Evropa

Uslovi za ulazak u evropske zemlje koji trenutno važe za državljane Srbije

Komentari

Autor: Tara Tomović

02/06/2021

-

09:00

Uslovi za ulazak u evropske zemlje koji trenutno važe za državljane Srbije
Uslovi za ulazak u evropske zemlje koji trenutno važe za državljane Srbije - Copyright Unsplash

veličina teksta

Aa Aa

Tekst je poslednji put ažuriran 6. oktobra 2021. godine

Mnoge zemlje su uvele ograničenja kako bi kontrolisale širenje koronavirusa SARS-CoV-2. Stoga bi državljani Srbije koji putuju u inostranstvo trebalo da se prethodno detaljno informišu o protokolima za ulazak u druge države.

Pročitajte najnovije uslove za ulazak i boravak u nekim od evropskih zemalja.

Albanija

Unsplash

 

Prilikom ulaska u Albaniju potrebno je da se pokaže:

 • pasoš o vakcinaciji, sa datumom od najmanje dve nedelje od pune vakcinacije,
 • negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski ne stariji od 48 sati,
 • ili da se pokaže potvrda o preležanom koronavirusu, 

Ta pravila važe i za putnike koji prolaze kroz Albaniju, a od njih su izuzeta jedino deca do šest godina starosti.

Državljani Albanije koji nemaju neki od potrebnih dokumenata po dolasku u zemlju moraju u desetodnevni karantin. Inače, u Albaniji je zbog koronavirusa na snazi i policijski čas koji traje od 23 do šest sati ujutru.
 

Austrija

Unsplash

 

Državljani R. Srbije za ulazak u R. Austriju potrebno je da prilože:

- dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv Covid-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od sledećih vakcina: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac.

Dokaz o vakcinaciji je važeći ako je primljena druga doza vakcine, pri čemu od primanja prve doze ne sme da prođe više od 360 dana a između dve doze mora da prođe najmanje 14 dana (odnosno minimum 22 dana za vakcine za koje je predviđena samo jedna doza pri čemu ona ne sme biti starija od 270 dana); ili ukoliko je najmanje 21 dan pre vakcinacije postojao pozitivan molekularnobiološki test na SARS-CoV-2, pri čemu vakcinacija ne sme biti starija od 360 dana;

- lekarsko uverenje o preležanoj bolesti izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih 180 dana preležalo Covid-19, ili dokaz o neutrališućim antitelima ne stariji od 90 dana.

Za lica koja prilože dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili lekarsko uverenje o preležanoj bolesti ne važi obaveza elektronske registracije i mera karantina.

Lica koja nisu vakcinisana, niti su preležala bolest Covid-19 potrebno je da prilikom ulaska prilože negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test ne stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka (na nemačkom ili engleskom jeziku).

Navedena lica su u obavezi da izvrše on-lajn registraciju, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja, a po ulasku u zemlju su u obavezi da stupe u 10-dnevni karantin, koji je moguće prekinuti najranije petog dana, ukoliko lice dobije negativan PCR ili antigenski test. On-lajn registraciju (Pre – Travel Clearance – PTC) je moguće izvršiti na sledećoj veb-stranici: https://entry.ptc.gv.at 

Od obaveze on-lajn registracije i karantina izuzeta su lica:

- koja imaju regulisan boravak u Austriji;
- koja u Austriju putuju radi početka ili nastavka studija, odnosno u cilju naučnog istraživanja;
- radi učešća u školskim aktivnostima;
- koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice u pojedinačnim slučajevima. Lica koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice, a ne mogu da prilože dokaz o vakcinaciji, dokaz o preležanoj bolesti ili negativan PCR ili antigenski test, moraju da urade test u roku od 24 sata od momenta ulaska u Austriju, o sopstvenom trošku, kao i da izvrše on-lajn registraciju
- iz poslovnih razloga;
- humanitarno osoblje;
- jednom licu u pratnji osobe koja u Austriju dolazi u svrhu medicinskog lečenja;
- radi prisustvovanja sudskim ili administrativnim postupcima pred austrijskim nadležnim organima;

Deca do navršene 12. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju.

Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit, kao ni on-lajn registracija.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije napominje da konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

Bosna i Hercegovina

Unsplash

 

Sa teritorije Srbije, naši državljani mogu bez ograničenja u BiH.

