Biznis vesti

Nova rešenja tek u povoju: Koliko smo daleko od toga da svi plaćaju grejanje po utrošku umesto po kvadratu

Komentari

Autor: Zlatica Radović

06/06/2022

-

07:05

Nova rešenja tek u povoju: Koliko smo daleko od toga da svi plaćaju grejanje po utrošku umesto po kvadratu
Euronews/Slađana Pejić: Pixabay, profimedia, Državna revizorska institucija - Copyright Euronews/Slađana Pejić: Pixabay, profimedia, Državna revizorska institucija

veličina teksta

Aa Aa

Većina vlasnika stanova u Beogradu račune za toplotnu energiju plaća po kvadratnom metru, dok samo mali deo nekretnina ima uređaje koji mere potrošnju. Iako se o plaćanju grejanja po utrošku priča već godinama, ono je i dalje praktično tek u povoju u glavnom gradu, ali i u ostalim  mestima u Srbiji. Na to su ukazali i državni revizori u svom poslednjem izveštaju.

Držvana revizorska institucija (DRI) je tokom kontrole koja je trajala u periodu od 2018. do 2020. godine utvrdila da JKP "Beogradske elektrane" naplaćivale vlasnicima stambenog prostora uslugu grejanja prema površini stana, umesto prema potrošnji. DRI je dala preporuku ovom gradskom preduzeću  da naplatu obavlja prema potrošnji svim korisnicima iz kategorije stambeni prostor, "u cilju veće transparentnosti naplate i kontrole utroška toplotne energije od strane potrošača"

"JKP Beogradske elektrane je od 90 odsto vlasnika stambenog prostora u periodu od 2018. do 2020. godine naplaćivalo toplotnu energiju prema jedinici površine, umesto prema potrošnji, kako je propisano Zakonom o energetici, Zakonom o efikasnom korišćenju energije i Odlukom o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda", navela je DRI u izveštaju o reviziji poslovanja tog preduzeća.

Toplane: Skupštine stanara odlučuju o načinu plaćanja grejanja

U JKP "Beogradske elektrane" kažu za Euronews Srbija da je po postojećim propisima odluka o obračunu naknade za isporučenu toplotnu energiju u nadležnosti potrošača, odnosno da svaka Skupština stanara ukoliko želi može da promeni način obračuna i da pređe sa paušalnog načina obračuna na naplatu prema utrošku.

Napominju i da bi, kada Skupština grada donese obavezujuću odluku koja se odnosi na sve potrošače koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja, mogli u roku od tri godine da pređu na novi način obračuna i naplate. Time će, kažu, formalan proces biti usklađen sa zakonom, a kasnije će vlasnici stanova sami odlučivati koji model raspodele će zahtevati od Toplana. 

Direktor JKP "Beogradske elektrane" Rade Basta kaže da Izveštaj DRI, jasno ukazuje da JKP preduzeće sprovodi naplatu prema potrošnji u svim objektima u kojima postoje tehnički uslovi za merenje. To su objekti izgrađeni posle 2010. godine i u skladu sa savremenim uslovima gradnje i energetske efikasnosti i ima ih oko 1.500, a obuhvataju dva miliona metara kvadratnih zagrevane površine.

profimedia

 

"Ugradili smo mernoregulacionu opremu i u preostalim objektima sa oko 16.550.000 kvadrata u svakoj podstanici na 6.609 mernih mesta, a u toku je i opremanje uređajima za daljinsko očitavanje merila toplotne energije. To je neophodno s obzirom na broj mernih mesta koja moraju da budu očitana u periodu od 1. do 5. u mesecu, a što je neophodan uslov za obračun isporučene toplotne energije prema potrošnji kod svih potrošača", objašnjava direktor "Beogradskih elektrana". 

On napominje da će na ovaj drugi način na računima biti iskazana potrošnja na nivou objekta, ali da se postavlja pitanje kako pravilno raspodeliti potrošenu energiju na nivou stana.

