Aktuelno iz kulture

Život - San- Smrt: Velika izložba posvećena simbolizmu u Galeriji Matice srpske

Komentari

Autor: Euronews Srbija

05/11/2021

-

09:46

Život - San- Smrt: Velika izložba posvećena simbolizmu u Galeriji Matice srpske
Promo/Galerija Matice srpske - Copyright Promo/Galerija Matice srpske

veličina teksta

Aa Aa

Izložba "Život - San - Smrt. Evropski okviri srpskog simbolizma" biće otvorena 5. novembra (19h) u Galeriji Matice srpske, a zahvaljujući virtuelnoj prezentaciji svi zainteresovani, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, biće u prilici da i iz udobnosti svoga doma u bilo koje vreme "prošetaju" izložbom.

Postavku čini devet celina, koje govore više o ključnim temama simbolizma, internacionalnim umetničkim pravcem koji je obeležio evropsku umetničku scenu s kraja 19. i početkom 20. veka. 

Ovaj kompleksan pravac ujedinio je dve najstarije nacionalne muzejske ustanove, Galeriju Matice srpske u Novom Sadu i Narodni muzej u Beogradu, na zajedničkoj realizaciji izložbe "Život - San - Smrt. Evropski okviri srpskog simbolizma" sa ciljem da se predstave osobenosti srpskog simbolizma sagledane u evropskim okvirima.

Promo/Galerija Matice srpske

 

Odabirom 77 umetničkih dela iz nacionalnih i evropskih muzejskih i privatnih kolekcija izložba pruža celovitu sliku o ključnim tematskim opredeljenjima, stilskim izborima i umetničkim dometima srpskog i evropskog simbolizma. 

Reprezentativna ostvarenja nacionalnih umetnika iz domaćih muzejskih kolekcija ilustruju proces prenosa tema i ideja evropskog simbolizma u okvire srpske likovne kulture, kao i tematsku raznolikost i osobenu poetiku srpskog simbolizma. 

"Iako je za većinu srpskih odnosno južnoslovenskih umetnika krajem 19. i tokom prvih decenija 20. veka, simbolizam bio samo jedna epizoda u umetničkom stvaranju, mnogi od njih - Đorđe Krstić, Nadežda Petrović, Vlaho Bukovac, Paja Jovanović, Marko Murat, Paško Vučetić, Miho Marinković, Aleksandar Sekulić, Đoka Jovanović, Ivan Meštrović i drugi, stvorili su vrhunska dela simbolističkog prosedea koja predstavljamo na izložbi, zajedno sa slikama Stevana Aleksića i Leona Koena, u čijem stvaralaštvu je ovaj umetnički pravac našao svoj najpotpuniji i najčistiji izraz", navode iz Galerije Matice srpske.

Vodeći evropski predstavnici simbolizma

Najveći iskorak ostvaren je izlaganjem dela vodećih predstavnika evropskog simbolizma poput Gistava Moroa, Odilona Redona, Franca Štuka, Gabrijela fon Maksa, Rudolfa Jetmara, Adolfa Hiremi-Hiršla, Eduarda Vajta, Jana Toropa, koja dolaze iz Galerije Belvedere u Beču i hrvatskih muzeja (Muzeja za umjetnost i obrt i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti iz Zagreba, i Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku). 

"Na taj način stvorena je mogućnost da se paralelno sagledaju dela evropskih i nacionalnih umetnika i time još jednom potvrdi da je srpska likovna umetnost integralni deo evropske umetnosti i kulture. Pored istorijskog pogleda, izložba donosi i primere savremene umetničke prakse predstavljanjem dela umetnika Rastka Stefanovića, čime se ukazuje na važnost simbolističkih ideja i njihovo univerzalno trajanje", dodaju iz Galerije Matice srpske.

Promo/Galerija Matice srpske

 

 

U zajedništvu svojih naučnih znanja i muzejskih iskustava izložbu i istoimeni katalog su osmislili i realizovali dr Snežana Mišić, muzejska savetnica Galerije Matice srpske i dr Igor Borozan, profesor na Odseku za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  

Sastavni deo izložbe je i zbornik radova "Evropski okviri srpskog simbolizma" u kojem su sakupljeni radovi devet stručnjaka iz oblasti istorije umetnosti, vizuelne kulture i književnosti, a tokom tri meseca trajanja izložbe publiku očekuje i kvalitetan i sadržajan prateći program.

