Društvo

E-cigarete regulisane novim Zakonom o Duvanu

Komentari

Autor: Euronews Srbija

02/11/2023

-

13:45

E-cigarete regulisane novim Zakonom o Duvanu
E-cigarete regulisane novim Zakonom o Duvanu - Copyright Tanjug/Tanja Valić

veličina teksta

Aa Aa

Ovih dana je objavljen Zakon o izmenama i dopunama zakona o duvanu u Službenom Glasniku broj 92/23 i donosi značajne promene u načinu regulacije proizvodnje, distribucije i konzumacije duvanskih i srodnih proizvoda u našoj zemlji. Ovaj zakon ima za cilj unapređenje javnog zdravlja, smanjenje štetnih posledica pušenja i jačanja kontrole nad duvanom. Koje su ključne tačake ovog zakona?

Nova kategorija

Novim zakonom obuhvaćena je i sve prisutnija kategorija elektronskih cigareta, odnosno srodni proizvodi kao proizvodi sa ili bez nikotina, koji se ne sastoje od duvana, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju duvanskim proizvodima. U srodne proizvode između ostalog spadaju jednokratne i dopunjive vejp elektronske cigarete, tečnost za punjenje elektronskih cigareta, biljni proizvodi za pušenje odnosno zagrevanje, nikotinske vrećice i proizvodi za vodenu lulu.

Implementacija zakonske regulative

Vođeni direktivom i praksom uvođenja u Evropskoj uniji i implementacija ove zakonske regulative prati model i vremenske okvire uvođenja i tranziciju tržišta, omogućavajući svim učesnicima poslovanja u okviru ove kategorije da svoje poslovanje blagovremeno prilagode promenama. Konkretno do 1.1.2025 biće dozvoljen uvoz i prometovanje po postojećoj praksi, a od tog datuma 2025. godine maksimalna količina nikotina će biti ograničena na 2%, a maksimalna zapremina u jednokratnim elektronskim cigaretama je 2 mililitara tečnosti.

Registri

Kako bi se regulisala proizvodnja i uvoz srodnih proizvoda, uvode se dva nova registra koje vodi Uprava za duvan i to: Registar proizvođača srodnih proizvoda i Registar uvoznika srodnih proizvoda, dok je trgovac na malo upisan u Evidencionu listu o trgovcima na malo.

Nove zabrane

Novi zakon eksplicitno zabranjuje prodaju duvanskih i srodnih proizvoda maloletnim licima. Zabranjena je i ponuda i prodaja duvanskih i srodnih proizvoda upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu i ličnim nuđenjem, samousluživanjem na prodajnom mestu, kao i prodaja cigareta i nikotinskih vrećica na komad. Zabranjena je usluga korišćenja vodene lule (nargile) u ugostiteljskim objektima, ukoliko se uz uslugu ne vrši prodaja duvana za vodenu lulu i proizvoda za vodenu lulu, kao i prodaja duvanskih i srodnih proizvoda u apotekama i specijalizovanim prodavnicama medicinskih sredstava.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona, zabranjena je prodaja srodnih proizvoda na daljinu, što podrazumeva i online prodaju. Dakle, nakon 4.11.2023. godine, e-tečnosti, nikotinske baze, jednokratne e-cigarete i napunjeni kertridži se ne mogu poručivati online, dok se uređaji, baterije i rezervni delovi i dalje mogu poručivati.

Označavanje proizvoda

Novi zakon će od sada prepoznavati i obeležavanja srodnih proizvoda, kao i izgled, tekst i pozicioniranje zdravstvenog upozorenja. Obeležavanje duvanskih proizvoda u skladu je sa direktivom 2014/40/EU, a zdravstvena upozorenja bi trebalo da obuhvataju opšte upozorenje, informativnu poruku, tekstualna i kombinovana zdravstvena upozorenja, za koje je zakođe dat rok u skladu sa dinamikom uvođenja novog zakona.

Uvođenje taksi

Naknada za proizvođača kao i uvoznike srodnih proizvoda iznosi 5 miliona dinara koja se plaća u 5 jednakih godišnjih rata. Taksa za svaki maloprodajni objekat u čiji asortiman su ulistani ovi proizvodi iznosiće dvadeset pet hiljada dinara godišnje. Dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskih i srodnih proizvoda izdaje se na period od dve godine, a rešenje o upisu u Registar srodnih proizvoda izdaje se za period od pet godina.

Povećanje poreza i taksi na duvanske i srodne proizvode može rezultirati povećanjem cena cigareta i srodnih proizvoda, te se svi proizvođači i uvoznici moraju prilagoditi ovim promenam

Komentari (1)

Aleksandar

02.11.2023 14:03

A kada ce da se donese Zakon o zabrani pusenja u javnom zatvorenom prostoru, pre svega ugostiteljskim objektima? Cekamo bar jednu deceniju na taj zakon, od godine do godine samo se odlaze.

Srbija