Društvo

Veće kazne za roditelje nasilnih učenika: Minimalna novčana kazna se povećava sa 30.000 na 40.000 dinara

Komentari

Autor: Slavica Tuvić

01/09/2023

-

19:03

Veće kazne za roditelje nasilnih učenika: Minimalna novčana kazna se povećava sa 30.000 na 40.000 dinara
Veće kazne za roditelje nasilnih učenika: Minimalna novčana kazna se povećava sa 30.000 na 40.000 dinara - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Povećanje minimalne kazne za roditelje nasilnih učenika sa 30.000 na 40.000 dinara, samo je jedna od novina koju donose izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV). Zakon je ušao u skupštinsku proceduru, ali još nije poznato kada će poslanici o njemu glasati.

Ovo povećanje novčane kazne predviđeno je za roditelje ukoliko njihovo dete prekrši članove zakona koji definišu zabranu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i zabranu ponašanja koje vređa ugled, čast i dostojanstvo.

Novina je i povećanje minimalne kazne sa 5.000 na 10.000 dinara, ukoliko roditelj prekrši član zakona koji reguliše odgovornost roditelja. To se odnosi na upis deteta u predškolsko i osnovnu školu, obavezu redovnog pohađanja nastave, ali i da roditelj pravda izostanke učenika, da na poziv škole uzme aktivno učešće u svim oblicima vaspitnog rada sa učenikom i drugo. 

Povećanje se odnosi na minimalne kazne, dok maksimalne u oba slučaja mogu biti do 100.000 dinara, i to se nije menjalo.

Da su neophodne izmene prosvetnih zakona videlo se nakon događaja u Tehničkoj školi u Trsteniku krajem prošle godine, kada su učenici izmakli stolicu nastavnici engleskog jezika, sve to snimali telefonom i kačili na društvene mreže. Kulminiralo je tragedijom u Ribnikaru, kada je učenik te škole ubio devet đaka i čuvara škole, a ranio šest osoba.

Nakon tih događaja definisane su mere koje je neophodno sprovesti kako bi se bolje zaštitili učenici, ali i nastavnici u školama.

Brojčano ocenivanje vladanja

Novina koju donose izmene i dopune ZOSOV-a je i brojčano ocenjivanje vladanja od drugog razreda osnovne škole. Do sada je brojčano ocenjivano vladanje od šestog razreda. Vladanje će se ocenjivati u prvom i u drugom polugodištu. 

"Vladanje učenika prvog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta opisnom ocenom koja ne utiče na opšti uspeh učenika. Vladanje učenika od drugog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja i vladanje učenika svih razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se brojčano u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta i utiče na opšti uspeh. Učenik se ocenjuje najmanje dva puta u polugodištu iz vladanja", navedeno je u predlogu Zakona.

profimedia

 

U predlogu je navedeno i da je škola dužna i da opštim aktom propiše upotebu mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja, a da smernice za upotrebu mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva donosi Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja..

Novine u ZOSOV-u su i mogućnost pojačanog vaspitnog rada sa učenicima koji čine nasilje ili ispoljavaju problematično ponašanje i van škole, zatim mogućnost društveno-korisnog rada i angažovanja učenika u okviru pojačanog vaspitnog rada, skraćene rokove za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka u slučajevima teže povrede obaveza učenika.

Učenik, protiv koga se vodi disciplinski postupak, više neće moći da se ispiše iz škole dok se vodi disciplinski postupak. Zakon je predvideo i obavezu intenzivnije saradnje i komunikacije svih ustanova koje se bave zaštitom od nasilja - škole, MUP, Centri za socijalni rad, lokalne zajednice.   

Za bilo koji oblik vršnjačkog nasilja (fizičko, verbalno, seksualno, digitalno) škola je u obavezi da vodi vaspitno-disciplinski postupak o kojem obaveštava roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika.

Disciplinski postupak pokreće direktor škole, o čemu obaveštava roditelje učenika. Direktor vodi postupak i okončava ga rešenjem. U vaspitno-disciplinskom postupku učenik, uz prisustvo roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, kao i svi ostali učesnici i svedoci moraju biti saslušani i dati pisanu izjavu.

Za discplinski postupak 30 dana

Često su direktori škola imali problem da se roditelji nasilog učenika ne odazivaju na pozive. Zakon je i tu jasno propisao kako se reaguje.

profimedia

 

"Ukoliko se roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika, koji je uredno obavešten, ne odazove da prisustvuje vaspitno-disciplinskom postupku, direktor škole postavlja odmah, a najkasnije narednog radnog dana, psihologa, odnosno pedagoga ustanove da u tom postupku zastupa interese učenika, o čemu odmah obaveštava centar za socijalni rad. Vaspitno-disciplinski postupak okončava se donošenjem rešenja u roku od 30 dana od dana pokretanja", stoji u predlogu Zakona.

U okviru pojačanog vaspitnog rada sa učenicima realizuje se i društveno-korisni, odnosno humanitarni rad.

U vaspitno disciplinskom postupku koji je pokrenut za težu povredu obaveze učenika učenik može biti udaljen sa nastave iz škole najkraće pet radnih dana, a najduže do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka. 

Škola je u obavezi do dostavi nastavni materijal učeniku kako bi se obezbedio kontinitet u obrazovanju. Takođe, o udaljenju učenika sa neposredne nastave obaveštava se nadležni centar za socijalni rad radi zajedničkog delovanja u realizaciji pojačanog vaspitnog rada.

 

 

Komentari (0)

Srbija