Vise o temi

Vrhovni kasacioni sud: Prilikom ukidanja presude Šariću imali smo u vidu odluke Evropskog suda za ljudska prava
Predsednica Vrhovnog kasacionog suda: Nikada nisam delila predmete prema tome kome se sudi