Društvo

Slučaj ubistva deteta u Vršcu, Pašalić: Propust Centra za socijalni rad, nisu tretirali dete kao žrtvu nasilja

Komentari

Autor: Tanjug

10/03/2023

-

11:13

Slučaj ubistva deteta u Vršcu, Pašalić: Propust Centra za socijalni rad, nisu tretirali dete kao žrtvu nasilja
Zoran Pašalić - Copyright Tanjug/Sava Radovanović

veličina teksta

Aa Aa

Zaštitnik građana Zoran Pašalić  utvrdio je propuste u radu nadležnih organa, pre svih Centra za socijalni rad Vršac, jer dvogodišnje dete koje je otac udavio u svom stanu nisu tretirali kao žrtvu nasilja u porodici, na šta su bili obavezni po nalogu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iz 2019. godine, usled čega je izostalo planiranje i preduzimanje mera zaštite deteta od nasilja u porodici.

Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi, početkom oktobra 2022. godine pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, sa zahtevom da izvrši nadzor nad stručnim radom CSR Vršac, i Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštio je danas Zaštitnik građana.

Tokom kontrole, Zaštitnik građana je utvrdio da su nadležni organi nakon prijave majke za nasilje u porodici, procenili visok rizik od ponavljanja nasilja i izradili plan mera zaštite majke ali da dete, koje je prisustvovalo porodičnom nasilju, nisu prepoznali i tretirali kao žrtvu nasilja.

Zbog toga, Pašalić traži da nadležni organi preduzmu aktivnosti za izmenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kojima bi se propisalo da je dete žrtva nasilja uvek kada prisustvuje porodičnom nasilju nad članom porodice ili bliskom osobom.

U izveštaju dostavljenom Zaštitniku građana, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova navodi da je nakon izvršenog nadzora nad radom CSR Vršac konstatovao da je Centar načinio više propusta u radu, pre svega jer je sačinio plan zaštite od nasilja za majku, ali ne i za dete, kao potencijalne žrtve nasilja, usled čega nisu procenjeni rizici po bezbednost i sigurnost deteta.

Pokrajinski sekretarijat dalje navodi da po nalogu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 21.02.2019. godine, datom direktorima centara za socijalni rad na teritoriji Srbije, stručnjaci centara u radu na zaštiti od nasilja u porodici treba da decu koja prisustvuju porodičnom ili partnerskom nasilju uvek i bez izuzetka tretiraju kao žrtve nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja. 

Zaštitnika građana Pokrajinski sekretarijat je obavestio da je zbog utvrđenih propusta Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu podneo krivičnu prijavu protiv odgovornog lica CSR Vršac i zaposlenih u tom organu, da je sredinom oktobra 2022. godine Skupštini grada Vršca podneo inicijativu za razrešenje vršioca dužnosti direktorke CSR Vršac i da je zbog učinjenih propusta od direktorke centra tražio da utvrdi odgovornosti zaposlenih.

Facebook.com

 

Međutim, Zaštitnik građana je utvrdio i da je Pokrajinski sekretarijat napravio propust jer, nakon utvrđivanja nedostataka u radu CSR Vršac u vezi sa obezbeđivanjem celovite zaštite porodice, nije naložio rukovodiocu centra da stručni radnici u budućem radu postupaju po nalogu resornog ministarstva i da decu koja su prisustvovala porodičnom ili partnerskom nasilju uvek i bez izuzetka tretiraju kao žrtve nasilja. 

Majka podnela prijavu

Zaštitnik građana je, dalje, iz izjašnjenja MUP-a utvrdio da je majka protiv oca u aprilu 2022. godine vršačkoj policiji podnela prijavu za nasilje u porodici, da su ocu istog dana izrečene mere udaljenja iz stana i zabrana prilaska majci, kao i da je dva meseca kasnije Osnovni sud u Vršcu doneo presudu kojom je ocu zabranjen prilazak majci i dalje uznemiravanje i kontaktiranje sa majkom na godinu dana.

U preporukama za otklanjanje propusta, Zaštitnik građana od nadležnih organa traži da preduzmu aktivnosti za izmene i dopune Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kojima bi se propisale posebne odredbe o postupanju u slučaju nasilja prema deci, uključujući i odredbe kojima se propisuje da je dete žrtva nasilja uvek kada prisustvuje porodičnom nasilju nad članom porodice ili bliskom osobom.

Zaštitnik građana dalje traži od direktora CSR Vršac da preduzme sve mere da stručni radnici u budućem radu postupaju u skladu sa nalogom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Beogradu iz 2019. godine, i da decu koja prisustvuju porodičnom ili partnerskom nasilju uvek i bez izuzetka tretiraju kao žrtve nasilja i u skladu s tim planiraju i preduzimaju mere usmerene na zaštitu deteta.  

Takođe, Zaštitnik građana traži od MUP i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju da u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom obezbede kontinuirane edukacije zaposlenih koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici i koji su članovi grupa za koordinaciju i saradnju pri osnovnim javnim tužilaštvima, radi sticanja znanja vezanih za procenu rizika od nasilja, prevenciju, suzbijanje i zaštitu od nasilja u porodici a posebno od zlostavljanja i zanemarivanja dece kao žrtava nasilja.

Inače, javnost je ostala zatečena 28. septembra prošle godine kada je stigla vest iz Vršca da je Marko B. ubio svoju dvogodišnju devojčicu, a potom izvršio samoubistvo. Ubistvu i samoubistvu prethodilo je porodično nasilje koje je njegova supruga više puta prijavljivala nadležnim institucijama.

Preporuka za vas

Komentari (0)

Srbija