Ukoliko državljani Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

Bugarska

Pixabay

 

Srbija se nalazi u crvenoj zoni, a osobama koje putuju iz te zone nije dozvoljen ulazak u Bugarsku.

Od zabrane za ulazak izuzetak predsavljaju:

 • Putnici u tranzitu: u slučaju kada se može garantovati napuštanje teritorije Bugarske bez zadržavanja;
 • Pogranični radnici
 • Bugarski državljani i strani državljani sa regulisanim boravkom u Bugarskoj i članovi njihovih porodica;
 • Državljani Evropske Unije, Evropske ekonomske zajednice i Švajcarske Konfederacije i članovi njihovih porodica, koji dolaze iz država-članica EU, EEZ i Švajcarske Konfederacije;
 • Medicinski specijalisti, medicinski naučni radnici, socijalni radnici i njihovi rukovodioci kada je cilj putovanja u vezi sa profesijom koju obavljaju;

Detaljniju listu pročitajte na sajtu Ministarstv spoljnih poslova.

Lica koja spadaju u neku od navedenih kategorija izuzetaka, odnosno ona lica kojima je dozvoljen ulazak u Bugarsku, su oslobođeni karantina ukoliko prikažu validni sertifikat o potpunoj vakcinaciji ili o preležanoj bolesti kovid 19 i negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja.

Licima koja spadaju u neku od navedenih kategorija izuzetaka, a koja poseduju samo negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja (tj. nemaju sertifikat o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti), određuje se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana.

Belgija

pixabay

 

Državljanima Republike Srbije koji nemaju regulisan boravak u Belgiji potreban je nužan razlog za putovanje u Belgiju, uz odgovarajuću potvrdu koja se dobija u Ambasadi Kraljevine Belgije u Beogradu. Izuzetak predstavljaju lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji nekom od vakcina priznatih od strane EMA (Fajzer, Astra Zeneka, Moderna i Jensen) ili vakcinom Kovišild i ukoliko je od prijema druge doze prošlo najmanje dve nedelje. Takođe, obavezno je testiranje prvog ili drugog dana po dolasku i karantin do dobijanja negativnog rezultata.

Ukoliko lice nema potvrdu o vakcinaciji nekom od priznatih vakcina, mora da poseduje potvrdu o nužnom razlogu putovanja koju izdaje Ambasada K. Belgije u Beogradu, kao i negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata u momentu ulaska u Belgiju. Po dolasku u Belgiju obavezan je karantin u trajanju od 10 dana i ponovno PCR testiranje prvog i sedmog dana. Karantin može biti skraćen ukoliko se dobije negativan rezultat testa sedmog dana.

Svi putnici koji ulaze u Belgiju imaju obavezu da popune Public Health Passenger Locator Form, 48 sati pre ulaska u K. Belgiju, osim putnika koji u Belgiju dolaze kopnenim putem i zadržaće se kraće od 48 sati. Putnici koji dolaze avionom ili brodom moraju da popune Public Health Passenger Locator Form, bez obzira na to koliko vremena će boraviti u Belgiji. Nakon popunjavanja formulara, putnik će dobiti SMS sa aktivacionim kodom.

Tranzit automobilom bez posedovanja PCR testa je dozvoljen, uz obavezu popunjavanja Public Health Passenger Locator Form. PCR test nije potreban za tranzit vazdušnim saobraćajem, ako se ne napušta međunarodna tranzitna zona na aerodromu. Za ostale vidove transporta u tranzitu (voz, autobus) potreban je PCR test, ukoliko je na snazi crveni kod, a lice nije vakcinisano jednom od gore navedenih vakcina.

Više informacija je dostupno na  www.info-coronavirus.be/en i na travel.info-coronavirus.be, gde se može preuzeti i Public Health Passenger Locator Form.

Crna Gora

Pixabay

 

Od 14. septembra, ulazak u Crnu Goru omogućava se samo ako lica (državljani Crne Gore i stranci) ispunjavaju jedan od propisanih uslova:

 • Da je prošlo 14 dana od revakcinacije za vakcine koje se daju u dve doze, odnosno da je prošlo 14 dana od imunizacije vakcinama koje se daju u jednoj dozi;
 • Da osoba poseduje negativan PCR test na kovid-19 koji nije stariji od 72 sata ili pozitivan PCR test koji je stariji od 14 i nije stariji od 180 dana;
 • Da osoba poseduje negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati.

