Politika

Fondacija Fridrih Ebert objavila svoj nacrt statuta ZSO: Pominju zvanične simbole i usklađenost sa kosovskim ustavom

Komentari

Autor: Tanjug

30/01/2023

-

13:47

Euronews

veličina teksta

Aa Aa

Fondacija Fridrih Ebert Štiftung (FES) objavila je svoj nacrt statuta Zajednice srpskih opština, u kojem se navodi da će ovo udruženje imati zvanične simbole, uključujući zastavu, i da će biti osnovano u skladu sa Ustavom tzv. Kosova.

U nacrtu statuta koji su zajednički izradili FES i Evropski institut za mir (EIP), udruženje se naziva "Asocijacijom opština u kojoj je zajednica kosovskih Srba većina", a sam nacrt ima 18 članova.

U nacrtu, objavljenom na sajtu FES, navodi se da će udruženje biti pravno lice osnovano u skladu sa "Ustavom i pravnim sistemom Kosova", a da će zvanične simbole dizajnirati Odbor Asocijacije/Zajednice.

Ovaj nacrt statuta sličan je onom koji su ranije objavili prištinski mediji, po kojem je predviđeno je statut usvoje privremene prištinske vlasti i da bude verifikovan u kosovskom ustavnom sudu.

Na početku ovog dokumenta koji je napravio FES piše da je "ovaj mehanizam uspostavljen na osnovu Zakona o potvrđivanju Prvog sporazuma o principima za normalizaciju odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije".

U drugoj tački prvog člana ističe se da je statut zajednice najviši pravni akt ovog mehanizma, koji usvaja Konstitutivna skupština ove zajednice. U trećoj tački člana, navodi se da će ZSO imati funkcije "jačanja lokalne demokratije, i zastupanje svih različitih identiteta" kao i da "vrši nadzor u razvoju lokalne privrede i obrazovanja i poboljšanje lokalnih uslova povratnika na KiM", ali da ZSO mora da se pridržava ustava tzv Kosova.

"Statut će biti usvojen pravnim aktom Vlade Kosova i imaće važenje uredbe Vlade u skladu sa pravnim sistemom Kosova nakon razmatranja od strane Ustavnog suda", navodi se u ovoj tački. U stavu četiri navodi se da Zajednica srpskih opština neće zameniti ni narušiti ustavnost i odnose centralnih i lokalnih vlasti u pokrajini.

Euronews/Vladislav Ćup

 

"U ispunjavanju ovih ciljeva, Zajednica neće oštetiti ili zaobići ovlašćenja predviđena ustavom i zakonom zajednica učesnica i ni na koji način neće zameniti niti narušiti ustavnost i odnose između centralne i lokalne vlasti na KiM", precizirano je u ovom članu.

Ciljevi zajednice su, kako se vidi iz nacrta statuta, jačanje lokalne demokratije kroz olakšavanje saradnje među opštinama koje čine ZSO, podržavanje tih opština u kreiranju politika kojima se unapređuje lokalna demokratija, olakšavanje, finansiranje ili promovisanje aktivnosti kojima se unapređuje učešće građana i demokratske prakse i predstavljanje interesa relevantnih za lokalnu demokratiju prema centralnim vlastima.

U članu pet navodi se da će ZSO "imati druga dodatna ovlašćenja koja mogu biti delegirana od strane centralnih vlasti u koordinaciji sa Ustavom i zakonima Kosova". U članu šest govore kako će ZSO imati svoje organe tj. skupštinu, kao i predsednika, potpredsednika i savet zajednice.

"Organi ZSO će promovisati suživot i mir među građanima svojih opština članica i podsticati izgradnju odgovarajućih uslova koji će omogućiti svim zajednicama da izraze, sačuvaju i razvijaju svoje nacionalne, etničke, kulturne, verske i jezičke identitete", navodi se u šestom članu takođe.

"Skupština ZSO je vrhovni organ sastavljen od predstavnika koje bira svaka skupština opština učesnica iz reda svojih izabranih članova, a ista će odražavati sastav skupština opština" navodi se u sedmom članu ovog statua, kao i da 'broj predstavnika Skupštine se određuje brojem predstavnika u skupštinama opština učesnica u odnosu 10 prema jedan' kao i da "svaka opština učesnica delegira jednog predstavnika u Skupštinu SZO".

