Politika

EU, Amerika, Kina, Rusija: Istraživanje pokazalo šta građani Srbije misle o odnosima Srbije sa četiri svetske sile

Komentari

Autor: Euronews Srbija, T.K.

26/07/2021

-

06:57

EU, Amerika, Kina, Rusija: Istraživanje pokazalo šta građani Srbije misle o odnosima Srbije sa četiri svetske sile
Istraživanje - Copyright Tanjug/Tanja Valič, Pixabay, app.flourish.studio

veličina teksta

Aa Aa

Srbija najbolje odnose ima sa Kinom, mišljenje je učesnika istraživanja koje je sproveo Institut za evropske poslove. Ispitivani su i odnosi Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Rusijom i Evropskom unijom (EU).

Građani su odnose Srbije sa pomenutim državama i EU, ocenjivali na skali od jedan od pet, gde jedan predstavlja da su odnosi vema loši, a pet da su odnosi dve zemlje veoma dobri.

Kina se našla i prva na listi zemalja koje su Srbiji najviše pomogle tokom pandemije koronavirusa. Procenat od 17 odsto ispitanika naveo je da je Srbiji najviše pogmogla EU, pa je Unija druga na listi, Rusija peta, a SAD su na ovoj listi zauzele tek deseto mesto.

Ispitanici koji su učestvovali u istraživanju kao najvećeg donatora vide Evropsku uniju. Procenat onih koji vide EU kao najvećeg donatora skoro duplo se povećao u odnosu na prošlogodišnje istraživanje.

Sa druge strane, opao je procenat onih koji misle da je Kina najveći donator, ali je ta zemlja i dalje na drugom mestu. Prema mišljenju građana, na trećem mestu je Rusija.

Ovo istraživanje sprovedeno je krajem marta i početkom aprila 2021. godine, a učestovalo je 1.207 ispitanika.

Odnosi Srbije i Kine

Najvišu ocenu za odnos Srbije i Kine dalo je 48, 2 odsto ispitanika, dok je najmanju ocenu dalo tek 1,6 odsto. Prosečna ocena, prema onim koje su dali ispitanici je 4,21.

Više prosečne ocene su dali stariji od 60 godina i mlađi od 30 godina, ispitanici osnovnog nivoa obrazovanja i stanovnici svih regiona osim Vojvodine, kao i ispitanici koji žive u vangradskom tipu naselja.

Da će odnosi Srbije i Kine biti još bolji smatra čak 77 odsto ispitanika.

Takođe, velika većina ispitanika, njih 88 odsto, vidi Kinu kao prijatelja Srbije. To su ispitanici stariji od 60 godina, sa najviše završenom srednjom školom. Tek tri odsto učesnika istraživanja smatra da je Kina neprijatelj Srbiji.

Najveći procenat učesnika istraživanja o odnosima dve zemlje informiše se putem televizije, 36,4 odsto, a potom putem internet portala 24,9 odsto.

Većina ispitanika, 80,1 odsto identifikuje Aleksandra Vučića kao političara koji najviše radi na  dobrim odnosima Srbije i Kine, dok 5,2 odsto ispitanika smatra da nijedan političar ne radi na dobrom odnosu sa Kinom. Njih 3,6 odsto navelo je Ivicu Dačića, a 6,3 odsto ispitanika nije želelo da se izjasni.

Takođe, skoro polovina ispitanika, tačnije 47 odsto njih, ima pozitivan stav prema komunističkom uređenju Kine. Tog stava su muškarci, starosti iznad 60 godina sa nižim nivoom obrazovanja, sa završenom srednjom školom i iz vangradskih naselja.

Negativan odnos prema režimu u Kini ima 17 odsto ispitanika, a njih 36 odsto se nije izjasnilo o ovom pitanju.

Odnosi Srbije i Rusije

Odnos Srbije i Rusije najvišom ocenom ocenjuje 36,2 odsto učesnika istraživanja Instituta za evropske poslove. 37, 4 odsto daje ocenu četiri, a 20,6 odsto ocenu tri. Ocenu dva dalo je 4,7 odsto ispitanika, a najnižu ocenu 1,1 odsto njih.

Tako je prosečna ocena odnosa između Srbije i Rusije - 4,03.

Više ocene daju žene, ispitanici mlađi od 30 i stariji od 60 godina, osnovnog nivoa obrazovanja, iz Centralne Srbije i vangradskih naselja.

Najveći broj građana Srbije, 83 odsto, smatra da je Rusija prijatelj Srbije. Međutim, u poređenju sa prethodnim talasima, taj broj opada, navodi Institut za evropske studije.

Broj onih koji smatraju da je Rusija prijatelj Srbije je više izražen kod ispitanika mlađih od 30 i starijih od 60 godina, a taj broj opada sa porastom nivoa obrazovanja.

Takođe, većina ispitanika, 72 odsto veruje da će odnosi Srbije i Rusije u budućnosti biti bolji.