Državljani Crne Gore i stranci sa privremenim boravkom koji ne ispunjavaju nijedan od propisanih uslova se upućuju u izolaciju koju je moguće prekinuti PCR testom koji je negativan šestog dana od prelaska granice. U Crnu Goru bezuslovno ulaze osobe mlađe od 18 godina - i crnogorski državljani i stranci.

Hrvatska

Pixabay

 

Svi putnici koji su u tranzitu, uključujući i osoblje u sektoru saobraćaja, moraće da napuste Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska, inače će im u protivnom biti određena epidemiološka mera samoizolacije, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite.

U Hrvatsku bez većih ograničenja mogu oni iz Evropske unije, šengenskog prostora i država pridruženih šengenskom prostoru, nezavisno od državljanstva - ako poseduju digitalnu EU potvrdu. Oni bez kovid potvrde moći će da uđu sa negativnim antigenskim testom ili potvrdom o preležanoj bolesti.

Međutim, državljani trećih zemalja, u koje spada i Srbija sada mogu da uđu u uHrvatsku sa kovid potvrdom ako u toj zemlji imaju dugotrajni boravak ili pravo boravka na osnovu direktiva EU ili nacionalnog prava, kao i lica koja imaju nacionalne dugoročne vize, a dolaze iz trećih zemalja.

Osobe koje putuju iz turističkih razloga moraju imati potvrdu o rezervaciji ili uplaćenom smeštaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu ili drugom obliku turističkog smeštaja, ili su vlasnici kuća ili plovila, moći će da uđu u Hrvatsku po sledećim uslovima:

- negativan PCR ili antigenski test
- uz potvrdu o preležanom kovidu
- uz pozitivan PCR test kojim se potvrđuje da je osoba bila zaražena u prethodnih godinu dana
- uz testiranje pri ulasku u Hrvatsku
- u slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mera samoizolacije u trajanju od 10 dana.

Ulazak u Hrvatsku biće odobren u slučaju nužnih putovanja državljanima trećih zemalja koji nisu članovi porodica državljana članica šengenskog prostora i država pridruženih šengenskom prostoru, niti su lica s dugotrajnim boravištem.

U pitanju su zdravstveni radnici, istraživači u zdravstvu i njegovatelji starijih lica, pogranični radnici, sportisti, osoblje u sektoru saobraćaja, diplomate, osoblje međunarodnih organizacija i lica koja primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcionisa tih organizacija.

Isto važi i za vojno i policijsko osoblje, humanitarne radnike i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti, putnike u tranzitu, uz obavezu napuštanja Hrvatske u roku od 12 časova od ulaska, lica koja putuju radi školovanja, te mornari ako se ne zadržavaju u Hrvatskoj duže od 12 časova.

Detaljnije o pravilima za ulazak u Hravtsku možete pročitati na sajtu koronavirus.hr.

Kipar

Unsplash

 

Srbija je stavljena na "crvenu listu" ove zemlje što znači da su našim građanima za ulazak u tu zemlju neophodna dva negativna PCR testa. 

Putnici pre ulaska u zemlju moraju da poseduju PCR test ne stariji od 72 sata. Takođe, po dolasku na Kipar moraju da se testiraju, a rezultati se dobijaju u roku od tri sata. Deca do 12 godina izuzimaju se od testiranja. Ove mere neće važiti za građane koji poseduju sertifikat o vakcinaciji.

Francuska

Unsplash

 

Državljani Srbije mogu da uđu u Francusku, pod uslovom da su primili obe doze neke od vakcina odobrenih od strane Evropske agencije za lekove (EMA). 

Vakcinisani građani Srbije moraju imati potvrdu da su najmanje dve nedelje pred put primili drugu dozu vakcina Fajzer/Biotek, Moderna ili AstraZeneka.

Osobe koje su primile dve doze vakcine Sinofarm ili Sinovack, kao i jednu buster dozu mRNK  vakcine (Fajzer ili Moderna), takođe se smatraju kompletno vakcinisanim i mogu da uđu u zemlju.

Putnici koji nisu vakcinisani protiv kovida 19 ili su vakcinisani samo vakcinom koja nije odobrena od strane Evropske agencije za lekove, moraju da predoče dokaz o neodložnom razlogu putovanja u Francusku, negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 48 sati, kao i da provedu 7 dana u samoizolaciji.

