Društvo

Tužilaštvo: Policija proverava navode o polnom uznemiravanju na Arhitektonskom fakultetu

Komentari

Autor: Euronews Srbija

23/08/2022

-

15:19

Tužilaštvo: Policija proverava navode o polnom uznemiravanju na Arhitektonskom fakultetu
Tužilaštvo: Policija proverava navode o polnom uznemiravanju na Arhitektonskom fakultetu - Copyright Google Maps

veličina teksta

Aa Aa

Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu je od strane Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dostavljen izveštaj Uprave kriminalističke policije iz kog proizlazi da postoje osnovi sumnje da je od strane jednog profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na štetu nekoliko oštećenih studentkinja, učinjeno krivično delo Polno uznemiravanje iz čl.182a Krivičnog zakonika, navode iz tužilaštva. 

Kako se dalje navodi u saopštenju, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je odmah po prijemu predmetnog izveštaja uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Trećem odeljenju Uprave kriminalističke policije, radi provere navoda i prikupljanja informacija koje su od koristi za vođenje krivičnog postupka. Po prijemu potrebnih obaveštenja, ovo tužilaštvo će preduzeti druge radnje potrebne za donošenje konačne odluke u predmetu.

Podsetmo, VJT o u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sprovelo je predistražni postupak u slučaju u javnosti poznatom kao "Arhitektonski fakultet", koji su pokrenuli mediji nakon što se određeni broj studetkinja putem društvenih mreža požalilo na ponašanje jednog profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Pripadnici MUP-a ranije su po nalogu VJT u Beogradu obavili razgovore sa studetkinjama koje su se odazvale pozivu policije, a koje su prehodno Povereniku za ravnopravnost Arhitektonskog fakulteta podnele interne prijave za uznemiravanje nakon javnog poziva dekana da to učine, navodi se u saopštenju tog tužilaštva.

Nakon toga, postupajući tužilac VJT u Beogradu je sa devojkama, za koje je procenio da su oštećene izvršenjem krivičnog dela Polno uznemiravanje iz člana 182a Krivičnog zakonika, razgovarao i upoznao ih s njihovim pravima, odnosno da se shodno zakonskim odredbama, krivično gonjenje za to krivično delo preduzima - po privatnom predlogu.

To znači da tužilac može da pokrene krivični postupak samo ukoliko se oštećena izjasni da stavlja predlog za krivično gonjenje. Takođe, ukoliko oštećena u bilo kom trenutku do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka odustane od predloga, tužilac ne može da nastavi krivično gonjenje, već postupak obustavlja.

Nakon razgovora sa tužiocem tri devojke su se izjasnile da žele da podnesu predlog za krivično gonjenje protiv profesora, zbog krivičnog dela Polno uznemiravanje. Više javno tužilaštvo u Beogradu će krivično gonjenje u ovom predmetu proslediti Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, kao nadležnom za dalje postupanje.

Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu Vladimir Lojanica koji je o ovom slučaju samoincijatuivno dao izjavu ranije je ranije za Euronews Srbija da je za slučaj saznao kada i celokupna javnost, kada su se svedočenja pojavila na društvenim mrežama. Prema njegovim rečima, nije bilo nikakvih naznaka da se tako nešto dešava u toj visokoškolskoj ustanovi.

"Fakultet nije imao nikakve prethodne informacije o ovim događajima. O svemu sam saznao kada su mi kolege iz uprave prosledile informacije sa društvenih mreža", rekao je Lojanica za Euronews Srbija. 

Naveo da je fakultet odmah reagovao i da pomenuti profesor, kojeg studentkinje optužuju za seksualno uznemiravanje, u budućnosti neće prisutovati predavanjima i ispitima, a za asistenta koji se pominje kaže da više nije deo njihovog kolektiva.

U slučaju Arhitektonskog fakulteta ranije je reagovao je i ombudsman Zoran Pašalić koji je pokrenuo postupak i od uprave fakulteta zatražio da ga u obaveste da li je fakultet do sada primio prijave vezane za seksualno uznemiravanje i kako je reagovao. On je najavio da će će proveriti kakvo je stanje i na ostalim fakultetima i univerzitetima. 

Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja

U Pravilniku o zaštiti od seksualnog uznemiravanja UB je navedeno da postupak zaštite od seksualnog uznemiravanja vodi Poverenik za ravnopravnost, koji treba da postoji na svakom fakultetu. Zaposleni ili student koji smatra da je izložen seksualnom uznemiravanju obraća se Povereniku, koji ga savetuje kako da dalje postupa i eventualno ga upućuje na odgovarajuće pravne postupke zaštite, uključujući one koji se vode pred nadležnim organima javnih vlasti.

"U slučaju postojanja osnovane sumnje da je izvršeno seksualno uznemiravanje, student ili zaposleni mogu da pokrenu postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti drugog studenta ili zaposlenog, u skladu sa opštim pravnim aktima Univerziteta i ustanove o disciplinskoj odgovornosti studenata i zaposlenih", piše u Pravilniku.

recizirano je da se pod seksualnim uznemiravanjem podrazumeva svaki neželjeni verbalni, neverbalni ili fizički akt seksualne prirode, koji ima za cilj ili posledicu povredu ličnog dostojanstva studenta ili zaposlenog, omalovažavanje pola, roda ili seksualne orijentacije, navođenje na prihvatanje ponašanja seksualne prirode uz obećavanje nagrade, pretnju ili ucenu, upućivanje opaski u vezi sa polom, rodom ili seksualnom orijentacijom a koje su protivne volji drugog lica. Uznemiravanje je i seksualno intoniran govor tela, upućivanje predloga za intimiziranje zaposlenom ili studentu protivno njegovoj volji, kao i uskraćivanje prava ili pretnja nanošenjem štete časti i ugledu zaposlenom ili studentu zbog neprihvatanja takvog predlog.

Preporuka za vas

Komentari (0)

Srbija