Novac

Nova naknada po džepu potrošača - neosnovana žalba banci košta 1.000 dinara

Komentari

Autor: Zlatica Radović

04/08/2021

-

07:07

Nova naknada po džepu potrošača - neosnovana žalba banci košta 1.000 dinara
Nova naknada po džepu potrošača - neosnovana žalba banci košta 1.000 dinara - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Klijenti pojedinih banaka od nedavno moraju da plate "kaznu" od 1.000 dinara ako slučajno pogrešno upišu broj računa primaoca na uplatnici, a toliko košta i naknada ako banka utvrdi da reklamacija korisnika koji je uložio zbog iznosa koji mu je skinut sa kartice nije bila opravdana. Ovo su samo dve od najnovijih naknada koje su finansijske institucije u Srbiji počele da uvode u svoje tarife i da ih naplaćuju.

Iz Udruženja korisnika finansijskih usluga Efektiva negoduju i ističu da nečije pravo da se žali na uslugu ne može da se naplaćuje, dok u Narodnoj banci Srbije kažu da će razmotriti opravdanost naknada i poručuju građanima da imaju izbor i mogućnost promene banke ukoliko ne žele da prihvatne nove uslove.

Prethodnih meseci određene banke su uvele nove cenovnike za održavanje računa, izdavanje čekova, slanje opomena, naknade za primanje penzija iz inostranstva, o čemu je Euronews Srbija pisao. Ono što je novo je da su neke banke uvele i "novčanu kaznu" za pogrešno popunjen nalog za prenos, ali i za neosnovanu reklamaciju, ističe Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva. 

"Nedopustivo je da banke potrošače koji predstavljaju neuku stranu, kažnjavaju jer im nije uvažena žalba na uslugu. Nikom nije toliko dosadno da iz zabave piše žalbu protiv banke, već to sigurno rade ljudi koji imaju razlog za to. Za nas je sporno pitanje i kako će da naplate ako klijent ne želi da im da taj novac, da li će mu zadužiti taj iznos na računu, a pitanje je i ko odlučuje o tome da li je reklamacija opravdana ili nije", priča Gavrilović za Euronews Srbija.

On tvrdi da svaki potrošač koji smatra da je usluga koju je dobio od banke nesaobrazna ima pravo da uloži reklamaciju, a da je banka dužna da mu u predviđenom roku dostavi odgovor i obrazloženje, kao i da to ne bi smela da naplaćuje. Gavrilović smatra da je uvođenje ovih naknada još jednom pokazalo da "bankarska dovitljivost nema granica". 

NBS : Razmotrićemo opravdanost novih naknada

U Narodnoj banci Srbije za Euronews Srbija kažu da će, u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima pažljivo razmotriti ove nove vrste naknada i, po potrebi, preduzeti odgovarajuće mere ako utvrde da se radi o naknadama za radnje korisnika koje nemaju uporište u propisima. One su, međutim, nove samo u nekim bankama, dok u pojedinim postoje već godinama.

profimedia

 

Nakon što im banke odbiju reklamaciju, klijenti mogu da se žale Centru za zaštitu korisnika finansijskih usluga NBS. U prvih šest meseci ove godine stiglo im je 26 pritužbi klijenata koje se odnose na odbijene reklamacije u vezi s korišćenjem platnih kartica, od čega je bilo 17 neosnovanih i 9 za koje je utvrđeno da su bile opravdane, dok je u 2020. godini ukupno bilo 37 ovakvih pritužbi, od čega 22 neosnovane i 15 opravdanih.  

"Napominjemo da u slučaju kada je pritužba korisnika osnovana, Narodna banka Srbije preduzimajući mere iz svoje nadležnosti između ostalog nalaže banci  da otkloni nepravilnost na način da račun korisnika vrati u stanje u kome bi bio da nije bilo nepravilnosti, a to uključuje i da banka izvrši povraćaj svih naplaćenih naknada", navode u NBS.

Preventiva protiv zloupotreba kartica, ali ne sme obeshrabriti savesne klijente

U centralnoj banci ukazuju da je jedna od osnovnih karakteristika reklamacija u kartičnom poslovanju to da se prenos sredstava realizuje automatski, pa se dešavalo da ljudi zloupotrebljavaju tu mogućnost.

"Svakom reklamacijom na transakciju platnom karticom, korisniku se sredstva odmah stavljaju na raspolaganje. Naplata naknade za neosnovanu reklamaciju, mogla bi da ima preventivno dejstvo da ne bi dolazilo do slučajeva kada korisnik zlonamerno ulaže reklamaciju znajući da će mu sredstva biti stavljena na raspolaganje, bar privremeno, iako je transakcija potpuno regularna", navode u NBS.

Oni napominju da se u slučaju neosnovane reklamacije, ponovnim prezentovanjem transakcije banka izdavalac ponovo zadužuje i ona ponovo zadužuje korisnika, ali može doći u situaciju da na računu korisnika više nema novca, jer je podignut sa računa.

profimedia

 

"Ovaj proces može biti predmet zloupotreba i malverzacija upravo zato što se korisniku sredstva stavljaju na raspolaganje po automatizmu. U ovom trenutku možemo načelno reći da savesni korisnici platnih usluga imaju pravo da podnose reklamacije i prigovore pružaocima tih usluga i da ih oni ne smeju obeshrabrivati u tom pogledu ili im neosnovano otežavati ovu proceduru – budući da veliki broj korisnika platnih usluga savesno podnosi reklamacije i prigovore i na to imaju pravo i ne mogu unapred znati hoće li njihove reklamacije i prigovori biti neosnovani", objašnjavaju u NBS.

Oni ističu i da je Zakonom o platnim uslugama propisano opšte pravilo da pružaoci platnih usluga ne smeju korisnicima platnih usluga naplaćivati naknadu za ispunjavanje svojih obaveza koje imaju prema njima u domenu izvršavanja platnih transakcija, ali da od ovog pravila postoje određeni izuzeci, kada naknada koja se naplaćuje ipak mora biti odgovarajuća i u skladu sa stvarnim troškovima pružaoca platnih usluga.

Dozvoljena taksa sa pogrešan unos podataka

Kada je u pitanju pogrešno popunjavanje uplatnice, odnosno diktiranje računa koji nije tačan, u NBS navode da pružalac platnih usluga nije odgovoran za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju.

"Banka je u tom slučaju dužna da na zahtev korisnika odmah preduzme sve razumne mere kako bi mu bio vraćen iznos platne transakcije. Zakonom je predviđeno i da, ako je tako utvrđeno u okvirnom ugovoru, banka može korisniku naplatiti posebnu naknadu za preduzimanje navedenih mera u cilju povraćaja novčanih sredstava platiocu", navode u centralnoj banci.

U Narodnoj banci ukazuju da na tržištu naše zemlje posluje 24 banaka, a da korisnici platnih usluga mogu izabrati onu za koju ocene da će na najekonomičniji i najefikasniji način moći da im pruži platne usluge, odnosno da zadovolji njihove interese. 

"Visina naknade je jedan od bitnih uslova pod kojima banka pruža određenu uslugu, i to je jedan od obaveznih elemenata okvirnog ugovora o platnim uslugama. Zakonom je predviđeno da je pružalac platnih usluga dužan da korisniku  dostavi predlog izmena i dopuna najkasnije dva meseca pre predloženog dana početka njihove primene", objašnjavaju u NBS.

Ukoliko korisnik nije saglasan sa predlogom, treba da podnese pismeni zahtev za gašenje tekućeg računa, koje bi po Zakonu o platnim uslugama trebalo da bude besplatno.  

Komentari (0)

Biznis