Novac

Vrhovni kasacioni sud: Banke imaju pravo na naplatu troškova i naknada

Komentari

Autor: Z. R. / Tanjug

17/09/2021

-

15:02

Vrhovni kasacioni sud: Banke imaju pravo na naplatu troškova i naknada
Vrhovni kasacioni sud: Banke imaju pravo na naplatu troškova i naknada - Copyright Wikipedia.org/ George Groutas

veličina teksta

Aa Aa

Vrhovni kasacioni sud je juče na sednici dopunio pravni stav donet 2018. godine koji se odnosi na dozvoljenost ugovaranja troškova kredita i premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih redita.

Prema novoj odluci ovog suda, banke imaju pravo da naplaćuju premiju osiguranja, kao i trošak obrade kredita. To znači da bi sve tužbe građana koje prethodnih meseci građani podneli protiv banaka mogle biti odbačene kao neosnovane. 

"Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita", piše u odluci, odnosno pravnom stavu Vrhovnog kasacionog suda.

U njoj se navodi i da banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova koji su obuhvaćeni zbirnim iznosom troškova kredita, navedenim u ponudi koju je korisnik kredita prihvatio zaključenjem ugovora o kreditu.

"Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope", piše u odluci Vrhovnog kasacionog suda.

Na sajtu VKS je objavljeno da je ovaj pravni stav, koji nije obavezujući, ali je usmeravajući za sve buduće odluke nižestepenih sudova, usvojen je u četvrtak, 16. septembra na sednici Građanskog odeljenja VKS.

Komora izvršitelja: Građani će izgubiti sporove

Zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja doktor Vujadin Masnikosa za Tanjug objašnjava da ovaj stav praktično znači da će svi građani koji su podneli tužbu sudovima protiv banaka za vraćanje naknade koju su im banke zaračunavale zapravo sada izgubiti sudske sporove.

On je ukazao da su sudovi ranije automatski usvajali tužbene zahteve i obavezivali banke da vrate tu naknadu, jer banka nije imala pravo da samovoljno osigurava stambeni kredit kod NKOSK.

“Sada je VKS zauzeo stanovište da su oni imali to pravo, ako su to predočili”, precizirao je Masnikosa.

Veliki broj sprova građani pokrenuo je spor pred sudom, jer su im kao korisnicima stambenih kredita banke naplaćivale premiju osiguranja kod NKOSK u iznosu od 1,5 odsto do 4 odsto od ukupnog iznosa stambenog kredita, i to tako što su u ugovorima navodili da klijenti trebaju da plate premiju osiguranja kredita NKOSK.

Advokatska komora Srbije se protivi stavu VKS

Advokatska komora Srbije (AKS) usprotivila se pravnom stavu Vrhovnog kasacionog suda (VKS) koji je objavljen danas, a u kojem se navodi da je se smatra dozvoljenom naplata premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK).

U saopštenju AKS navodi se da se ovim stavom na direktan način narušava pravna sigurnost građana i menja dosadašnja sudska praksa, te ocenjuje da doneti pravni stav predstavlja poslednji u nizu pokušaja dase u pravni sistem Republike Srbije uvedu rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu gradana.

U saopštenju AKS se navodi da je advokatura već u dva navrata uspela da odbrani prava građana prilikom pokušaja donošenja nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, i pokušaja da se zakonodavne vlasti autentičnim tumačenjima utiče na konkretne sudske postupke koje građani vode protiv banaka.


“Sada se pribegava ostvarenju istog cilja preko najviše sudske instance”, konstatuje AKS i tvrdi da je pravni stav koji je utvrdio Vrhovni kasacioni sud u direktnoj suprotnosti sa dosadašnjom praksom svih sudova u Srbiji uključujuci u Vrhovni kasacioni sud.

Primena ovakvog stava dovela bi do gubitka sporova na štetu građana, a u korist banaka, ukazuje AKS.

Komentari (0)

Biznis