Društvo

Digitalizacija: Strah od nepoznatog pobeđujemo znanjem

Komentari

Autor: PR

13/10/2021

-

12:00

Digitalizacija: Strah od nepoznatog pobeđujemo znanjem
FEFA arhiva - Copyright FEFA arhiva

veličina teksta

Aa Aa

"Jedina poznata stvar o budućnosti jeste da će biti drugačija", citat Peter Druckera-a u najkraćem opisuje trenutnu situaciju na globalnom nivou. Dodatno podstaknuta zdravstvenom krizom, digitalizacija se nametnula kao jedna od najvažnijih tema za opstanak poslovanja, ali i pojedinaca, u datom trenutku.

Strah od nepoznatog, a neminovnog, FEFA fakultet je prepoznao još 2017. godine kada je osnovana Koalicija za digitalnu transformaciju i kada je akreditovan prvi master program iz ove oblasti. Krajem oktobra, očekuje se upis pete generacije koja će imati priliku da kroz dva semestra stiče znanja i razmenjuje iskustva sa nizom predavača – mentora iz prakse, kao i sa profesorima FEFA fakulteta, ekspertima sa dugogodišnjim iskustvom u akademskom i poslovnom svetu.

Tim povodom, prof. Goran Pitić predsednik Saveta FEFA i inicijator uvođenja master studija digitalne transformacije, kao i predavač iz prakse na predmetima Strategija digitalne transformacije i Big data Klod Kolaro, predočili su nam najvrednije benefite i razloge zbog kojih je ovaj program uneo zaokret u polju visokog obrazovanja.

1. Šta je uticalo na odluku da obrazujete master digitalne transformacije koji je ujedno bio i prvi akreditovani program iz ove oblasti u regionu?

Kao što je integrisano u samu misiju FEFA fakulteta, smatram da pogotovo mladim ljudima moramo da nudimo obrazovanje koje prati fundamentalne promene u privredi i društvu. Inicirane novim tehnologijama, ove promene bitno i veoma brzo menjaju poslovne modele i načine kako kompanije stvaraju novu vrednost i podižu svoju konkurentnost. Naši programski kurikulumi zato moraju da isprate ove promene i ponude mladim ljudima šansu da se, kvalitetnim i modernim obrazovanjem, izbore sa novim zahtevima tržišta rada i da traženim kompetencama realizuju željeni karijerni put. Vođeni tim principima nastao je i program Digitalna transformacija, kao platforma za razmenu znanja, iskustva i građenja mreže kontakata.

U toj misiji, pomogla nam je FEFA Koalicija za digitalnu transformaciju koja je sačinjena od mreže lidera vodećih kompanija u oblasti informatičkog poslovanja, profesora prestižnih evropskih univerziteta i FEFA profesora, sa dugogodišnjim karijerama na vodećim pozicijama privatnog i javnog sektora.

Zajedno, obrazovali smo smer koji pruža kombinaciju znanja direktno iz prakse i teorijskog koji ostaje čvrst temelj.

2. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, šta je prvo što studenti treba da savladaju - koju oblast tretirate kao fundamentalnu za razumevanje digitalne transformacije?

Goran Pitić: Mislim da je od najveće važnosti da studenti prvo razumeju zašto se promene dešavaju, a tek potom kako. Moramo da razumemo fenomenološki kontekst, kao i šanse koje nam nude nove tehnologije u stvaranju nove vrednosti i podizanju konkurentske pozicije. Značaj podataka i razumevanje potrošača svakako su na vrhu liste takođe. Jako je važno da sagledamo i rizike ovih promena, kao i značaj etičkih normi u svim ovim procesima. U centru razumevanja je svakako pitanje osnaživanja digitalne kulture i novog mindset-a, spremnog da odgovori na izazove i šanse novog vremena kako u postojećoj firmi, tako i pri hrabrim iskoracima u stvaranju nečeg potpuno novog.

FEFA arhiva

Klod Kolaro

Klod Kolaro: Uz sve što je prof. Pitić rekao, posebno bih istakao razumevanje poslovne disrupcije i pretnje sa kojima su suočene tradicionalne kompanije u digitalnom svetu.

Zatim digitalno liderstvo, odnosno šta je potrebno za efikasno vođenje i koje su odlike digitalnog lidera danas. U fokusu je takođe poznavanje transformacijskog potencijala novih digitalnih tehnologija koje su pokretači ovih promena. Analizom uspešnih digitalnih kompanija, koja su ova tehnološka dostignuća stavila u centar svog poslovanja, polaznici stiču praktična znanja o njihovoj primeni i kroz kreativne radionice razvijaju modele transformacije koje mogu primeniti na kompanije iz kojih dolaze.

3. S obzirom na to da je ovaj master program namenjen najrazličitijim obrazovnim profilima, kako se nadomešćava eventualan nedostatak predznanja iz oblasti digitalnih tehnologija?

