Novac

Globalna ekonomska stabilnost: Da li je "nova zlatna podloga" efikasno rešenje ekonomskih protesta u EU?

Komentari

Autor: Euronews Srbija

12/02/2024

-

21:00

Globalna ekonomska stabilnost: Da li je "nova zlatna podloga" efikasno rešenje ekonomskih protesta u EU?
Globalna ekonomska stabilnost: Da li je "nova zlatna podloga" efikasno rešenje ekonomskih protesta u EU? - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Tektonski poremećaji u ekonomskim tokovima, koji su pre Covid-19 krize mnogima bili nezamislivi, doveli su do oblikovanja novog svetskog poretka i pitanja da li postoji nešto što bi se moglo nazvati “globalna ekonomska stabilnost”. Pritom, legitimitet ovakvog pitanja, očigledan je kroz sve ono što se dešavalo tokom same Covid-19 krize, kroz ekonomsku fluktuaciju izazvanu nestabilnošću energetskog tržišta, kao i u postojanju masovnih ekonomskih protesta kojima svedočimo proteklih nedelja.

Sve to nameće pitanje ne samo o statusu “globalne ekonomske stabilnosti” već i o tome da li postoji referentna sigurnost – “zlatna” ili “nova zlatna podloga”, šta je to, kakav je status EU u svemu tome, kao i koliko je unapređena pozicija građanina, a kako je reč o ekonomskim tokovima, u kojoj meri sve ovo ima direktnu i trenutnu korelaciju sa uvođenjem instrumenata za veću zaštitu prava potrošača i pojedinačnog subjekta u povezanim poslovnim procesima.

"Ukoliko na pravi način želimo da osvetlimo ovu temu, moramo da obratimo pažnju na prisutne aktivnosti u adaptaciji postojećih i uvođenju novih zakonskih regulativa u agendama platnih procesa, zaštite prava potrošača, novim merama centralnih banaka, agendi digitalne ekonomije, procesima u okviru uvođenja digitalnih nacionalnih valuta izdatih od strane centralnih banaka i to obe vrste agendi - one koje se sprovode na nacionalnim nivoima do onih koje se usaglašavaju u administracijama Evropske komisije, OECD-a, G20 kao i specijalizovanim radnim grupama za koordinaciju centralnih banaka“, kaže za Euronews Srbija Tomas Stefan Nol, potpredsednik MonTiN Safe ekspertske administracije koja je jedna od 13 članica radne grupe u Londonu u okviru svetske Payment asocijacije za kordinaciju više od 110 centralnih banaka koje integrišu svoju digitalnu nacionalnu valutu, a još i  aktivno  korespondira na nivou Evropske komisije i OECD-a u okviru adaptacije i uvođenja novog zakonodavstva za bolju zaštitu potrošača i novu platnu regulativu. Takođe, deluje i u realizaciji zelene agende i agendama digitalne trgovine, digitalizacije biometrijskih dokumenata i integracije multimodalnog transporta i prevoza. 

Faktor otpornosti "globalne ekonomske stabilnosti"

"Svi ovi procesi između sebe moraju da budu kordinisani, kako bi se sprečila fragmentacija u zakonodavstvu i sve pomenute agende suštinski moraju da budu usklađene i sa energetskim sektorom i sa zelenom agendom i jedinstvenim standardizovanim instrumentima koji mere i energetsku efikasnost i otisak zagađenosti, kako bi proces zaštite potrošača mogao da bude zaokružen. Samo u takvom slučaju može se očuvati brzi odaziv u korelaciji zaštite potrošača i globalne ekonomske stabilnosti, što onda predstavlja faktor otpornosti "globalne ekonomske stabilnosti"  - nastavlja Nol.

MonTiN Safe promo

Tomas Stefan Nol

"Ovakva postavka je jako važna, jer je neophodno uspostavljanje povratne sprega sa trenutnim odazivom između "globalne ekonomske stabilnosti" i efikasnih mehanizama i instrumenata koji obezbeðuju otpornost u funkcionisanju povezanih poslovnih procesa i koji na isti način uspešno štite prava potrošača. Eklatantan primer je ono što se pokazalo tokom Covid-19 lavirinta, da nepostojanje efikasnosti pomenutog mehanizma stvara lančanu reakciju gde se problem likvidnosti jednog subjekta reflektovao u bankrotstvo povezanih lica, a da, pritom, centralne banke nisu posedovale jake instrumente da dovoljno brzo odreaguju. Ovakav efekat leptira demonstrirao je ranjivost globalne ekonomske stabilnosti na nivou velikih razmera", razjašnjava Nol.

