Vise o temi

Novi Sad sa oko 20 izložbi postaje centar vizuelne umetnosti: Od Šagala i El Greka do svetski priznatih foto-reportera