Goran Pitić: Za ovaj program je samo potrebna otvorenost ka sticanju novog znanja i želja da se iskoristi sopstveni potencijal. Još jednom, tehnologije su sredstvo, a mi držimo ključ odgovora kako ćemo, koristeći ih, pronaći neki novi prostor u kome ćemo plasirati novu ideju ili rešiti određeni problem na drugi način. Cilj programa je da novim saznanjima “razigra” ideje, koristeći nove tehnologije u njihovoj realizaciji.

Klod Kolaro: Upravo tako. Tehnička znanja za ovaj program nisu potrebna. Nove tehnologije ne izučavamo sa pozicije IT-a, već sa pozicije funkcionalno-domenskih ekspertiza. Želimo da naši polaznici, koji već imaju znanja iz određene oblasti, uspeju da primene i prilagode nove tehnologije u domenu u kojem već rade ili u kojem su se prethodno školovali. S obzirom na to da se u sistemu visokog i višeg obrazovanja u našoj zemlji poklanja nedovoljno pažnje digitalnom, a kako je ono neophodno, čitav program je osmišljen tako da pruži dovoljno kvalitetan uvid i na kraju osposobi naše student da nakon odslušanog programa znaju kako da primene nove tehnologije i stave ih u funkciju kreiranja nove vrednosti.

4. Kakvo je Vaše iskustvo po pitanju uvođenja ovakvih vrsta novina u biznisima – koje prepreke biste najpre izdvojili na tom putu i Kakva poslovna kultura je potrebna da bi se uspešno implementirale promene?

Klod Kolaro: Svaka strategija je onoliko dobra koliko i kompanija koja takvu stretegiju treba da sprovede. Svaka strateska promena treba da bude inicirana i podržana “sa vrha”. Osim angažovanja top menadžmenta, neophodno je i angažovanje digitalnih lidera - onih koji će voditi i koordinirati digitalne inicijative kroz celu organizaciju i osloboditi je stega starih navika i prirodne težnje da se zadrži status quo.

Potrebno je da osim tehnoloških, imaju dobra poslovna znanja i kredibilitet kako bi strategiju mogli efikasno komunicirati. Takođe, izuzetno su bitni talenti u organizaciji koji mogu da sprovedu promenu na svim nivoima. Često je nedostatak ovih znanja uzrok neuspešnih projekata. I konačno, agilan način rada i organizovanja – drugim rečima, autonomni multidisplinarni timovi umesto tradicionalnog hijerarhijskog načina organizovanja, donose kompaniji potrebnu fleksibilnost i efikasnost koja je neophodna dinamičnom poslovnom okruženju.

5. Kada govorimo o polju obrazovanja, šta biste definisali kao najvrednije što je proces digitalizacije doneo?

Goran Pitić: Pre svega dostupnost znanja. Nekada ste morali da putujete po svetu po znanje, da sakupljate podatke iz različitih statističkih biltena. Danas je to na dlanu, pred vama, i samo od vas zavisi koliko hoćete da “uronite” u taj svet. Mogućnost prisustvovanja raznim webinar-ima, slušanje sjajnih umova iz raznih oblasti, i to na dnevnoj osnovi. Takođe, razmena znanja zahvaljujući obrazovnim platformama, danas je razvijenija više nego ikada. Međutim, to obilje informacija, koje pruža neslućene šanse, nosi i opasnost ostajanja na “površini znanja”, više u domenu saznanja.

Naša odgovornost je da mladim generacijama pružimo ona znanja koja čine fundamente razumevanja promena, ohrabrujući ih da razmišljaju otvoreno i kritički uz uvažavanje najviših etičkih normi.

6. Kako oceniti da li je korišćena strategija digitalne transformacije i dalje relevantna?

Klod Kolaro: “Start small - grow big”, odnosno digitalna inicijativa nije potrebno da bude višemilionski projekat, već da se razvija kroz manje inkremente koji će svaki za sebe doneti novu vrednost. Tako kompanije mogu pokrenuti mnogo eksperimenata manjeg obima, gde se oni relevantni i najuspešni dalje razvijaju.

7. Koju oblast sa ovog mastera biste izdvojili kao najznačajniju za studente?

Goran Pitić: Rekao bih da teme iz domena big data i strategije digitalne transformacije daju odgovore na pitanja koja se otvaraju i na drugim predmetima. Veoma su značajna i iskustva koja studenti dobijaju od brojnih gostiju kako domaćih, tako i iz inostranstva, jer su to konkretni i najbolji primeri prakse. Svakako, interesovanja studenata su različita i zavise kako od individualnih tematskih preferencija, tako i od inspiracije nastale kvalitetom i metodikom predavanja.

Mi smo tu da pomognemo da dodatno istraže poznate ili otkriju teme koje su ih zainteresovale na studijama. Zbog toga neprestano prilagođavamo nastavu, način prenošenja znanja, ali i sam pristup.

Komentari (0)

Srbija