Efekat leptira pokazao ranjivost svetske ekonomije

"Svi smo upoznati sa primerima bankrotstva velikih međunarodnih koorporacija, avio prevoznika (čak i nacionalnih), problemima sa vraćanjem uplaćenih turističkih aranžmana, zastojima u spoljno - trgovinskim lancima gotovo svih ekonomija... Stvoreni efekat leptira pokazao je ranjivost globalne ekonomske stabilnosti, dok je sprega sa slabljenjem pojedinačnih državnih ekonomija dovela do reakcija centralnih banaka i mnoštva novih pojedinačnih finansijskih mera i regulativa, a sve to je rezultiralo stvaranjem okidača za ono što se aktuelno naziva “oblikovanje svetske ekonomije”. Kasniji efekti, kao što je energetska kriza i aktuelni ekonomski protesti samo su dodatno podvukli sve pomenuto", kaže Nol.

Tanjug/AP/Giannis Papanikos

 

U ovom momentu više od 110 centralnih banaka ušlo je ili najavilo ulazak u formiranje svoje centralne digitalne nacionalne valute. Razlog za to je proces programabilnog plaćanja koje ovakve valute imaju I koje su pod direktnom kontrolom centralnih banaka – kako bi se stvorili nezavisni mehanizmi za jačanje sopstvene ekonomije, ali i brža reakcija centralnih banaka u slučaju svih nepredviðenih situacija. 

"Koliko god delovalo da se globalna ekonomska stabilnost može pospešiti kroz jačanje otpornosti pojedinačnih državnih ekonomija i pojedinačnih regulativa i mehanizama za bolju zaštitu potrošača kroz segment programabilnog plaćanja, a koji samim tim štite i funkcionisanje povezanih poslovnih procesa, postoji velika opasnost od neusaglašenosti različitih regulativa, te da u praksi zato doðe do zastoja platnih tokova. Zastoj bi mogao trajati dok se se spor o nadležnoj regulativi ne razreši, što je opet pitanje nove regulative koja se tiče arbitraže i, u ovako začaranom krugu, opet se javlja domino efekat i sličan scenario kao u COVID-19 krizi, koji direktno utiče na globalnu ekonomsku stabilnost", upozorava Nol.

Trenutan uticaj na zaštitu portošača

"Nova zlatna podloga" treba da obezbedi sigurnost i da ima trenutan efekat na zaštitu potrošača i jednim delom ovo može da se postigne kroz instrument programabilnog plaćanja koje je pod direktnom kontrolom centralne banke, ali to, kaže Nol, nije dovoljno. 

"Da bi se obezbedio instrument koji se zove “zlatna podloga” zaštita i sigurnost moraju da postoje permanentno i inverzno u odnosu na bilo kakvu moguću fragmentaciju ako se pojavi, što znači zaštita u svim prekograničnim poslovnim procesima. Kako je reč o direktnoj kontroli centralnih banaka, moguće je uvesti garanciju kroz deponovani kolateral i to dve vrste: ukupan kolateral kao garancija za realizaciju ugovorene obaveze i penalni kolateral (koji se na kraju obračunava kao mera stepena odstupanja od prethodno dogovorene realizacije). Ako se tome doda alat koji uvodi komponentu energetske efikasnosti i alat koji digitalno skladišti otisak zagađenosti - gde količina zagađenosti kao i trošak energije korespondiraju sa penalnim kolateralom, onda je, na ovaj način, uspostavljen modul koji može trenutno da zaštiti pojedinačni subjekat, a istovremeno izmeri da li je i koliko je koji subjekat naneo štete i to različite vrste – od toga da ugovorena realizacija nije izvršena ili je došlo do odstupanja u realizaciji, kašnjenja, većeg utroška resursa ili sredstava, više energije ili je emitovana veća zagađenost... Ovako se preko kontrole centralne banke može povezati i subvencionisano kreditiranje za subjekte koji ne izazivaju ili prihvataju da smanje štetan doprinos ili su se obavezali da povećaju efikasnost, a kako se sada sve u ciklusu povezuje, u svakom trenutku moguće je detektovati da li je došlo do zloupotrebe subvencije i u slučaju da jeste, saglasno da je u svim segmentima prisutan deponovani kolateral, u istom trenutku ukupna sredstva se mogu povući uključujući i penalnu kompenzaciju".

