Vise o temi

Opasna zona Srbije: Na skoro tri miliona kvadratanih metara i 150 lokacija zaostale eksplozivne naprave - gde su kritične tačke?