"Važećim propisima raspodela topltone energije na nivou stana obavlja se po metru kvadratnom zagrevane površine. Istovremeno ovakav način raspodele motiviše vlasnike stanova da pređu na tarifni sistem sa raspodelom prema registrovanoj pojedinačnoj potrošnji, odnosno da ugrade termostatske ventile i delitelje toplote, jer bez ugradnje opreme za registrovanje pojedinačne potrošnje korisnik ne može da upravlja pojedinačnom potrošnjom i troškovima prema sopstvenim potrebama i mogućnostima", poručuje Basta.

Prednosti i mane "naplate po utrošku"

On, međutim, tvrdi da, iako mnogi potrošači smatraju da bi time problem bio rešen, to zapravo nije slučaj i da postoje i ozbiljne negativne posledice. Napominje da mera ''naplata po utrošku'' u osnovi treba da omogući potrošaču da vodi računa o sopstvenoj potrošnji i da je prilagodi svojim materijalnim mogućnostima, po principu da svako plaća samo ono što je potrošio.

"Stare zgrade kolektivnog stanovanja su u osnovi energetski neefikasne i skoro izvesno, uvođenjem novog sistema obračuna, dobićemo oko 100.000 kupaca, odnosno vlasnika stanova, odnosno 300 do 400.000 nezadovoljnih građana, koji će svoj komfor i stečene navike morati skupo da plate, jer će im godišnji izdatak za grejanje biti znatno veći nego što je bio u paušalnom sistemu naplate koji je u osnovi baziran na principu društvene solidarnosti", kaže Basta.

profimedia/Marcus Brandt/dpa

 

On napominje da je upravo ta činjenica uvek bila izazov i prepreka svakoj gradskoj vlasti da donese opšte obavezujuću odluku, pa "zato pribegava delimičnim rešenjima koja istovremeno podstiču energetsku sanaciju objekata i naplatu po utrošku, kako bi izazvala sinergetski efekat na upravljanje toplotnom energijom".

"Ne treba zaboraviti ni činjenicu da će se javiti nezadovoljstvo i kod onih korisnika koji su naučili da se greju izuzetno dobro, a nisu vodili računa o potrošnji toplotne energije, i plaćali su mesečni račun u fiksnom - paušalnom iznosu. Naravno, oni će i dalje moći da se greju kvalitetno, ali će taj komfor morati realno da plate po utrošku, i to će im neminovno povećati troškove za grejanje. Ta grupa potrošača nije zanemarljiva, i zaslužuje pažnju pri donošenju odluke od strane Osnivača", ukazuje Basta.

Primedbe zbog očitavanja potrošnje

Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije za Euronews Srbija kaže da veoma mali broj zgrada ima ugrađene uređaje za merene potrošnje, ali da je ozbiljan problem i pitanje finansija.

"Mi propise uskladimo sa evropskim, ali nam je primena slaba. Osnovno pitanje je ko će finansirati taj prelazak na plaćanje po utrošku. To je dobra ideja za potrošače, ali će biti potrebna dodatna ulaganja", kaže Alfirović.

Udruženja potrošača su i ranije imala primedbe zbog načina očitavanja potrošnje, koja je poverena privatnim firmama, koje tu uslugu kupcima naplaćuju. Udruženje potrošača Efektiva je nedavno ukazalo da, iako je usluga po Zakonu o zaštiti potrošača besplatna za potrošače, Odlukom grada Beograda kao podzakonskim aktom, dopušteno je da se “isporučiocu toplote, drugom preduzeću ili preduzetniku”, a u praksi to su privatne kompanije, na osnovu posebnog ugovora sa stambenom zajednicom pravnim licem koje čine potrošači kao članovi stambene zajednice, ta ista usluga naplaćuje potrošačima.

Oni objašnjavaju da je na prvi pogled pravno sve u redu jer “posebni ugovor” zaključuje stambena zajednica kao pravno lice, a ne pojedinačni potrošač, pa ispada da u ovoj situaciji nema mesta primeni Zakona o zaštiti potrošača. Ističu ipak, da su sa druge strane, direktni korisnici ovakvih ugovora upravo potrošači, i da se na njih ti “posebni ugovori” neposredno primenjuju.

Komentari (1)

Predrag

06.06.2022 07:21

To je najgora solucija..odraće nas...kao struja...ne potrošiš ništa platiš 1000 dinara...ali ljudi ćute pa im tako i treba.

Biznis