Društvo

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost: Nastavljamo da radimo na konkretnim merama prevencije femicida

Komentari

Autor: Euronews Srbija

12/05/2023

-

11:32

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost: Nastavljamo da radimo na konkretnim merama prevencije femicida
FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIC - Copyright FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIC

veličina teksta

Aa Aa

Povodom poslednjeg slučaja femicida u Novom Sadu u skladu sa svojim mandatom posvećenom prevenciji i sprečavanju svih oblika rodno zasnovanog nasilja, uključujući femicid kao njegovu najdrastičniju posledicu, usmereni su napori ka obezbeđivanju okvira za njegovo sveobuhvatno i sistemsko rešavanje, saopštilo je Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost. 

"Država je u prethodnom periodu uradila mnogo po pitanju zakonodavnog i strateškog okvira i jačanja međuresorne koordinacije, što je preduslov za efikasno postupanje i saradnju svih nadležnih resora i pružanje najadekvatnije podrške žrtvama nasilja. Svima nam je u interesu da se svaki takav zločin rasvetli, a javnost blagovremeno i adekvatno bude obaveštena", navodi se u saopštenju. 

Takođe, dalje se navodi da Zakon o sprečavanju nasilja u porodici sadrži eksplicitne odredbe koje se tiču i koordinacije i zajedničkog međusektorskog rada, prema kome u radu grupa za koordinaciju i podršku žrtvama nasilja učestvuju ne samo nadležni državni organi, već i udruženja i organizacije koje se bave ovom tematikom "što nas dalje vodi ka kontrolnim mehanizmima".

"Jedna od inicijativa koju smo pokrenuli u skladu sa donetom Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja je formiranje sveobuhvatnog registra podataka o počiniocima svih oblika rodno zasnovanog nasilja. Ovim registrom bi se obezbedio kontinuitet u praćenju ponašanja prijavljenog lica i unapredila procena rizika od svih oblika rodno zasnovanog nasilja, kao i uslovi za preventivno delovanje", navedeno je u saopštenju. 

Kako se navodi, kroz zajednički rad sa resornim ministarstvima i Republičkim javnim tužilaštvom u čijoj nadležnosti je ovaj registar, Koordinaciono telo pruža kontinuiranu podršku njegovom uvođenju i uspostavljanju funkcionalnog sistema za praćenje slučajeva nasilja, uz poseban fokus na koordinirano delovanje nadležnih državnih organa.

U saradnji sa Mrežom "Žene protiv nasilja“, ustanovljen je i Dan sećanja na žene žrtve nasilja koji se obeležava 18. maja svake godine.

"Od neprocenjivog značaja u zajedničkoj borbi protiv problema rodno zasnovanog nasilja je doprinos obrazovnog sistema, kao i medija koji pored informativne, imaju i ulogu kreiranja društvene svesti o pravilnom razumevanju, prepoznavanju i reagovanju na njega", piše u saopštenju. 

Dalje, Koordinaciono telo navodi da se kroz projekat "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama“ radilo na prevenciji - kroz rad sa najmlađima, dečacima i devojčicama, rad sa počiniocima nasilja, pružanju podrške žrtvama i uvođenja rodne ravnopravnosti u obrazovni sistem.

"Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost nastaviće da aktivno učestvuje u uvođenju konkretnih mera i da uz podršku međunarodnih partnera i civilnog društva radi na prevenciji najekstremnijih ishoda rodno zasnovanog nasilja. Među ključnim preduslovima za to je osnaživanje žena i podrška njihovom ohrabrivanju da prijave nasilnike i podizanje svesti šire zajednice o odgovornosti svakog pojedinca u ovim procesima", navedeno je u saopštenju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. 

Preporuka za vas

Komentari (0)

Srbija