Biznis vesti

Hitne izmene zakona: Građani koji su zidali bez dozvole moći će privremeno da se priključe na struju i vodu, ali ne svi

Komentari

Autor: Ljiljana Gradinac

19/07/2023

-

12:58

Hitne izmene zakona: Građani koji su zidali bez dozvole moći će privremeno da se priključe na struju i vodu, ali ne svi
Hitne izmene zakona: Građani koji su zidali bez dozvole moći će privremeno da se priključe na struju i vodu, ali ne svi - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Građanima koji žive u nezakonito izgrađenim objektima biće omogućeno da se privremeno legalno priključe na struju, vodu, grejanje i gas. To će se, naime, odnositi samo na one građane koji su na taj način trajno rešavali svoje stambeno pitanje i koji su kupovali stanove u nelegalno izgrađenim stambenim zgradama, ali uz uslov da se radi o jednoj jedinoj nekretnini koju poseduju.

Oni će moći da se priključe na komunalnu infrastrukturu ako dokažu da u tim objektima žive i da su na taj način obezbeđivali krov nad glavom. To, međutim, neće biti omogućeno investitorima koji su gradili stanove za prodaju, niti se ta mogućnost odnosi na poslovne objekte.

Nova rešenja predviđena su dopunom Zakona o ozakonjenju koju će danas razmotriti parlament po hitnom postupku. 

Ministar građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе Goran Vеsić ranije je rekao da jе rešenje da se omogući priključenje na komunalnu infrastrukturu onima koji ispunjavaju uslove prе svеga humani čin i naglasio da ni na koji način nе abolira invеstitora niti prеjudicira na bilo koji način dalji procеs ili odlukе o lеgalizaciji objеkta, odnosno stana.

Precizirao je da se novo rešenje neće primenjivati na sve vlasnike bespravnih objekata, već samo na lica koja su ovom izgradnjom ili kupovinom stana trajno rešavali svoju stambenu potrebu i biće vremenski ograničena. 

Dopunom Zakona o ozakonjenju i Uredbom, resorno ministarstvo precizira koji će nelegalni graditelji moći da se priključe na komunalnu infrastrukturu. Naglašavaju da je reč o humanim razlozima, odnosno da u 21. veku svi treba da imaju struju i vodu.

Reč je o određenoj kategoriji lica, dakle samo oni koji su trajno rešavali svoju stambenu potrebu i koji su kupovali stanove u stambenim zgradama, pod uslovom da se radi o jednoj jedinoj nekretnini", objašnjava državna sekretarka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović za RTS.

Koji su rokovi za podnošenje zahteva

Zahtev za privremeno priključenje, kako je predloženo, oni koji ispunjavaju uslove podnosiće se nadležnom organu za poslove ozakonjenja u roku od 30 dana. Predlagač zakona navodi da je rok kratak sa ciljem da se spreči "investitorska zloupotreba". 

Kako je ranije naveo Vesić, Ministarstvo će najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predložiti Uredbu kojom će precizno propisati uslovi za sticanje ovog prava. 

"Građani koji žive u ovim objektima imaće mesec dana od stupanja uredbe na snagu da se prijave za privremeni priključak. Da naglasim, ovo pravo se odnosi samo na ljude koji žive u tim stanovima i to za jednu nekretninu. Ne odnosi se na poslovne objekte kao što se ne odnosi na bespravne graditelje. Tako rešavamo problem ljudima, ne nagrađujemo one koji su bespravno gradili i pljačkali i državu, a varali i građane kojima su prodavali stanove u kojima danas ne mogu da se priključe na struju. Mesec dana je dovoljno da se ovi ljudi prijave i da rešimo problem onako kako je predsednik Vučić to tražio", rekao je Vesić.

Ako bude usvojen, zakon će stupiti na snagu narednog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku".

Oni kojima će biti omogućeno priključenje na komunalnu infrastrukturu plaćaćе uslugе prеma postojеćim cеnovnicima javnih prеduzеća, koji ćе procеniti da li postojе tеhnički uslovi za priključak.

profimedia

 

Predviđeno je da Vlada bliže urediti način, uslove i postupak za priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju, uključujući u rad sva relevantna ministarstva, javna preduzeća i operatore sistema.

U razlozima za donošenje dopune zakona navodi se da da bi u jednom ograničenom vremenskom periodu bilo opravdano da se građanima koji su gradili ili kupovali stanove izgrađene suprotno zakonu, a time rešavali svoje stambene potrebe, trebalo omogućiti pristup osnovnim pravima, odnosno stvoriti zakonsku mogućnost da se privremeno priključe na električnu energiju, vodovod i kanalizaciju i gasnu infrastrukturu, čime bi se značajno popravili uslovi stanovanja i života, a za širu zajednicu bi to značilo uvođenje u legalne tokove ovih objekata, privremeno, do okončanja postupaka ozakonjenja.

U obrazloženju se kaže da se tokom primene zakona pojavio problem što je propisana nemogućnost priključenja nezakonito izgrađenih objekata na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju, čime se postavilo pitanje zadiranja u ostvarivanje osnovnih zagarantovanih ljudskih prava, koje garantuje i Ustav Srbije, kao i brojne međunarodne konvencije.

S tim u vezi, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obratio se i Zaštitnik građana, inicijativom za izmenu Zakona o ozakonjenju objekata, kao i grupa građana "Želimo struju u 21. veku". 

Navodi se da je predlagač zakona pri razmatranju tih incijativa imao naročito u vidu da je stanovanje, kao ljudsko pravo, sadržano kao pravo koje se štiti u mnogim međunarodnim dokumentima, te da se u svim tim dokumentima stanovanje smatra osnovnom potrebom i da u korpus osnovnih ljudskih prava spadaju pravo na vodu i pravo na električnu energiju, što je potvrđeno u mnogim međunarodnim dokumentima, ali i u presudama Međunarodnog suda za ljudska prava.

Savić: Rešenja na "kašicu" stimulišu divlju gradnju 

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić rekao je da se ne može biti protiv toga da se ljudima koji su izgradili kuće bez građevinske dozvole ili žive u nelegalnim objektima kako bi rešili stambeno pitanje omogući priključivanje na komunalnu infrastrukturu, ali smatra da je loše to što država Srbija uvek traži neka rešenja "na kašicu i na parče". 

"Ne može čovek da bude protiv ljudi koji su čak i na divlje podigli neke objekte, pogotovo pre deset, 15 ili 20 godina kada su bili bez stana i nisu bili u mogućnosti da ga dobiju. Uglavnom su to kuće pored puta, bez vode i kanalizacije, sve je bilo na divlje. Onda su ti neki ljudi samostalno radili puteve, samostalno uvodili vodu, kanalizaciju i struju i sad se država našla pametna da njih izjednači sa nekim ljudima koji su kasnije došli u neko naselje u kome je sve to postojalo. Ne kažem da to ne treba, ali država bi trebalo stvarno da posmatra neke stvari iz ugla pravdenosti, a ne samo iz političkih razloga pred neke izbore i da razmišlja - to su glasači, pa ne bi bilo loše", rekao je Savić za Euronews Srbija dodajući da rešenja na kašičicu stimulišu divlju gradnju. 

Savić je, međutim, rekao da je "zdrava strana" predložene dopune zakona i odlična mera to što je onemogućeno investitorima koji grade stanove za prodaju da priključe nelegalne objekte na komunalnu infrasturkturu. 

 

Komentari (0)

Biznis