Svakodnevna kustoska tumačenja, predavanja stručnjaka iz oblasti istorije umetnosti, vizuelne kulture, književnosti, filozofije, psihologije i muzike, konzervatorske priče, edukativni programi i kreativne radionice za decu i mlade, osmišljeni su sa željom da se što široj publici približe osnove i osobenosti srpskog i evropskog simbolizma. 

Virtuelna tura i detaljan prateći program izložbe dostupni su na zvaničnom sajtu Galerije Matice srpske.

Kroz devet celina publika će se upoznati sa ključnim temama simbolizma:

Život i Smrt

U osnovi simbolističkog sveta ideja, potkrepljenih teorijom Sigmunda Frojda po kojoj je ljudska priroda vođena sudelovanjem dva urođena nagona - životnim instinktom i nagonom za smrću, nalaze se egzistencijalna pitanja o ciklusu života i smrti, o večitoj borbi i preplitanju Erosa i Tanatosa. 

Tajni svet snova

Snovi, kao čista manifestacija podsvesnog u kojima se otkriva put do univerzalne istine, postali su jedna od najpopularnijih tema u kulturi simbolizma. Oni su posrednici između realnosti i onostranog, svesnog i nesvesnog, jer prevode skrivene želje, strasti, strahove u jezik simbola.

Preispitivanje sopstva - Memento mori

Preispitivanje sopstva dodatno je bilo podstaknuto devetnaestovekovnim filozofskim traktatima koji modernog čoveka definišu kao "marionetu u tragičnom univerzumu beznađa", bez vere u lično i kolektivno spasenje, ali i poimanjem umetnika kao izolovanog i neshvaćenog genija koji posreduje između dva sveta, između dve realnosti.

Individualna religija i nova spiritualnost

Individualna religija i nova spiritualnost, koje su krajem 19. veka doživele pravi procvat, vodile su predstavnike simbolizma ka oslobađanju od ustaljenih tradicionalnih formi i ikonografskih obrazaca koji su prevrednovani u skladu s novim izrazima, definišući religiozno slikarstvo simbolizma u sferi dobra i zla.

U potrazi za mitom

Za simboliste mit je bio polazna tačka za ispitivanje i vizuelizaciju zakopanih arhetipova i unutrašnjeg sveta čoveka, njegove psihe, nagona, želja, snova i strahova. Protumačeni kao ključ prošlosti ali i sadašnjosti, u delima simbolista mitovi postaju oruđa tumačenja i razumevanja problema savremenog sveta.

Promo/Galerija Matice srpske

 

Panteistička vizija sveta

Pejzažno slikarstvo simbolizma je najvećim delom zasnovano na ideji cikličnog obnavljanja života i smrti koja je svoju vizuelnu manifestaciju našla u predstavama godišnjih doba. Kako je priroda često percipirana kao prostor refleksije umetnikovih misli i osećanja pejzaž predstavlja svojevrsnu metaforu ljudske duše.

Fatalna žena

Jedna od ključnih tema simbolizma bila je predstava žene, zasnovana na dvojnosti njene prirode - femme fragile nasuprot femme fatale. Fantaziju simbolista je posebno podsticala arhetipsko-mitska figura fatalne žene, uz naglašeni erotski potencijal, koja je bila predmet požude, ali i predmet straha muškaraca zbog njene destruktivne (kastrativne) moći. 

Promo/Galerija Matice srpske

 

Nacionalna mitologija

Istorijska tematika, izražena u nacionalnom mitu i uobličena svojevrsnom ikonografijom, predstavlja posebnu i kompleksnu oblast srpskog simbolizma. Stvaranje nacionalne mitologije u službi potvrde nacionalnog identiteta podstaknuto je bilo nacionalizacijom religije do koje je došlo u poslednjim decenijama 19. veka. 

Promo/Galerija Matice srpske

A. Bocarić, Kraljević Marko i vila

Univerzalno stradanje 

Osećaj teskobe, nesigurnosti, straha, bola i smrti kao konačnog ishoda, koji je zavladao na prelazu vekova, vizualizovan je u velikom broju umetničkih dela. Jezikom simbola i parafraza simbolisti su reagovali na aktuelno stanje koje je svoju kulminaciju doživelo izbijanjem Prvog svetskog rata. 

Komentari (0)

Kultura