profimedia

 

Ono što ta "nova zlatna podloga" donosi je ekonomska stabilnost koja u tom slučaju ne bi zavisila od pojedinačne valute i njenih eventualnih inflatornih evolucija i pre bi se moglo reći da je „nova zlatna podloga“ globalno unificirani i standardizovani nalog za naplatu obračunate štete koji se trenutno realizuje i gde se vrši trenutna naplata ili, ako je reč o povezanim poslovnim procesima, naplata ide kroz zaključani kolateral.

Ovde su zanimljive i neke nove dimenzije koje se formiraju – kao što je formiranje totalno novih berzi, trgovina hartijama od vrednosti koje predstavljaju samo penalni kolateral, što bi se moglo i nazvati formiranje "berze ponašanja“.

Efikasna i sigurna zaštita građana i privrednih društava

Ključno je da “globalna ekonomska stabilnost”, kroz element “nove zlatne podloge”, obezbeđuje trenutnu, efikasnu i sigurnu zaštitu svakog građanina i privrednog društva.

"U cilju demistifikacije digitalnih nacionalnih valuta izdatih od strane centralnih banaka, važno je pomenuti da digitalne nacionalne valute predstavljaju novac sa karakteristikom programabilnog plaćanja i da to nije programabilan novac. Odnosno – digitalne nacionalne valute ne poseduju nikakvu dodatnu mogućnost većeg stepena kontrole u odnosu na druge digitalne efikasno integrisane elektronske sisteme plaćanja, pa je tako izuzeta svaka moguća debata vezano za uspostavljanje veće kontrole pojedinaca. Ovde je, naprotiv, uspostavljena veća zaštita, jer se programabilnim plaćanjem, koje je pod kontrolom centralne banke, uspostavlja zaštita potrošača i obezbeðuje se da je plaćanje realizovano namenski zbog obavljene prethodno ugovorene obaveze, Takođe, ne može doći do zloupotrebe sredstava, tako da se obezbeđuju uslovi za garanciju realizacije ugovorene obaveze. S druge strane, ako je reč o subvencionisanim kreditima ili zelenim investicijama ili zelenim kreditima, građanima se, na ovaj način, obezbeðuje veća zaštita životne sredine", objašnjava Nol.

Minulih dana svedoci smo potpisivanja niza protokola EU i Japana u okviru EU Trade i EU Digital Trade segmenta, koji su posledica doprinosa aktivnosti Evropske komisije u okviru OECD-a pri agendi digitalne ekonomije, koja je inicirana još pre Covid-19 krize, a zvanično usvajanje Principa potpisano je na ministarskom sastanku OECD-a pre dve godine na Gran Kanariji. Ove aktivnosti koje Evropska komisija sprovodi nesumnjivo poboljšavaju stabilnost EU ekonomije i ostvuju doprinos unapređenju globalne ekonomske stabilnosti. 

"Iz ovoga se jasno vidi kompatibilnost sa modulom koji predstavlja “novu zlatnu podlogu”. To je jako interesantan element, ako govorimo u svetlu trenutnih ekonomskih protesta. Naime, obezbeđujući uslove za jaču EU ekonomiju i uspostavljanje globalne ekonomske stabilnosti – EU je apsolutno uspostavila sve elemente da se zaštitom globalne ekonomije istovremeno štiti i pojedinačni subjekat i svi povezani procesi, kao i da se sprečava bilo koji vid fragmentacije", kaže Tomas Nol, potpredsednik MonTiN Safe ekspertske administracije i dodaje:

