Politika

Savet za borbu protiv korupcije oglasio se povodom Zakona o eksproprijaciji: Izostala javna rasprava

Komentari

Autor: Euronews Srbija

06/12/2021

-

21:40

Savet za borbu protiv korupcije oglasio se povodom Zakona o eksproprijaciji: Izostala javna rasprava
Savet za borbu protiv korupcije oglasio se povodom Zakona o eksproprijaciji: Izostala javna rasprava - Copyright Euronews

veličina teksta

Aa Aa

Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije smatra da ne treba proglasiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, te da Zakon zajedno sa obrazloženjem treba vratiti Narodnoj Skupštini na ponovno odlučivanje.

Iz Saveta poručuju da Skupština treba da odbije predlog za usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji.

"Predložene izmene Zakona o eksproprijaciji uvode novi koncept u eksproprijaciju, redefinišu pojam javnog interesa bez dovoljno preciznog objašnjenja i u društvu gde institucije ne funkcionišu u punom kapacitetu, a međudržavni ugovori su često tajni, unose koruptivni potencijal. Savet ne vidi razlog da se jedna ovako značajna izmena zakona donosi po hitnom postupku bez široke javne rasprave", navodi se u zaključku Saveta za borbu protiv korupcije.

Savet na svom sajtu navodi da predlog ovo Zakona suštinski zadire u osnovna ljudska prava građana Srbije, kao što je pravo na mirno uživanje prava svojine i njihovu pravnu sigurnost, sa jedne i mogućnost sistemske korupcije širokih razmera, sa druge strane.

Savet navodi na sajt i da je izostala javna rasprava, koja bi na širokoj naučno-pravnoj osnovi mogla dati odgovore na pitanja, da li nam je u ovom trenutku uopšte potrebna izmena postojećeg Zakona o eksproprijaciji, u čijem je interesu donošenje ovakvog Zakona po hitnom postupku, kao i na pitanja uskraćivanja i ugroženosti ljudskih prava predloženim izmenama.

Savet tvrdi da bi se usvajanjem predloženih izmena Zakona o eksproprijaciji stvorila pravna nesigurnost u kojoj bi bila ugrožena i povređena prava čitavih kategorija građana Republike Srbije, od vlasnika objekata koji su podneli zahteve za njihovu legalizaciju, odnosno ozakonjenje, do poljoprivrednika čije se nepokretnosti, zgrade, njive i pašnjaci mogu eksproprisati na zahtev korisnika eksproprijacije kojem su zapale za oko, čiji se privatni interes u svakom trenutku bez jasnih kriterijuma i uslova može proglasiti javnim interesom kao osnovom za eksproprijaciju.

Savet smatra da se predloženim izmenama Zakona o eksproprijaciji omogućava ozakonjenje prevage privatnog interesa nad opštim interesom, kao preduslovom za oduzimanje imovine kroz postupak eksproprijacije

Zakonom je, navodi savet, propisano da Vlada Srbije može utvrditi javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti, izmedu ostalog i radi realizacije projekata za izgradnju objekata od značaja ili od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koij se realizuje na osnovu zaključenog međunarodnog ugovora u kojem je jedan od potpisnika Republika Srbija.

Kada su u pitanju rokovi Savet navodi primedbe na date rokove po kojima vlasnik nepokretnosti ima rok od samo pet dana od dana prijema predloga za eksproprijaciju, da se izjasni o predlogu kod nadležnog organa,što je ocenjuje Savet nepravično, s obzirom da u kratkom roku obavezuje vlasnike nepokretnosti da se izjasne o svojim egzistencijalnim pravima i pravima koja se tiču njihove imovine.

Preporuka za vas

Komentari (0)

Srbija