Društvo

Subvencije države za kupovinu prvog stana: Kako mame da apliciraju za novčanu pomoć od 20.000 evra

Komentari

Autor: Slavica Tuvić

05/02/2024

-

07:10

Subvencije države za kupovinu prvog stana: Kako mame da apliciraju za novčanu pomoć od 20.000 evra
Subvencije države za kupovinu prvog stana: Kako mame da apliciraju za novčanu pomoć od 20.000 evra - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Žene koje postanu mame u ovoj godini mogu aplicirati za novčanu pomoć države za učešće u kupovini prvog stana. Maksimalni iznos koji mogu dobiti je 20.000 evra. Vlada Srbije je na poslednjoj sednici donela odluku da se nastavi sa programom podrške za mlade koji dobiju dete u 2024. godini da reše stambeno pitanje. 

Pravo na novčana sredstva za izgradnju kuće ili učešće za kupovinu stana ili kuće mogu ostvariti majke koje su rodile dete od 1. januara 2024. godine i kasnije. Izuzetno, u slučaju smrti majke, to pravo može ostvariti i otac deteta. Nema ograničenja za godine podnosioca zahteva. 

Za te namene država je ove godine izdvojila 1,5 milijardi dinara. To je novac namenjen da se raspodeli svim parovima koji apliciraju. U prethodne dve godine, koliko se program sprovodi, to pravo su ostvarile 583 majke. 

"Pravo na novčana sredstva može se ostvariti za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koje su utvrđene kao devastirana područja u visini 50 odsto vrednosti radova, kao i za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave – u visini 20 odsto vrednosti radova", navedeno je u saopštenju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Navode da se to pravo može ostvariti i za kupovinu kuće ili stana – u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti, kao i za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – u iznosu od 20 odsto procenjene vrednosti nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto prodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

Papirologija i uslovi

Važan uslov da bi se ostvarilo pravo na ovu vrstu novčane pomoći države je da mama nema kuću ili stan koja se vodi na njeno ime. Takođe, da stan ili kuću nema ni supružnik ili vanbračni partner. 

Iako se očekivalo da će interesovanje mladih parova za ovaj program biti ogromno u realnosti nije tako. U Srbiji se godišnje rodi oko 60.000 beba, a za dve godine programa novčanu pomoć države po tom osnovu dobile su 583 majke.

Možda je jedan od razloga zahtevna papirologija. Roditelji moraju da pribave dvadesetak različitih potvrda, uverenja, izjava da bi aplicirali. Možda je jedan od razloga i to što ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, treba da budu niži od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku. Gleda se prosek plate u poslednja tri meseca.

Na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju nalazi se baner "Subvencije za kupovinu prvog stana" gde se mogu pronaći svi neophodni obrasci, ali i šta je neophodno priložiti od dokumentacije.  

profimedia

 

Podnosilac zahteva potrebno je da priloži više od 20 "papira". Ukoliko se aplicira za sredstva za izgradnju kuće neophodno je da je zemljište na kojoj je planirana izgradnja objekta vlasništvo podnosioca zahteva upisano u katastar nepokretnosti bez tereta, kao da imaju neophodne građevinske dozvole.

Ukoliko se kupuje kuća ili stan, nekretnina mora biti vlasništvo prodavca i upisana u katastar nepokretnosti bez tereta. Majka koja aplicira za subvencije države, kao i njen partner, ne mogu biti sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu zaključno sa prvim stepenom prave linije.

Neophodno je da se dostave: Fotokopirana lična karta, odnosno očitana lična karta podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera. Potrebano je uverenje o državljanstvu podnosioca zahteva, u ovom slučaju majke. Neophodan je izvod iz matične knjige rođenih za svu decu. Prijava prebivališta za svu decu o kojima se majka brine.

Zatim uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova o kretanju prebivališta za podnosioce zahteva. Dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici - izvod iz matične knjige venčanih ili izjava o postojanju vanbračne zajednice overena kod notara.

Ukoliko je u pitanju jednoroditeljska porodica izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja. Potrebno je uverenje iz lokalne samouprave da podnosilac zahteva nije vodio kao obveznik poreza na imovinu na stan ili kuću.

Zahtevi, uverenja...

Potrebno je dostaviti uverenje od Republičkog geodetskog zavoda da podnosilac zahteva ne poseduje nepokretnost (kuću ili stan) na teritoriji Srbije. Uverenje od geodetskog zavoda da supružnik ili vanbračni partner ne poseduje kuću ili stan koja se nalazi na teritoriji Srbije. 

Izjava podnosioca zahteva overena kod notara da nije otuđio kuću ili stan. Izjava partnera overena kod notara da nije otuđio kuću ili stan, koja se nalazi na teritoriji Srbije. 

Unsplash

 

 Potreban je tehnički opis sa popisom radova i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je podnet zahtev za učešće u izgradnji objekta.

Dostavlja se potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvođenje građevinskih radova, zatim građevinska dozvola, predugovor o kupoprodaji stana ili kuće overen kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda.

Navodi se da je neophodno dostaviti dokaz da su ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, da dan podnošenja zahteva, niža od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.

Odluku o dodeli novčanih sredstava donosi Komisija. Ona je imenovana 3. marta 2022. godine i zaseda dinamikom koju diktira broj zahteva koji pristižu.

Preporuka za vas

Komentari (0)

Srbija