Politika

Vlada usvojila izmene i dopune zakona o elektronskim medijima: Javne tarife za političko oglašavanje iste za sve

Komentari

Autor: Tanjug

02/12/2021

-

16:38

Vlada usvojila izmene i dopune zakona o elektronskim medijima: Javne tarife za političko oglašavanje iste za sve
Tanjug/Tanja Valić - Copyright Tanjug/Tanja Valić

veličina teksta

Aa Aa

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici niz predloga, izmena i dopuna zakona, a jedan od njih je i Predloga zakona o elektronskim medijima, saopšteno je nakon sednice Vlade.

Imajući u vidu ulogu koju elektronski mediji imaju u sistemu javnog informisanja, a naročito tokom izborne kampanje, Vda je usvojila izmenjen i dopunjen Predloga zakona o elektronskim medijima.

Deset dana pred izbore bez otvaranja puteva

Tim izmenama obavezuju se pružaoci medijskih usluga da pre početka izborne kampanje objave tarife za političko oglašavanje, uz pravilo te cene moraju važiti za sve učesnike na izborima.

U cilju daljeg unapređenja uslova za održavanje izbora, propisuje se zabrana da deset dana pre dana određenog za glasanje, mediji izveštavaju o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti, odnosno obeležava početak izgradnje takvih objekata, ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, narodne poslanike, poslanike u skupštinama autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave.

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, Predlogom zakona o tržištu kapitala koji je danas usvojen postići će se veća transparentnost i odgovornost u poslovanju, razvoj finansijskih instituta na tržištu kapitala, a samim tim biće stvoreno atraktivnije tržište za domaće i strane investitore, što će pozitivno uticati na povećanje broja učesnika na domaćem tržištu i na održiv ekonomski rast.

Novi Zakona o tržištu kapitala biće usklađen sa pravnim tekovinama Evropske unije i obezbediće veći stepen zaštite investitora i pravne sigurnosti, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Ministarstvo finansija na izradi odredaba ovog zakona sarađivalo sa relevantnim institucijama.

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Predloga zakona o elektronskom fakturisanju kojim je privredi i javnom sektoru omogućeno da zbog prilagođavanja novom sistemu elektronskih faktura, prelazni rok bude do kraja aprila naredne godine.

Od 1. maja 2022. godine subjekti u javnom sektoru imaće obavezu da primaju, čuvaju i izdaju elektronsku fakturu drugom subjektu javnog sektora, dok će subjekti u privatnom sektoru imati obavezu da izdaju elektronsku fakturu subjektu javnog sektora.

Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora, primenjivaće se od 1. jula 2022. godine, kao što je i bilo planirano.

Obaveze izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora nastupaju od 1. januara 2023. godine. To su ujedno i datumi od kada se primenjuje i obaveza da se elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednost.

Vlada je usvojila izmene i dopune Predloga zakona o utvrđivanju druge garantne šeme, kao mera dodatne podrške privredi usled negativnog uticaja pandemije bolesti kovid 19.

Njima je predviđen izuzetak u pogledu mogućnosti garantovanja Republike Srbije za kredite koji mogu biti odboreni korisnicima koji spadaju u preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u sektorima putničkog transporta, ugostiteljstva, turističkih agencija i hotelijerstva u gradovima, pod uslovima da su prethodno izmirili obaveze po kreditima odobrenim u skladu sa prvom garantnom šemom.

Učešće u programu "Kreativna Evropa"

Usvojen je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Evropske unije o učešću Srbije u Programu „Kreativna Evropa" (2021-2027) kojim se našoj zemlji omogućava nastavak učešća u najznačajnijem programu Evropske unije za kulturu.

Vlada Srbije usvojila je i Uredbu o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine kojom se propisuje postupak učešća javnosti u donošenju odluka i usvajanju planova kvaliteta vazduha regionalnih i lokalnih planova za upravljanje otpadom, kao i planova upravljanja opasnim otpadom, nacionalnog plana za upravljanje otpadom, programa prevencije stvaranja otpada, akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini, kao i plana zaštite voda od zagađenja.

Kako je saopšeno, uredbom se ta oblast usklađuje sa evropskom direktivom, kao i Konvencijom o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine - Arhuska konvencija, kao deo važeće legislative Evropske unije.

Na sednici je usvojen i Zaključak o saglasnosti sa tekstom projekta: "Veštačka inteligencija u službi opšteg dobra - omogućavanje ekosistema podesnog za veštačku inteligenciju u Srbiji".

Cilj projekta je jačanje institucionalnog i zakonodavnog okvira za veštačku inteligenciju i unapređenje saradnje javnog i privatnog sektora, kao i akademskih ustanova u toj oblasti, saopštila je Vlada Srbije.

Komentari (0)

Srbija