"Modul za “novu zlatnu podlogu” zapravo predstavlja aparat u sistemu centralne banke – deponovani kolateral, koji predstavlja i instrument koji obavezuje činioce da realizuju ugovorenu poslovnu obavezu i on je pod upravom centralne banke. Dakle, subjekti koji učestvuju u procesima deponuju kolateral ili avans kako bi osigurali realizaciju poslovnog dogovora ili sigurnosti plaćanja a ovo obezbeðuje najjaču garanciju. Drugim rečima, uspostavljanjem snažnog mehanizma globalne ekonomske stabilnosti i zaštite potrošača – EU ekonomija pored neprocenjivog elementa uspostavljanja snažne otpornosti, istovremeno omogućava akumulurinje kapitala koji je u razmeri 6 - 7% EU GDP koji je pod upravom centralne banke za samo prvih 6 meseci operativne integracije. Ovo je jako značajan impuls za bilo koju ekonomiju i ovime se potvrđuje otpornost EU ekonomije da izdrži proces subvencionisanja".

Rešenje problema povraćaja sredstava usled otkazivanja turističkih aranžmana

Građanima EU, ali i Srbije, vrlo je značajno da se problemi sa vraćanjem novca u otkazivanju turističkih aranžmana ne ponove kao što se dešavalo tokom COVID-19 krize.

"Turistički ekosistem predstavlja jedan od najkompleksnijih povezanih poslovnih procesa a pomenuta "nova zlatna podloga" ovde efikasno deluje.  U turističkom ekosistemu neophodno je obezbediti, ne samo trenutni povraćaj sredstava usled otkazivanja – neophodno je obezbediti trenutnu likvidnost svih povezanih subjekata i obezbediti instant dostupnost sredstava i onim subjektima koji su na kraju lanca. npr. hotelima čiji novac se nalazi kod agencija. Zbog prisustva penalne kompenzacije, ali i energetskog segmenta i otiska zagađenosti – prosta integracija SMART ugovora uparenog za zaključavanjem sredstava ne funkcioniše i element "nove zlatne podloge" pod kontrolom centralne banke jedino je održivo rešenje. S druge strane da bi se obezbedila stabilnost u instant dostupnosti sredstava subjektima na kraju lanca, opet je neophodna uloga i kontrola centralnih banaka, čime se još jednom potvrđuje značaj "zlatne podloge" i uloge centralne banke u stabilizaciji ranjivog ekosistema i gde se sve na kraju reflektuje na zaštitu potrošača i omogućavanju krajnjem korisniku, u ovom slučaju turisti, da u slučaju otkazivanja trenutno raspolaže svojim novcem i dodatno da dobije penalnu kompenzaciju".

Euronews/Nevena Zdravković

 

Takođe, ovaj model, ako je na pravi način usaglašen sa ostalim agendama Evropske komisije i stavljen pod kontrolu centralne banke – može da pretstavlja jedinstveno univerzalno rešenje za sve ostale sektore i bude verifikacija buduće globalne ekonomske stabilnosti, "nove zlatne podloge", trenutne zaštite potrošača i povezanih poslovnih procesa, energetske efikasnosti i otiska zagađenosti, a istovremeno, povratnom spregom, kroz akumulativnu novčanu masu, dodatno osnažuje EU ekonomiju.

21. februara svih 27 turističkih nacionalnih asocijacija EU organizuju Samit na temu povećanja otpornosti u turističkom ekosistemu i obezbeđivanje platnih rešenja koje ovome daju potporu. MonTiN Safe administracija će biti prisutna kao posmatrač, da još jednom čuje sve detalje koji dolaze od strane poslovne zajednice, uz ulogu da iskordinira na nivou tela u svetskoj Payment asocijaciji u Londonu, OECD sektora i Evropske komisije.

"Svesni smo činjenice da je sve ovo  velikog značaja za svakog EU stanovnika i u tom kontekstu, MonTiN Safe tim će izvestiti javnost, ne samo o promenama u turističkom ekosistemu, već i o širim procesima i aktivnostima na nivou Londona, Evropske komisije i OECD-a koje naš tim pokriva i koje se odnose na međusobni odnos zaštite potrošača i globalne ekonomske stabilnosti" – zaključuje Tomas Nol. 

         

Komentari (0)

Biznis