Politika

Izbori 2023: Kako da proverite da li ste upisani u birački spisak i kako da podnesete zahtev za izmenu podataka?

Komentari

Autor: Euronews Srbija

12/11/2023

-

17:29

Izbori 2023: Kako da proverite da li ste upisani u birački spisak i kako da podnesete zahtev za izmenu podataka?
Izbori 2023: Kako da proverite da li ste upisani u birački spisak i kako da podnesete zahtev za izmenu podataka? - Copyright Fonet

veličina teksta

Aa Aa

Vanredne parlamentarne izbore raspisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za 17. decembar, kada će biti organizovani i lokalni izbori na kojima će građani birati odbornike u skupštinama 65 gradova i opština. Na prošlogodišnjim izborima Republička izborna komisija utvrdila je da pravo glasa ima 6.501.689 građana, a da li se nalazite u biračkom spisku možete da se proverite na nekoliko načina. 

Naime, pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak. Provera može da se izvrši neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boraviše za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu – https://upit.birackispisak.gov.rs/

Građani mogu izvršiti uvid u podatke koji se o njima vode i preko Portala eUprava (usluga eZahtev za upis/izmenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku). Potrebno je da su registrovani korisnici Portala eUprava, a mogu se prijaviti putem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Jedinstveni birački spisak (JBS) je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka i svakodnevno se ažurira po jedinstvenoj metodologiji.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

 

JBS vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši opštinska, odnosno gradska uprava. Ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske, odnosno gradske uprave obuhvata: upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtev građana, o čemu se donosi odgovarajuće rešenje.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak. U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije, odnosno lica koja imaju biračko pravo – prema mestu prebivališta, odnosno mestu boraviša za interno raseljena lica.

Kako promeniti podatke u biračkom pisku?

Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta, odnosno mestu boraviša za interno raseljena lica. Pored toga, zahtev za upis/izmenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku građani mogu podneti i preko Portala eUprava.

Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (na primer izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti), o čemu odgovarajuće rešenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno do 1. decembra 2023. godine) donosi opštinska, odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.

Komentari (0)

Srbija