Deci do 12 godina nije potreban test.

 

Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju.

 

Nemačka

Unsplash

 

Osobe sa prebivalištem u Srbiji koje su potpuno vakcinisane mogu da putuju iz Srbije u Nemačku, u bilo koju svrhu, ako su vakcinisane cepivom protiv kovida 19, koje je priznala Evropska agencija za lekove (EMA) - Fajzer, Moderna, AstraZeneka i Džonson&Džonson.

Neophodno je da je od poslednje doze vakcine prošlo najmanje 14 dana.

Putnik sa sobom mora da ima sertifikat o vakcinaciji na engleskom ili nemačkom jeziku.

Deci ispod 12 godina dozvoljen je ulazak u Nemačku, iako još nisu vakcinisana, u pratnji bar jednog potpuno vakcinisanog roditelja.

Svim drugim licima sa prebivalištem u Srbiji dozvoljen je ulazak u Nemačku samo u slučaju da poslovnih obaveza ili ako se radi o neodložnom putovanju i to samo uz negativan test.

Turistička putovanja u Nemačku za nevakcinisane nisu moguća.

Grčka

Euronews/Tara Tomović

 

Državljani Srbije mogu da uđu u Grčku avionom ili putem drumskih prelaza.

Za ulazak u Grčku potreban je:

 • elektronski obrazac PLF koji se mora popuniti najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku
 • negativan PCR test, ne stariji od 72 (deci do 5 godina nije potreban test) ili
 • antigenski (brzi) test (ne stariji od 48 sati)
 • potvrda o završenoj vakcinaciji (najmanje 14 dana pre dolaska u Grčku)
 • lica koja su preležala kovid u prethodnih šest meseci pre putovanja, mogu ući sa potvrdom o preležanoj bolesti.
 • deca do 12 godina mogu slobodno ulaziti u Grčku

Svi putnici na graničnom prelazu mogu biti nasumično izabrani za brzi test, a ukoliko je on pozitivan, obavezna je kućna izolacija 14 dana u objektu po izboru putnika ili onom koji bude određen od strane grčkih organa vlasti (o trošku države).

Profesionalnim vozačima u međunarodnom drumskom prevozu nije potreban test ili potvrda o vakcinaciji, ali podležu brzom testiranju na granici.

Mađarska

profimedia

 

Državljani Srbije, pored još 14 država koje nisu članice Evropske unije, mogu da putuju u Mađarsku samo uz negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Mađarske vlasti objavile su da su ublažena ograničenja za ulazak u tu zemlju iz nekoliko zemalja koje nisu članice Evropske unije

Italija

profimedia

 

Državljani Srbije ne mogu ići u Italiju u turističke svrhe. Ulazak je dozvoljen samo u određenim slučajevima:

 • poslovni i zdravstveni razlozi
 • školovanje
 • hitan povratak u mesto stanovanja/boravišta
 • ukoliko su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište u Italiji.

Šta je potrebno od dokumentacije saznajte na sajtu Ambasade Italije u Beogradu.

 

Severna Makedonija

Pexels

 

Strani državljani, kao i državljani Severne Makedonije mogu da uđu u tu državu samo sa:

 • sertifikatom o vakcinaciji;
 • potvrdom o preležanoj bolesti u poslednjih 45 dana;
 • ili negativnim PCR testom, ne starijim od 72 časa.

Strani državljani, koji prolaze kroz Severnu Makedoniju, imaće rok od pet sati za tranzit, uz izjavu na ulasku u državu, koju treba da prilože na graničnoj kontroli na izlasku iz zemlje, preneli su makedonski mediji.

Džavljani Severne Makedonije koji se vraćaju u zemlju posle 1. septembra, a nemaju negativan PCR test, dokaz o primljenoj vakcini ni o preležanom virusu moraće da provedu u karantinu najmanje sedam dana.

Malta

profimedia

 

Malta je 13. jula izdala modifikovan pravilnik, prema kojem državljani zemlja sa liste, na kojoj se nalazi i Srbija, mogu da putuju na Maltu ukoliko imaju potvrdu o vakcinaciji (vakcina priznata od strane EU i SZO), dok će za sve putnike koji ne poseduju taj dokument, biti obavezan karantin od 14 dana.

