Aktuelno

Skupa pravda je nedostižna pravda: Kuća ljudskih prava zahteva povlačenje Nacrta zakona o parničnom postupku

Komentari

Autor: FoNet

26/05/2021

-

18:17

Skupa pravda je nedostižna pravda: Kuća ljudskih prava zahteva povlačenje Nacrta zakona o parničnom postupku
Skupa pravda je nedostižna pravda: Kuća ljudskih prava zahteva povlačenje Nacrta zakona o parničnom postupku - Copyright Promo

veličina teksta

Aa Aa

Kuća ljudskih prava i demokratije u Beogradu osudila je danas predloženo rešenje iz Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku kojim se pristup pravdi uslovljava plaćanjem sudskih taksi, jer se tako diskriminišu građani s obzirom na imovno stanje i zatražila njegovo povlačenje.

"Dugo trajanje sudskih postupaka, nepristupačna visina sudskih taksi i troškova pravne pomoći već sada veliki broj građana ostavlja bez mogućnosti da zaštite svoja prava u sudskom postupku", ističe se u saopštenju i dodaje da pravo na pristup sudu podrazumeva pravo pojedinca da svoju pravnu stvar iznese pred sud bez bilo kakvih zakonskih i praktičnih prepreka.

Nacrt zakona značajno uvećava postojeće prepreke i građanima direktno povređuje Ustavom garantovana prava poput prava na pravično suđenje, prava na jednaku zaštitu i pravno sredstvo, i time diskriminiše građane s obzirom na imovno stanje, navodi Kuća ljudskih prava.

Nacrt koji predlaže Ministarstvo pravde predviđa da se podnesak za koji nije plaćena sudska taksa u zakonskom roku od osam dana, smatra povučenim. To znači da će se tužba, odgovor na tužbu ili žalba smatrati povučenim, odnosno da građani po prvi put zbog neplaćanja sudske takse u ovako kratkom roku mogu ostati bez sudske zaštite.

"Povreda Ustavom garantovanih prava"

Prema Polaznom izveštaju o praćenju stanja pravosuđa za Srbiju koje je sprovelo 12 organizacija civilnog društva, čak 73 odsto građana Srbije smatra da su troškovi sudskih postupaka previsoki, navodi se u saopštenju.

Najavljene izmene naročito će teško pogoditi građane koji žele da zaštite prava iz radnog odnosa, upozorava se i naglašava da ostvarenje i zaštita prava građana ne sme biti ograničena samo na one koji imaju novac da plate sudsku zaštitu.

"Budući da predloženo zakonsko rešenje predstavlja povredu Ustavom garantovanih prava i diskriminiše građane slabijeg imovnog stanja, pozivamo Ministarstvo pravde da ovaj Nacrt zakona povuče iz procedure i da prilikom izrade sledećeg Nacrta zakona radna grupa posebno uzme u obzir činjenicu da se više od trećine građana Srbije nalazi na granici siromaštva", ističe se u saopštenju.

Kuću ljudskih prava i demokratije čine Građanske inicijative, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM, Helsinški odbor za ljudska prava, Centar za praktičnu politiku. 

Komentari (0)

Srbija