome da se vlastima pomogne da preduprede bezbednosne rizike, da imaju uvid u migracije i da spreče rizike koji se tiču zdravstva i epidemije. U isto vreme, ovaj mehanizam će olakšati prelazak granica za ogromnu većinu putnika koji ne nose taj rizik.

Zašto je odložen i kada će biti operativan?  

Portparolka Evropske komisije Anita Hiper objašnjava da uzrok odlaganja leži u tome što se trenutno gradi elektronski interoperabilni sistem kako bi zemaljama članicama na granicama postojanje IT sistema omogućilo međusobnu komunikaciju. 

"Zbog toga postoji nekoliko delova slagalice. Prvo, imamo ETIAS koji je povezan sa drugim IT sistemom, sistemom za ulazak odnosno izlazak, koji će omogućiti da više ne bude ručnog udaranja pečata u pasoš, problem trenutno je to što je ETIAS zavisan od tog sistema za ulazak, odnosno izlazak, i sve dok on ne bude počeo sa radom, ni ETIAS ne može da stupi na snagu", kaže Hiper. 

Sistem za ulazak, odnosno izlazak (EES) će biti automatizovani IT sistem Evropske unije za registraciju putnika iz zemalja trećeg sveta kojima viza nije potrebna ili putnike koji imaju vize za kratkoročni boravak. 

Svaki put kada osoba pređe granicu EU, sistem će registrovati njeno ime, vrstu putne isprave, biometrijske podatke (otiske prstiju i slike lica), datum i mesto ulaska i izlaska. Takođe će se evidentirati i odbijanje ulaska u određenu zemlju. 

Hiper dodaje da postoje odlaganja i u vezi sa sistemom za ulazak odnosno izlazak, koje uzrokuju dva faktora. Prvi uzrok dolazi od strane izvođača radova, a drugi razlog su kašnjenja od strane zemalja članica koje moraju da ga stave u upotrebu na granicama.

Realni vremenski okvir za upotrebu bi trebalo da bude diskutovan na savetu u junu, a Hiper kaže da se "nadamo i predviđamo da će ETIAS u potpunosti biti operativan 2024. godine".   

Kako će se ovo odraziti na građane Srbije?  

Hiper kaže da će građani Srbije, kao i svi ostali sa Zapadnog Balkana koji nemaju vize, imati obavezu samo da se prijave preko ETIAS-a, i da to neće zahtevati nikakve druge obaveze.

"Jednom kada stupi na snagu biće zaista lako i neće biti nikakvih administrativnih prepreka za njih da putuju u Evropsku uniju", ističe Hiper. 

Da podsetimo, ETIAS odobrenje će koštati sedam evra i to će biti jednokratna naknada. Važiće tri godine i za više ulazaka. Podnosioci prijava mlađi od 18 i stariji od 70 godina će biti oslobođeni ove naknade. Putnici koji ne mogu da se prijave, bilo zbog starosti, nivoa pismenosti ili pristupa informacionim tehnologijama, itd. moći će da podnesu svoju prijavu preko treće strane/lica.

Kada stupi na snagu, primeniće se tzv. grejs period od barem 6 meseci, tokom kog neće biti obaveze da se poseduje važeće odobrenje za putovanje. Tokom ovog prelaznog perioda države članice će morati da obaveštavaju putnike o obavezi da imaju važeće odobrenje za putovanje po prestanku prelaznog perioda.

Komentari (0)

Putovanja