Ulazak će biti dozvoljen i licima:

 • koja su rezidenti na Malti i vraćaju se na Maltu radi ostanka (ne u kratkotrajnu posetu), a ne poseduju navedene potvrde o vakcinaciji – u tom slučaju moraju prethodno da zatraže "Public Health clearance" od malteškog zdravstvenog organa (mejl: covid19.vetting@gov.mt), prezentuju negativni PCR test, ne stariji od 72 sata, podvrgnu se karantinu u trajanju od 14 dana i ponove testiranje 11. ili 12. dana karantina;
 • koja su prethodnih minimum 14 dana boravila u jednoj od zemalja sa tzv. Amber liste, uz obavezno prezentovanje negativnog PCR testa ne starijeg od 72 sata (pet godina i stariji) ili važeće malteške potvrde o vakcinaciji (12 godina i stariji) ili EU digitalne potvrde o vakcinaciji ili NHS pisma o vakcinaciji.

Sva lica kojima je dozvoljen ulazak na Maltu u obavezi su da pre ukrcavanja na let popune deklaracije: "Public Health Travel Declaration" i "Passenger Locator Form" i predaju ih po sletanju nadležnim organima Malte.

Zahtev za Specijalno odobrenje nadzornika za javno zdravlje sa pratećom dokumentacijom se podnosi preko: covid19.vetting@gov.mt

Preuzimanje malteške potvrde o vakcinaciji vrši se preko: certificatvaccin.gov.mt

Detaljnije informacije o režimu ulaska: deputyprimeminister.gov.mt

Portugal

profimedia

 

Državljani Srbije mogu da uđu u Portugaliju uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili uz brzi antigenski test (TRAg), ne stariji od 48 sati, koji je u skladu sa standardima Komiteta EU za zdravstvenu bezbednost (više detalja se može pronaći ovde). Za decu do 12 godina starosti ne postoji obaveza prezentovanja testa.  Svi putnici koji dolaze u Portugaliju pre puta treba da popune formular koji je dostupan na sledećem linku. Putnici u tranzitu su takođe u obavezi da imaju test.

Rumunija

Unsplash

 

Državljani Srbije mogu da uđu u Rumuniju uz obavezan karantin u trajanju od 14 dana.

Od karantina su izuzete sledeće kategorije:

 • lica koja su vakcinisana, po isteku 10 dana od kompletne vakcinacije;
 • lica kojima je potvrđeno prisustvo virusa korona u prethodnih 90 dana pre ulaska na teritoriju Rumunije;
 • deca uzrasta do tri godine (bez obaveze prilaganja negativnog PCR testa);
 • deca uzrasta između 3 -16 godina (uz  obavezno prilaganje negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata);
 • predstavnici stranih kompanija koje imaju predstavništva/filijale u Rumuniji; vozači teretnih vozila (veći od 2.4 tone) i putničkih vozila (sa više od 9 sedišta); diplomate; pomorsko i rečno osoblje; piloti i letačka posada; železničko osoblje; sportisti angažovani u rumunskim klubovima; prekogranični radnici; studenti; članovi međunarodnih sportskih delegacija; filmski radnici (ukoliko prilože negativan PCR testa);
 • lica koja na teritoriji Rumunije ostaju najduže 72 sata (ukoliko prilože negativan PCR test);
 • lica u tranzitu, pod uslovom da teritoriju Rumunije napuste u roku od 24 sata.

Rusija

Unsplash

 

Državljani Srbije mogu da uđu u Rusku Federaciju vazdušnim putem i to direktnim letom iz Beograda, kao i iz zemalja sa kojima je Rusija obnovila direktne letove.

Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

Državljanima Srbije koji u Rusku Federaciju dolaze drumskim putem ili iz zemalja sa kojima nije obnovljen direktan avionski saobraćaj neophodna je posebna dozvola za ulazak Kriznog štaba Ruske Federacije.

Slovenija

Unsplash

 

Prema odluci slovenačke vlade od 11. jula, za ulazak u tu zemlju bez karantina važiće evropska digitalna potvrda o vakcinaciji ili digitalna potvrda trećih država, a osnovni kriterijum za ulazak je dokaz da je osoba preležala koronu (u prethodnih šest meseci), da je vakcinisana (priznaju se sve vakcine iz Srbije) ili da ima negativan rezultat testa (PCR ne stariji od 72h ili brzi antigenski HAGT ne stariji od 48 sati).