"U predlogu i izboru, gradonačelnik i skupštine opštine će poštovati princip obezbeđivanja etničke raznolikosti svoje opštine", objašnjava se dalje u istom članu.

Član osam odnosi se na sednice Skupštine SZO koje saziva predsednik SZO.

Logo

 

"Skupština se sastaje najmanje dva puta godišnje i može održavati druge redovne i ad hoc sastanke. Raspored i druge procedure sednica Skupštine regulišu se pravilnikom", navodi se i dodaje da pravilnik o radu mora biti u skladu sa "statutom i pravnim sistemom Kosova".

U ostalim članovima od 9. do 18. detaljnije se objašnjava kako će izgledati ZSO, pa se, između ostalog, navodi da Skupština usvaja Statut ZSO bira predsedavajućeg i potpredsednika ZSO iz reda članova skupština opština, kao i da će ZSO imati Savet koji se sastoji od najviše 30 članova i sopstveni budžet.

Navodi se i da će prištinska vlada ZSO obezbediti status pravnog lica i pravnu sposobnost neophodnu da ispuni svoje ciljeve, što uključuje pravo posedovanja pokretne i nepokretne imovine, suvlasnika preduzeća koja pružaju lokalne usluge u okviru ciljeva ZSO i sklapanja ugovora, uključujući ugovore o radu.

"Članovi Udruženja/Zajednice zadržavaju svoju pravnu, imovinsku i finansijsku nezavisnost nakon sticanja statusa članstva u Udruženju/Zajednici", piše u članu 16.

U poslednjem, 18. članu, navodi se da će u roku od godinu dana od usvajanja Statuta ZSO reviziju njegovog sprovođenja vršiti prištinska vlada.

"U slučaju spora između Vlade i Udruženja/Zajednice koji proističu iz revizije, Vlada će predmet uputiti Ustavnom sudu. Osim ako je drugačije propisano pravilima ili zvaničnim procedurama Ustavnog suda, Udruženje/Zajednica ima pravo da zastupa svoje argumente u slučaju revizije od strane Ustavnog suda".

Objašnjava se da ni u jednom svom aspektu SZO neće kršiti ili zaobići ovlaščenja predviđena tzv. ustavom Kosova, kao i da "ni na koji način neće zameniti ili narušiti odnose Ustavom i zakonom između centralnih i lokalnih vlasti u Republici Kosovo".

Na samom kraju nacrta statuta FES i EIP navodi se kako se "Kosovo suočava sa oštrim kritikama zbog neuspostavljanja Asocijacija/Zajednica opština sa srpskom većinom" zbog straha da "srpska zajednica koja je u ovim okolnostima u većini, ponovo otvara rane masovnih zverstava za narod Kosova".

"Zajednica opština u kojoj su kosovski Srbi u većini povezana je sa strašnim ratom u Hrvatskoj koji je započeo Beograd inspirisan Savezom opština severne Dalmacije i Like, i genocida u Bosni i Hercegovini, kojem je prethodilo formiranje Zajednice opština Bosanske krajine", navodi se kao objašnjenje zbog čega se odlaže formiranje ZSO.

Ocenjuje se da je potrebno da se "razjasni značaj za osnivanje Zajednice opština u kojoj se Zajednica kosovskih Srba je u većini, kao i neophodnost definisanja njegove strukture, ovlašćenja i pogodnosti podzakonskim aktima koji bi sačuvali ustavni poredak Republike Kosovo i sprečiti Beograd da uspostavi paralelne strukture".

"Savez opština u kojoj je zajednica kosovskih Srba u većini treba da služi interesima svih građana koji žive u opštinima Zajednice, u postizanju blagostanja i prosperiteta", zaključuje se na kraju ovog dokumenta.

Komentari (1)

Laza

30.01.2023 16:40

Ko je njih ovlastio da daju predloge? Da li predlog predviđa da rešenj bude u skladu sa ustavom RS, kada već toliko insistiraju na ustavnosti.

Srbija