Novosti

Šta sve sme da se unese u Hrvatsku: Zabranjeni meso, mleko i još neki proizvodi

Komentari

Autor: Tanjug

04/07/2022

-

22:08

Šta sve sme da se unese u Hrvatsku: Zabranjeni meso, mleko i još neki proizvodi
Šta sve sme da se unese u Hrvatsku: Zabranjeni meso, mleko i još neki proizvodi - Copyright Unsplash

veličina teksta

Aa Aa

Carinska uprava Hrvatske objavila je danas uputstva o tome koliko i kakve robe je moguće preneti preko granice, prema kojima žiteljima trećih zemalja, u koje spada i Srbija, nije dopušten unos nikakvog mesa, mleka ili mlečnih i mesnih proizvoda. Ova uputstva odnose se i na BiH, Crnu Goru i Kosovo, kako je navedeno.

Putnicima je prema toj uredbi omogućen unos ličnog prtljaga, koji podrazumeva lične stvari opravdano neophodne za putovanje i boravak izvan mesta stalnog boravišta kao što su obuća, odeća, higijenske potrepštine, mobilni elektronski uređaji, prenosi Jutarnji list.

Navodi se i da se za robu koju uvoze putnici s boravištem van carinskog područja Evropske unije, odobrava privremeni uvoz uz potpuno oslobađenje od uvozne carine i drugih javnih davanja.

Dodaje se i da se količinsko oslobađanje od carina, PDV-a i akciza odnosi se na proizvode poput duvanskih prerađevina i recimo važi za količinu do 200 cigareta ili 250 grama duvana za pušenje za putnike u vazdušnom saobraćaju, dok su u drumskom i železničkom prevozu te dozvoljene kolicine pet puta manje.

Kada je reč o alkoholnim pićima, na takav način moguće je, primera radi, uneti maksimalno četiri vina ili 16 piva. Naglašava se da te olakšice ne važe za putnike mlađe od 17 godina.

Nije dopušten unos mesa i mleka

Pomenutom uredbom, kako se kaže, postoje i količinska ograničenja i zabrane uvoza hrane životinjskog porekla koju putnici u ličnom prtljagu mogu unositi bez pregleda graničnog veterinarskog inspektora. Navodi se i, pored ostalog, kako iz trećih zemalja nije dopušten unos nikakvog mesa, mleka ili mlečnih i mesnih proizvoda.

Dodaje se da je unošenje gotovih lekova za lične potrebe putnika moguće u količinama potrebnim najviše za lečenje do mesec dana uz uslov da su odobreni od nadležnih tela zemlje proizvođača.

Sadržaj ličnog prtljaga putnika podrazumeva i ostalu robu, koja ne ulazi u navedenu kategoriju ličnih stvari opravdano potrebnih za putovanje kao što su, recimo, prehrambeni, higijenski i slični proizvodi za ličnu upotrebu, predmeti opšte upotrebe, potrošačka elektronika, suveniri, predmeti iz domaćinstva, luksuzni predmeti, odeća, obuća, i slično.

Uvoz ostale robe u ličnom prtljagu putnika, koja ne ispunjava napred navedene uslove, podleže obračunu i naplati uvoznih dažbina.

Ističe se da se oslobađanje od plaćanja carine, PDV-a i akciza odnosi na uvoz robe čija ukupna vrednost ne premašuje 3.200 kuna (425 evra) za putnike u pomorskom i vazdušnom saobraćajuu, 2.200 kuna (292 evra) iznosi po putniku za ostale vrste prevoza, kao i 1.100 kuna (146 evra) za putnike mlađe od 15 godina, nezavisno o prevoznom sredstvu kojim putuju.

Osoba koja želi da koristi oslobađanje od plaćanja carine prema pomenutoj uredbi, treba da podnese zahtev nadležnom mestu u Republici Hrvatskoj.

Komentari (0)

Putovanja