Društvo

Mere protiv nasilja u školama na skeneru: Tri predloga nisu prihvaćena, ali uvode se veće kazne za roditelje

Komentari

Autor: Slavica Tuvić

22/12/2022

-

10:51

Mere protiv nasilja u školama na skeneru: Tri predloga nisu prihvaćena, ali uvode se veće kazne za roditelje
Mere protiv nasilja u školama na skeneru: Tri predloga nisu prihvaćena, ali uvode se veće kazne za roditelje - Copyright profimedia, Euronews Srbija

veličina teksta

Aa Aa

Radna grupa za prevenciju nasilja u školama Ministarstva prosvete definisala je deset ključnih mera kako bi se bolje zaštitili učenici, ali i nastavnici u školama. Predstoje izmene zakona i podzakonskih akata da počne njihova primena u praksi. Novine su da učenik neće moći da se ispiše iz škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, brojčano ocenjivanje iz vladanja biće od petog razreda, predviđene su veće novčane kazne za roditelje, više pedagoga i psihologa, veći iznosi naknade za one koji imaju razredno starešinstvo.

Ono što su pojedini predstavnici Radne grupe tražili, a što nije prihvaćeno, je da učenik pada godinu ukoliko ima jedinicu iz vladanja, zatim suspenzija učenika, kao i izričita zabrana mobilnih telefona na časovima. 

Uvođenje novih mera za  suzbijanje nasilja u školama usledilo je nakon dešavanja u Trsteniku gde je učenik izmakao stolicu nastavnici i u Subotici gde je učenik nakon vršnjačkog nasilja ostao bez slezine. Ministarstvo prosvete formiralo je Radnu grupu čiji je zadatak bio da se predlože nove mere u prevenciji nasilja. Imali su oročen mandat do 20. decembra. Članove  Radne grupe činili su predstavnici reprezentativnih sindikata, policije, nekoliko ministarstava, direktori škola, psiholozi, pedagozi, kao i stručnjaci za bezbednost. Svi su izneli svoje predloge koji su na kraju usaglašeni u 10 mera.

Nikolina Janković iz Sindikata obrazovanja Srbije i član Radne grupe kaže za Euronews Srbija da je uvedeno brojčano ocenjivanje vladanja od 5 razreda osnovne škole i da ta ocena ulazi u prosek. Do sada je do petog razreda (uključujući i peti razred) ocena bila opisna. 

"Nije usvojen predlog sindikata da ukoliko je vladanje treća negativna ocena učenik ponavlja razred, odnosno da vladanje ulazi u te tri ocene", navela je Janković za Euronews Srbija.

Predlog je bio i da se suspenduje učenik od pet do deset dana kad je protiv njega pokrenut vaspitno- disciplinski postupak u slučaju nasilja, ali taj predlog nije naišao na podršku. Ostali članovi Radne grupe, pre svega psiholozi, pedagozi, smatrali su da se time ništa značajno neće postići, a posebno kako će se pojačati vaspitni rad ako učenik nije u školi.

Nema ispisnice dok traje disciplinski postupak

Usvojeno je da se odloži izdavanje ispisnice u srednjoj školi do okončanja vaspitno disciplinskog postupka koji se vodi protiv učenika.

Prethodnih dana dosta se govorilo o zabrani upotrebe mobilnih telefona na časovima. Međutim, odlučeno je da se to prebaci na škole i da one urede svojim aktima. Tako je bilo i do sada. Neke škole su uvele zabranu upotrebe telefona na časovima. To inače dozvoljava Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to član 83 koji kaže da je "upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja jedna je od težih povreda obaveze učenika".

Tanjug/Dimitrije Goll

 

Nije prihvaćen ni predlog da se skrati rok za okončanje disciplinskog postupka sa 30 na 20 dana.

"Bilo je reči o tome ali su se uglavnom složili svi da ostane rok od 30 dana pošto procedura zahteva odredjeni postupak koji realno ne može da se okonča u kraćim rokovima", navela je Janković.

Usaglašeno je da se poveća broj stručnih saradnika - psihologa i pedagoga u osnovnim školama u odnosu na postojeći broj. Trenutno svaka škola, koja ima od osam do 23 odeljenja, mora da ima jednog stručnog saradnika. Ubuduće jedan stručni saradnik moraće da se zaposli ako škola ima osam do 20 odeljenja. Za ovu meru neophodno je odobrenje i Ministarstva finansija, jer je neohodno dodatno zapošljavanje ljudi.

Dogovoreno je i da se povećaju  naknade za rad odeljenskog starešine sa sadašnjih 4% na 7%, kao i donošenje Pravilnika o radu odeljenskih starešina. 

Povećane novčane kazne za roditelje

Biće povećane i novčane kazne za roditelje. Za težu povredu obaveze roditelja iz člana Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koja se odnosi na neučestvovanje u vaspitnom radu deteta, kao i za član zakona koji propisuje povredu zabrane (zabranu diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja). Usaglašeno je da zakonski minimum novčane kazne u članu 194.ZOSOV-a bude povećan sa 5.000 na 10.000 i u članu 195.sa 30.000 na 40.000 dinara.

Dogovoreno je i da se izradi nova i obavi revizija postojećih stručnih uputstava o saradnji i komunikaciji institucija pod nadležnošću Ministarstva prosvete, Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde i MUP. Takođe, predviđeno je potpisivanje novih stručnih uputstava o saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici, Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom pravde.

Tanjug/Miloš Milivojević

 

Menjaće se i Pravilnika o društveno korisnom i humanitarnom radu u smislu da se društveno koristan rad ostvaruje u prostorijama škole pod nadzorom nastavnika, roditelja, direktora, odnosno stručnog saradnika ili van prostorija škole u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad, kao i da nijedna odabrana aktivnost društveno korisnog ili humanitarnog rada ne sme osobu koja je bila izložena nasilju, bilo da je reč o učeniku ili zaposlenom, iloziti mogućnosti nove viktimizacije.

Planirana je i izmena Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Za treći nivo nasilja ili zlostavljanja direktor podnosi prijavu nadležnim organima, obaveštava Ministarstvo, odnosno nadležnu školsku upravu u roku od 24 sata putem digitalne nacionalne platforme "čuvam te" sa prvim informacijama o događaju a u roku od 48 sati sa potpunim informacijama i zaključcima sa sastanka tima.

Takođe, ustanova putem nacionalne platforme azurira informacije o postupanju do zatvaranja predmeta.

Komentari (0)

Srbija