Jedini izuzetak su stranci koji u Sloveniji imaju zemlju ili nekretninu (tzv. dvovlasnici) i za decu mlađu od 15 godina ako su u pratnji roditelja ili staratelja, preneli su slovenački mediji.

*Slovenačka vlada saopštila je da će od 23. avgusta i putnici u tranzitu za ulazak u zemlju morati da pokažu dokaz da su vakcinisani protiv koronavirusa, da su bolest preležali ili da imaju negativan test.*

Španija

Unsplash

 

Državljani Republike Srbije koji putuju direktnim letom mogu da uđu u Španiju samo sa QR kodom, koji mogu dobiti putem sledećeg linka www.spth.gob.es. Ukoliko putnici nemaju direktan let za Španiju i tranzitiraju kroz treću zemlju, obavezno je da provere uslove tranzitiranja kroz tu zemlju.

Španija je od 7. juna ponovo otvorila svoje granice za putnike vakcinisane protiv koronavirusa, koji dolaze iz EU, trećih zemalja ili zemalja povezanih Šengenom.

Putnici koji dolaze u Španiju i imaju sertifikat o imunizaciji vakcinom koju priznaju EU i SZO, mogu slobodno ući u zemlju. To su vakcine Fajzer/Biontek, AstraZeneka, Sinofarm, Moderna i Džonson&Džonson.

Nevakcinisani moraju imati negativan PCR ili antigenski test, ne stariji od 72 sata.

 

Turska

Unsplash

 

Državljani Srbije u Tursku mogu ući sa:

 • potvrdom o potpunoj vakcinaciji izdatoj od strane nadležnog organa, s tim da je druga doza dobijena najmanje pre 14 dana pre dolaska u Tursku (prihvata se i Digitalni zeleni sertifikat)
 • potvrdom od nadležnih organa da je u poslednjih 6 meseci preležan kovid 19.
 • ukoliko lice ne poseduje jedan od prethodna dva navedena dokumenta neophodno je posedovati negativan PCR test, urađen u poslednjih 72 sata pre ulaska u Tursku ili negativan rezultat brzog antigenskog testa uređen 48 sati pre ulaska u zemlju.

Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test. Deci do 12 godina nije potreban nikakav kovid dokument za ulazak u ovu zemlju.

Švajcarska

Unsplash

 

Državljani Srbije mogu da uđu u Švajcarsku.

Ukoliko u Švajcarsku dolaze avionom, potrebno je da popune formular za ulazak ovde, kao i da ispunjavaju jedan od sledeća tri uslova:

 • da su preboleli korona virus i o tome poseduju potvrdu (11. dan od dana izdavanja pozitivnog PCR testa mora biti u poslednjih šest meseci);
 • da su vakcinisani (obe doze) nekom od sledećih vakcina: Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm i o tome poseduju potvrdu;
 • da poseduju negativan PCR ili negativan antigen brzi test.

Ukoliko u Švajcarsku dolaze autobusom ili vozom, putnici moraju popuniti formular za ulazak "Entry form“ sa sajta swissplf.admin.ch (samo ako ne poseduju potvrdu o preležanom koronavirusu u prethodnih šest meseci ili potpunoj vakcinaciji nekom od pobrojanih vakcina).

Ukoliko u Švajcarsku dolaze automobilom, nema posebnih kovid 19 uslova za ulazak.

 

Švedska

profimedia

 

Državljani Srbije od 20. septembra nemaju pravo ulaska u Švedsku bilo da su vakcinisani ili imaju negativan PCR test.

U zemlju će moći da uđu samo oni koji putuju iz "esencijalnih razloga".

To uključuje osobe koje imaju švedsku boravišnu dozvolu, putnicima koji prolaze kroz teritoriju Švedske, zdravstvenim radnicima, putnicima koji obavljaju poslove od esencijalnog značaja, i istraživačima u medicinskoj sferi.

Komentari (1)

Predrag

28.07.2021 10:07

Na sajtu Ambasade Austrije u Beogradu piše: Sledeće vakcine su odobrene za ulazak u zemlju: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson/Janssen, Sinovac i Sinopharm; PAŽNJA: vakcina SPUTNJIK nije odobrena.

Evropa