U poređenju sa prethodnim talasom istraživanja, uočava se blagi pad ispitanika koji veruju da će odnosi između Srbije i Rusije u budućnosti biti bolji, kao i blagi rast onih koji smatraju da neće biti bolji.

Čak 87 odsto ispitanika nije bilo u Rusiji, a njih 13 odsto posetilo je ovu zemlju. To su u većoj meri muškarci, ispitanici najvišeg nivoa obrazovanja, stanovnici Beograda, iz gradskih naselja.

Uočava se blagi rast ispitanika koji su bili u Rusiji, u poređenju sa ranijm podacima.

Nešto više od polovine ispitanika, 52,1 odsto, smatra da od političara Aleksandar Vučić najviše radi na dobrim odnosima sa Rusijom, 9,4 odsto navodi Ivicu Dačića, 6,6 odsto Nenada Popovića, dok se ostali odgovori javljaju u manje od četiri odsto. Mišljenje o ovom pitanju nema 25,2 odsto ispitanika.

Odnosi Srbije i SAD

Odnos Srbije i SAD, u poređenju sa ostalim zemljama, dobio je najnižu ocenu. U proseku ona iznosi 2,58.

Procenat od 14,4 odsto ispitanika dao je ocenu jedan. Najveći procenat učesnika istraživanja odnos Srbije i Sjedinjenih Američkih Država ocenio je ocenom tri - njih 42,2 odsto.

Više ocene daju žene i građani mlađi od 30 godina, pokazali su rezultati istraživanja.

Međutim, 39 odsto učesnika istraživanja smatra da su "SAD neprijatelj Srbije", a to su u većoj meri muškarci. Ukupno 23 odsto ispitanika, međutim, smatra suprotno, a 38 odsto ne zna da odgovori na ovo pitanje.

Samo dva procenta je razlike između onih koji misle da će odnosi sa SAD u budućnosti biti bolji (41 odsto) i onih koji misle da neće (39 odsto). Na ovo pitanje 20 odsto ispitanika dogovorilo je sa "ne znam".

Na pitanje šta bi poboljšalo odnose Srbije i Amerike, najveći procenat učesnika istraživanja - 16,2 odsto navodi da je to rešenje pitanja Kosova.

Takođe, 44 odsto ispitanih građana Srbije smatra da bi poseta aktuelnog predsednika SAD Džoa Bajdena poboljšala odnose Srbije i Amerike, 38 odsto smatra suprotno, dok je 18 odsto neodlučnih.

I u ovom slučaju, prema mišljenju ispitanika političar koji u Srbiji najviše radi na dobrim odnosima sa SAD je Aleksandar Vučić, koga navodi 42,6 odsto, dok 35,1 odsto njih ne zna da odgovori na ovo pitanje.

Odnosi Srbije i EU

Ukoliko bi sutra bio raspisan referendum o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, 48,9 odsto ispitanika navodi da bi glasalo za. U tu grupu spadaju ispitanici sa najvišim nivoom obrazovanja, kao i stanovnici gradskih naselja.

Od ukupnog broja ispitanika, njih 47,6 odsto odnos između Srbije i EU ocenjuje ocenom tri. Na skali od jedan do pet, prosečna ocena odnosa između Srbije i EU iznosi 2,70, pokazuje  istraživanje Instituta za evropske poslove.


Većina ispitanika, 59 odsto smatra da Srbija ima koristi od saradnje sa Evropskom unijom. Ovakvog stava su muškarci, najobrazovaniji ispitanici kao i stanovnici gradskih naselja.
Ipak, 25 odsto smatra da Srbija nema koristi od saradnje sa EU, dok se 16 odsto nije izjasnilo po ovom pitanju.

Kada je reč o zemljama članicama EU - 17,9 odsto ispitanika smatra da je Srbiji najveći prijatelj  Grčka, 10,5 odsto navodi Francusku, 8,6 odsto Nemačku, a 7,6 odsto Mađarsku. Međutim, najveći broj ispitanika, njih 36,9 odsto, ne zna da se izjasni po ovom pitanju.

Sa druge strane, najvećim neprijateljem u Evropskoj uniji 17,8 odsto ispitanika smatra Nemačku, zatim Hrvatsku 16,4 odsto, dok 44,5 odsto nije dalo odgovor na ovo pitanje.

Kada su u pitanju informacije o Evropskoj uniji, 39 odsto građana smatra da ima i da nema dovoljno informacija o EU. 

Preporuka za vas

Slučaj Bitići i Goran Radosavljević Guri: Jedan od najvećih sporova na relaciji Srbije i SAD ponovo je u fokusu
Sankcije Belorusiji i Sporazum Srbije sa Evroazijskom unijom - dva poteza vratila u fokus jedno od ključnih evropskih pitanja za Beograd
Srbija samo delimično podržala novi paket sankcija Belorusiji, oko čega se Beograd nije usaglasio sa Briselom?

Komentari (0)

Srbija